mesane-kanserinde-radyoterapi-isin-tedavisi

Mesane kanserinde radyoterapi – ışın tedavisi

Yazı Boyutu:
Küçült
Sıfırla
Büyült

Radyoterapi, yüksek enerji ışınları kullanılarak belli bir bölgedeki kanser hücrelerinin öldürülme işlemidir. Genellikle kemoterapi ile birlikte kullanılarak tedavinin etkinliğinin artırılması amaçlanır. Ayrıca transüretral rezeksiyon sonrası sistektominin (mesane kanserlerinin cerrahi tedavisinde uygulanan radikal sistektomi operasyonu) yerine zaman zaman uygulanan radyoterapi ve kemoterapi kombine tedavileri, kanser hücrelerini yok etmeyi hedefler. Radyoterapi, mesane kanserlerinde birkaç farklı şekilde kullanılabilir:

  • Cerrahi yapılamayan erken evre mesane kanserinde ana tedavi olarak radyoterapi kullanılır.

  • Sınırlı cerrahi sonrası uygulanan radyoterapi, cerrahi müdahalenin ardından kalan olası kanser hücrelerinin öldürülmesi için erken evre mesane kanseri hastalarda uygulanabilir.

  • İleri evre mesane kanserlerinin ilk tedavi basamaklarından biri olarak da kullanılabilir ya da kanserin ileri evresinde görülen yan etkileri hafifletmek için başvurulabilir.

İki çeşit radyoterapi yöntemi uygulanır:

  • Dıştan radyoterapi: Bu işlem birkaç hafta boyunca haftada birkaç gün hasta ayakta tedavi edilerek uygulanır. Yüksek enerji ışınları, vücudun dışından kanserli bölgeye odaklanır.

  • İçten radyoterapi ( Brakiterapi ): Hastanede yatış gerektiren bu işlem, karından kesi açılarak ya da idrar yolundan mesaneye radyoaktif madde yerleştirilerek gerçekleştirilir. Yerleştirilen implant çıkarıldıktan sonra vücutta radyoaktivite kalmaz.

Sağlıklı ve mutlu kalın...
Prof. Dr. Mustafa Özdoğan