Meme kanseri tedavisinde hepinizin bildiği üzere cerrahi, standart tedavilerin en önemli olanıdır. Ancak bir bayan meme kanseri ile karşılaştığında gerek kanserin getireceği yıkıcı etkiler gerekse gelecekte onun yaşamını tehdit edeceği düşüncesiyle ortaya çıkan korku nedeniyle, memesinin tamamen alınmasını hatta kanser olmayan diğer memesinin de birlikte alınmasını talep etmektedir. Oysa ki sadece genetik taşıyıcılığı olan meme kanseri türleri karşı memede risk oluşturmaktadır.

Günümüzde gerek basındaki yanlış bilgilendirmeler gerekse Angelina Jolie’nin genetik meme kanseri riski taşıdığını öğrenmesi sonucu her iki memesini birden aldırması, meme kanserli hastaların bakış açılarını değiştirmiştir. Bu yüzden de her iki memenin alınması sık sık talep edilmekte ve bu yönde hekimlere baskı yapılmaktadır. Surgical Oncology Dergisi’nde yayımlanan makale bu konuya açıklık getirmiştir.

Yapılan araştırmada 2007-2010 yılları arası sentinel lenf bezi biyopsisi yapılmış, 4219 meme kanserli hasta incelenmiştir. Bu hastaların 3722’sinin tek memesine mastektomi yapılmışken, 497’sinin her iki memesine mastektomi uygulandığı tespit edilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda tek taraflı yapılan meme ameliyatının, her iki memeye yapılan ameliyattan hem ekonomik yönden olumlu katkı sağladığı hem de hastaların yaşam kalitesi açısından çok daha olumlu avantajları olduğu görülmüştür.

Sonuç olarak, meme kanseri olan ve yapılan test sonucu kalıtsal bir kanser riski taşımadığı kanıtlanan bayanların her iki memesine birden ameliyat yapılması doğru değildir.

İlgili Konu: