Yeni bir çalışma, insan hücrelerinin yüzeyinde bulunan ve koronavirüsün tutunmasını sağlayan bir reseptör olan anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE2) düzeylerini düşüren belirli kanser ilaçlarının, COVID-19 enfeksiyonuna karşı bir miktar koruma sağlayabildiğini düşündürüyor.

Bu kanser ilaçları arasında TOR/PI3K inhibitörleri (everolimus, temsirolimus ve alpelisib), antimetabolitler (desitabin ve gemsitabin), mitotik inhibitörler (kabazitaksel) ve diğer kinaz inhibitörleri (dasatinib ve crizotinib) bulunur.

New York City'deki Memorial Sloane Kettering Center'da (MSKCC) gerçekleştirilen çalışmaya, 10 Mart ile 28 Mayıs 2020 tarihleri ​​arasında COVID-19 pandemisinin ilk aylarında kanser tedavisi gören 1701 hasta dahil edildi.

Araştırmacılar, ACE2 düzeylerini düşüren kanser ilaçları ile tedavi edilen hastalarda, diğer ilaçları alan hastalara göre önemli ölçüde daha düşük pozitif SARS-CoV-2 testi pozitifliği olduğunu buldular (%7'ye karşı %12,9).

MSKCC'de araştırma görevlisi olan çalışma yazarı Michael Foote, çalışma hakkında: "Birçok onkolog, hastaları belirli kanser ilaçları ile tedavi etmenin COVID-19 riskinde artışa yol açabileceğinden endişe ediyor. Bu makale nedeniyle, bazı onkologlar pandemi sırasında listemizdeki belirli bir ilaçla bir hastayı tedavi ederken biraz daha rahat hissedebilirler." dedi.

Ayrıca, bulguların yeni araştırmaları teşvik edebileceğini öne sürdü. Virüsün hayatta kalmak ve çoğalmak için kullandığı yeni moleküler sinyal kalıplarının keşfine büyük ilgi var. Belirli bileşiklerle virüslerin hücreye girme kabiliyetinde bir azalma olması, SARS-CoV-2'nin kopyalaması gereken spesifik sinyal yollarını bozabileceğini düşündürmektedir. Daha fazla araştırma, virüsün nasıl çoğaldığını daha iyi anlamak ve potansiyel olarak sadece kanser hastaları için değil tüm hastalar için yeni antiviral ilaçlar tasarlamak için bir laboratuvarda bu yeni viral sinyal yollarını keşfedebilir.

Çalışma, 19 Ağustos'ta JAMA Oncology'de çevrimiçi yayınlandı.

Ekip, çalışmalarının ilk bölümünde, ACE2 gen ekspresyonunun azalmasıyla ilişkili kanser ilaçlarını belirlemek için bilgisayar simülasyonu kullandı. Daha sonra, bu ilaçları alan hastaları pandemi sırasında değerlendirdiler.

1701 çalışma katılımcısından 215 (%12,6) hastaya ACE2 düşürücü bir kanser ilacı verildi.

Özellikle gemsitabin kemoterapisi kullanımı, SARS-CoV-2 pozitifliğinde bir azalma ile ilişkilendirilmiştir (olasılık oranı 0,42).

Bu çalışmanın randomize kontrollü bir klinik çalışma değil, retrospektif (geçmişe dönük) bir analiz olduğu unutulmamalıdır. Randomize kontrollü klinik çalışmalar, bir ilacın bir hasta için işe yarayıp yaramadığını belirlemek için altın standarttır.

Ayrıca, bu bulgular, COVID-19 aşıları bulunmadan önce, pandeminin çok erken dönemlerinden geliyor. Bu çalışma, bazı ilaçların aşı öncesi virüs üzerindeki etkisini değerlendirdiği için anlamlı olabilir.

Bununla birlikte, artık etkili aşılar mevcut olduğu için bu bulguların nasıl uygulanacağı belirsizdir. Aşıların viral yayılımı önlemenin en etkili yolu olduğunu kesinlikle biliyoruz. Delta varyantının, virüs ile ACE2 reseptörü arasında özellikle yüksek bir etkileşime sahip olduğu gösterildi; kanser ilaçlarının bu varyanta karşı az ya da çok etkili olup olmayacağı bilinmiyor.

*

İLGİLİ KONULAR