Metastatik (4. evre) meme kanserli hastalarda yapılan ve 29 Ağustos 2019'da JAMA Oncology'de yayımlanan bir vaka serisi çalışmasına göre, multigen (çoklu gen) panel genetik testinde, hastaların % 14'ünün "patojenik / muhtemel patojenik" germline varyantlara (genetik değişimlere) sahip olduğu tespit edildi.

Multigen testlerinin, sadece BRCA1 ve BRCA2'nin değerlendirildiği eski usül denilebilecek kalıtsal meme kanseri testlerine göre, genetik çeşitliliğe dair yaklaşık iki kat daha fazla bilgi verici ve tanımlayıcı olduğu 2018 yılında yine JAMA Oncology'de yayımlanan bir çalışma ile gösterilmişti.

Bu Neden Önemlidir?

Araştırmacılar, hali hazırda kullanılan ABD Ulusal Kapsamlı Kanser Ağı'nın (NCCN) germline varyant test kriterlerinin çok dar olduğunu iddia ediyorlar. Bir başka deyişle, yakın zamana kadar meme kanserlerinin %10'dan daha azının kalıtsal olduğu düşünülmekte idi, fakat yeni bulgular, bu oranın %15'e kadar çıktığını düşündürmekte.

Metastatik meme kanserinde kalıtsallığı test etmek için sadece bilinen BRCA1 ve BRCA2 mutasyonlarına bakmanın yetersiz olduğu bilinmektedir; ATM, BRIP1 ve CHEK2 gibi kalıtsal meme kanseri ile ilişkili diğer genlerdeki mutasyonların da ortaya konması, yeni nesil kanser ilaçları olan PARP inhibitörlerinin tedavide etkili olabileceği anlamına gelmektedir. Her ne kadar BRCA mutasyonları dışında meme kanserinde PARP inhibitörlerinin kullanımı için FDA onayı olmasa da, bu konuda klinik araştırmalar devam etmektedir.

Çalışma Tasarımı ve Sonuçları

Metastatik meme kanserli 100 hastalık bir olgu serisi, NCCN kılavuz önerilerine bakılmaksızın 30 gen panel kullanılarak germline genetik testine tabi tutulmuştur.

 • 100 olgunun 14'ünde (% 14) patojenik / muhtemel patojenik kalıtsal genetik değişim vardı.
 • Bu vakaların 6'sı (% 43) genetik test için NCCN kurallarına uymamıştır.
 • 14 Hastanın;
  • 6'sı bir BRCA mutasyonuna sahipti.
  • 1'inde ATM mutasyonu vardı.
  • 1'i BRIP1 mutasyonuna sahipti.
  • 1'i CHEK2 mutasyonuna sahipti.
  • % 21'inin klinik önemi bilinmeyen mutasyonları vardı.

Çalışmanın tek merkezli bir çalışma olması en önemli sınırlılığıdır. Olgu sayısının az olması (100), germline kalıtsal değişikliklerin gerçek sıklığının hafife alınmasına neden olabilir.

Kimler Kalıtsal Meme Kanseri İçin Genetik Test Yaptırmalı?

 • Anne, büyükanne, kardeş veya teyzede 50 yasından önce meme kanseri vakası görülüyorsa
 • Anne ya da baba tarafında hem kadın yumurtalık (over) hem de meme kanseri vakaları görülüyorsa
 • Ailede üçlü negatif meme kanserine sahip birey bulunuyorsa
 • Ailede meme kanserinin yanında prostat, deri, pankreas, mide, rahim, tiroid, kalın bağırsak kanserleri ya da sarkom varsa
 • Ailede herhangi bir bireyde iki memede de kanser görülmüşse
 • Aşkenazi Yahudi toplumuna mensup olunması
 • Ailede meme kanserine sahip erkek birey bulunuyorsa
 • Aynı kişide hem meme hem over (kadın yumurtalık) kanseri görülüyorsa
 • Ailede kalıtsal meme kanseri ilişkili gen mutasyonu olduğu biliniyorsa

Yukarıdaki durumlardan herhangi birine sahip bireyler için genetik test önerilir. Ailede kalıtsal gen mutasyonunun olması, o ailenin tüm bireylerinde bu mutasyonun bulunacağı anlamına gelmemektir.