Hormon pozitif, metastatik (4. evre) meme kanserinde CDK 4/6 baskılayıcı ilaçların önemi önceki çalışmalarda ortaya konmuştu. Hücrenin mitoz bölünme döngüsü üzerine etkili bu CDK 4/6 baskılayıcı ilaçlar, hormonal tedavilere karşı direnç gelişmesinin önüne geçen ilaçlardır. Önceki çalışmalarda özellikle menopoz önceki dönemdeki meme kanserli hastalarda çoklu sıra tedavi aldıktan sonra bu ilaçların kullanılmasının hastalıksız yaşam süresine katkı sağladığı gösterilmekle birlikte "genel yaşam süresine katkı" sağladığı ortaya koyulamamıştı.

Bir ilk defa olarak, birinci basamak (ilk sıra) tedavide CDK4/6 baskılayıcı ilaçlardan birinin – ribosiklib (Kisqali) – menopoza girmemiş meme kanserli hastalarda genel yaşam süresine katkı sağladığı ortaya koyuldu. MONALEESA-7 adlı çalışmanın bu iz bırakan sonuçları, Amerika Klinik Onkoloji Derneği (ASCO) 2019 Kongresi’nde sunuldu.

Çalışmanın Özeti

  • Çalışmaya menopoz öncesi dönemde metastatik, hormon pozitif, daha önce hiç tedavi almamış 672 hasta alındı.
  • Tüm hastalara over (kadın yumurtalık) fonksiyonlarının baskılanıp menopoza girmeleri için GnRH grubu ilaçlar uygulandı.
  • Hastalar endokrin tedavi olarak tamoksifen veya letrozol veya anastrozol kullandı.
  • Deney gurubu bu tedavilere ek olarak ribosiklib alırken, kontrol gurubuna plasebo verildi.
  • Hastaların ortalama 35 ay takipleri sonrası ribosiklib kullanımı ile ek 11 aylık progresyonsuz sağkalım (hastalığın kötüleşmesine kadar zaman) katkısı sağladığı gösterildi.
  • 42. ayda ribosiklib kullananların %70’i hayatta idi ve ribosiklib uygulamasının genel yaşam süresine %24’lük bir katkı sağladığı gösterildi.
  • Çalışmanın takip süreci boyunca yönetilemeyecek yeni bir yan etki ile karşılaşılmadı.

Şu an çalışmanın hastalarından alınan kan örneklerinin DNA genetik analiz çalışması devam ediyor. Bununla amaçlanan, ribosiklib ilacından en fazla fayda görecek hastaları belirleyebilmek. Böylece başlangıçtan itibaren hangi hastalar için bu ajanın daha etkili olacağını ön görebileceğiz.

Yorum

Bu çalışma menopoz öncesi dönemdeki meme kanserli hastalarda CDK4/6 baskılayıcılarının güvenle kullanılabileceğinin bir göstergesi oldu. Çalışmanın sonuçları ise onkoloji liderleri tarafından çığır açıcı olarak değerlendirildi. Diğer CDK4/6 baskılayıcı ilaçlar olan palbosiklib (Ibrance) ve abemesiklibin de (Verzenio) menopoz öncesi dönemdeki çalışmalarının yakın dönemde sonuçlanacağını düşünüyoruz. Bu alandaki yeni çalışmaları sizler için takip ediyor olacağız.