Meme-kanseri-tedavisinde-en-iyi-koruyucu-adjuvan-kemoterapi-hangisidir

Meme kanseri tedavisinde en iyi koruyucu (adjuvan) kemoterapi hangisidir?

Yazı Boyutu:
Küçült
Sıfırla
Büyült

Meme kanserinde erken tanı önemli olduğu gibi, tedavi gelişmelerinin algılanması da son derece önemli önemlidir. Erken evre meme kanserinin tedavisi konusunda son derece çarpıcı ve aydınlatıcı yeni bir araştırma yayımlandı. Bugün sizlerle paylaşacağımız ve Jama Oncology’de yayımlanan araştırma, erken evre meme kanserinde en etkili adjuvan kemoterapinin antrasiklin ve siklofosfamid kombinasyonunu takiben taksan tedavisi olduğunu göstermiştir.

Bilindiği üzere meme kanseri erken ve ileri (metastatik) olmak üzere iki evrede incelenir. Meme kanseri çok erken evrede bile, belli oranda yenileme riski taşır ve çoğunlukla biz onkologlar hastalarımıza bu yenileme ihtimalini azaltmak üzere kemoterapi uygularız. Bu uygulanan kemoterapinin birkaç tanımı mevcuttur:

-Koruyucu kemoterapi,
-Gözle göremediğimiz hücrelerin yok edilmesini amaçlayan kemoterapi,
-Adjuvan kemoterapi (uluslararası tanım)

Adjuvan kemoterapinin tarihçesine baktığımızda uzun yıllara dayandığını görmekteyiz. Neredeyse 40 yıla uzanan bu süreçte klasik kemoterapilerden modern kemoterapilere bir geçiş sergilenmiştir. En eski kemoterapi rejimlerinden olan CMF adındaki rejim artık yerini yeni tedavilere bırakmıştır. Bununla beraber bu kemoterapi rejimini bile duruma özel olarak belli hastalara kullanabilmekteyiz.

Özellikle yeni kemoterapi rejimlerinin ortaya çıkmasından sonra;

-“En doğru koroyucu tedavi nedir?”,
-“Hangi tedavi kombinasyonu hastalık tekrarlama riskini en aza indirir?”,
-“Koruyucu tedavi kaç seans uygulanmalıdır?” soruları neredeyse son 20 yıldır tartışılagelmiştir.

Kabaca baktığımızda antrasiklin adı verilen klasik kemoterapi rejimleri ve yeni ilaçlar dediğimiz taksankar, ve bir de yine eski tedavilerden olan platin grubu ilaçların kombinasyonları hep sorgulanagelmiştir.

Meme kanserinde koruyucu (adjuvan) kemoterapi rejimleri 3 ana başlıkta incelenebilir;

1. Platin içeren rejimler
2. Klasik kemoterapi rejimleri: antrasiklin, metotrexat, siklofosfamid ve floroürasil içerenler
3. Yeni kemoterapi rejimleri: taksan içerenler

Adjuvan kemoterapi, 21 günde bir 4 kürden 8 küre kadar uygulanabilmektedir. Kimi hastaya 4, kimine 6, kimine ise 8 kür kemoterapi uygulanır. Bu tedavilerde 3+3=6 veya 4+4=8 kür uygulama şeklinde klasik ya da yeni kemoterapi rejimleri kombine edilmektedir. Bu kemoterapi rejimlerinin özellikleri ve birbirlerine üstünlükleri konularında hastaya bilgi verildiğinde hastanın kafası karışabilir.

-“4 kür mü alsam, 6 mı alsam, 8 mi alsam?”,
-“A+B ilacı mı alsam?,
-“A+C ilacı mı alsam?” ya da
-“Hangi kombinasyonu seçsem?”

Aslında bu konu hekimler arasında da bir soru işaretidir. Kemoterapi rejimleri genellikle birbirleri ile kıyaslanırken toplu bir kıyaslama yapılmadığı, birçok rejimin aynı anda birbiri ile kıyaslaması güç olduğu için de bu soru işaretleri hep süregelmiştir. İşte biz sizlerle Jama Oncology Dergisi’nde yayımlanan, meme kanseri adjuvan kemoterapisi için kullanılmakta olan 6 farklı tedavi rejiminin birbirleri ile üstünlükleri yönünden karşılaştırıldığı bir çalışmayı paylaşmak istedik.

Bu çalışmada ise 6 farklı kemoterapi rejimi üstünlükleri yönünden birbiri ile karşılaştırılmıştır;

1. Ardışık olarak antrasiklin ve siklofosfamid kombinasyonunu takiben taksan (AC-T);
2. Eşzamanlı antrasiklin-siklofosfamid-taksan (ACT);
3. Sadece antrasiklin-siklofosfamid (AC);
4. Dosetaksel ve siklofosfamid (TC);
5. Siklofosfamid-metotreksat-floroürasil (CMF);
6. Platin içeren rejimler

Bugüne kadar netleşmeyen bir durum, bu çalışma ile bir miktar daha bize, nasıl en uygun tedaviyi seçeceğimizi göstermiştir. Bunlar içinde çoğunlukla tercih ettiğimiz bir kemoterapi rejimi ön plana çıkmıştır. Network meta-analiz denilen bir yöntemle yapılan karşılaştırmaya göre, kısa adı AC-T olan, 4 kür antrasiklin ve siklofosfamid kombinasyonunu takiben 4 kür taksan uygulaması, diğer kemoterapi yöntemlerine göre, hormon reseptör durumundan bağımsız olarak, daha etkili bulunmuştur.

Meta-analizler onkolojinin kıymetli çalışma yöntemlerinden biridir; çok sayıda çalışmayı ortak havuzda derleyen ve bundan bir sonuç çıkaran güçlü verilerdir. Tahmin ediyoruz ki, Jama Onkoloji gibi saygın bir derginin böylesine karmaşalarla dolu, zaman zaman hekimlerin kafasında soru işaretleri oluşturan ve hastaları da zorlayan bir konuda, bu kadar koruyucu tedavi rejimi içinde bir tanesinin bağımsız olarak öne çıkması, meme kanseri tedavisinde bizi bir adım daha öne taşımıştır.

Sağlıklı ve mutlu kalın...
Prof. Dr. Mustafa Özdoğan

Kaynak:

Fujii T, Le Du F, Xiao L.
Effectiveness of an Adjuvant Chemotherapy Regimen for Early-Stage Breast Cancer: A Systematic Review and Network Meta-analysis.
JAMA Oncol. 2015 Sep 24:1-8. doi: 10.1001/jamaoncol.2015.3062.