Geriatrik Onkolog (ileri yaş kanser hastalarının tedavisi ile ilgilenen) Dr. Hyman B. Muss, Amerikan Klinik Onkoloji Derneği tarafından verilen ASCO 2020 Allen S. Lichter Vizyoner Lider Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Allen S. Lichter Vizyoner Lider Ödülü”, onkoloji alanında devrim niteliğinde gelişmelere imza atan veya onkoloji alanındaki liderliği ve öngörüleri ile insanlara ilham veren kişilere verilmektedir. Bu ödül ilk defa 2017 yılında verilmeye başlanmıştır.

Dr. Hyman B. Muss’a verilen bu ödül geriatrik (yaşlı) hasta grubu ile ilgili çalışmaları nedeniyle idi. Dr. Muss'un hikayesine başlamadan önce Mustafa Kemal Atatürk'ten anlamlı bir söz aktaralım: "Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır."

Geriatrik Onkolojiye Başlangıç – İleri Yaş Grubu Hakkında Bilinmeyenlerin Çokluğu

Muss, yaklaşık 25 sene önce Wake Forest Tıp Fakültesi'nde, William R. Hazzard’ın mentorluğu altında bu alana yöneldi. Hocalarının mentorluğunde o ve asistan hekim arkadaşı Kathy L. Christman, yaşlı hastalarda kemoterapinin toleransını ve sonuçlarını metastatik meme kanseri olan genç hastalarla karşılaştıran ilk çalışmalardan birini gerçekleştirdi. ‘’Bu makale beni oldukça şaşırtmıştı’’ diye anımsayacaktı sonradan ‘’Tanrım, bu yaş grubundaki insanlar hakkında çok az şey biliyoruz.’’

Çalışma öncü tıp dergilerinden JAMA'da (the Journal of the American Medical Association) yayınlanacaktı. Ardından yaşlı kanser hastalarında benzer çalışmaların yapılmasına da öncülük edecekti.

Onkolojide İz Bırakan Bir Çalışma Daha

Kariyeri üzerindeki ikinci büyük önemli nokta Onkolojik Klinik Araştırmalar Birliği’ne (Alliance for Clinical Trials in Oncology) katılmasıyla gerçekleşti. Yaşlı hastalarda kansere odaklanan ilk komitenin oluşması böyle sağlanmıştı. “Yaşlı kadınlarda adjuvan (ameliyat sonrası koruyucu) kemoterapiyi değerlendiren ilk çalışmalardan birini tamamladık” dedi. Standart kemoterapiyi oral (ağızdan) kemoterapiyle karşılaştırmak için özel olarak tasarlanmış olan çalışma, standart kemoterapinin bu hasta grubunda daha etkili olduğunu göstermişti. Veriler 2009'da NEJM (New England Journal of Medicine) tarafından yayınlandı.

Adanmışlık ve Araştırma Tutkusu

Dr. Hyman B. Muss profesyonel kariyeri boyunca kendi hastanesi, Güney Onkoloji Derneği, Amerikan İç Hastalıkları Kurulu ve ASCO'nun birden fazla komitesinde onkoloji alanında yaşlı hastaların bakım düzeylerini geliştirmeye odaklı çalıştı. Kariyeri boyunca pek çok profesyonel ödüle layık görüldü. Bugün profesyonel hizmetine ara vermeden devam ediyor.

Mevcut projelerinden birincisi, yaşlı yetişkinlerde modern kemoterapi rejimlerinin yan etkilerine bakmak. Hastalar tarafından bildirilen verileri topluyorlar ve kemoterapi konusunda daha iyi bir deneyime sahip olmalarına yardımcı olmak için nasıl müdahale edebileceklerini değerlendiriyorlar.

İkinci projesi, meme kanseri tedavisini tamamlamış 70 yaş ve üstü kadınların yaşam kalitesini iyileştirmeye odaklanmış durumda. “Bu hastaların yaşam kalitelerine müdahale edip edemeyeceğimizi görmek için geriatrik bir değerlendirme bakış açısıyla bakıyoruz” diyor Dr. Muss. “Ne yazık ki, bu ülkedeki geriatristlerin ve aile hekimlerinin yetersizliği ile, düzeltilebilir sorunları olan birçok yaşlı insan sistemde kaybolma eğiliminde.

Üçüncü araştırmaları ise, yaşlanma biyobelirteçlerinin tedavi ilişkili toksisite (yan etki) ve komorbiditeyi (ek hastalık) öngörmedeki rolüne odaklanmış durumda.

Geriatrik Onkolojideki Zorluklarla Mücadele

Geriatrik onkolojide son birkaç on yılda önemli ilerlemeler kaydedilmiş olsa da, Dr. Muss, klinik çalışmalarda bazı önemli zorlukların devam ettiğini belirtiyor. Bu zorluğun üstesinden gelebilmenin yolunun da yaşlılarda daha fazla çalışmanın tamamlanmasıyla ve büyük verilerle sağlanabileceğini ekliyor.

Ayrıca, geriatrik onkologların az olmasının ve bu alanda uzmanlaşmış geriatristlere yeterli bütçenin ayrılmamasının, alanın ilerlemesi için önemli engeller olduğunu söylüyor.

Geriatristler sağlık hizmetinde sahip olduğumuz en değerli kaynaklardan biri; ancak sayıları az ve bence, yaptıkları tüm harika çabaları için yeterince ödüllendirilmiyorlar.”