Kanser, hastalar ve doktorlar tarafından farklı şekilde yorumlanabilecek onlarca ortak belirti ve yan etkilere sahiptir: ağrı, yorgunluk, bulantı, kusma, nöropati, ağız yaraları, iştah problemleri, tat problemleri, kaygı ve uykusuzluk gibi... 2010 yılından sonra, hastaların yaşadığı belirti ve şikayetlerin bizzat hastanın kendisi tarafından kaydedilmesine dayanan patient reported outcomes (PRO, hasta tarafından bildirilen sonuçlar), kanser tedavisine yeni ve çok değerli bir bakış açısı getirmiştir. Onkolojide PRO kısaltması ile kullanılan hasta tarafından bildirilen sonuçların kullanımının, hastaların hem yaşam kalitesini yükselttiği hem acile başvuru oranlarını azalttığı hem de yaşam süresine katkıda bulunduğunu gösteren çalışmalar vardır.

Hastanın şikayetlerini kendisinin kaydettiği bir mobil yazılım ile PRO (hasta tarafından bildirilen sonuçlar) kullanımı, hastaların temel kaygılarını ve ihtiyaçlarını daha doğrudan ve sürekli sağlık uzmanlarına ileten bir sistemdir.

PRO'lar hasta merkezli tedaviyi teşvik eder. Bazen hastalar belirti ve şikayetlerini tanımlamak için cesaretlendirmeye ihtiyaç duyar. Şikâyet olarak algılanan bir isteksizlik veya tedavinin kesilmesi korkusu dahil olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı bunu yapmakta tereddüt edebilirler. PRO'ların sistematik olarak izlenmesi hastaların ve doktorların ortak dili konuşmasına yardımcı olabilir, böylece tedavilerin etkinliğini ve hasta deneyimini artırabilirler.

Kanser hastalarına özel hazırlanmış bir PRO yazılımının kaydettiği sorulardan birkaçı şu şekildedir:

kanser hastası pro anket soruları

Hasta tarafından bildirilen sonuçları kaydetmenin uygun bir yolunu kullanmak, hastaların sadece doktor ofisinde / hastanede değil, aynı zamanda hastalar evdeyken şikayetlerini daha iyi tanımlamasına yardımcı olabilir.

Önleyici stratejilerdeki, teşhis araçlarındaki ve tedavilerindeki ilerlemeler nedeniyle kanser sağkalım oranları ve yaşam süreleri arttıkça, PRO'ların kanser tedavisinin geleceğinde merkezi bir rol oynaması olasıdır. Kanserden kurtulanlar, hastalığın kendisi veya tedavisi ile ilgili çeşitli problemler yaşayabilir ve bu sorunlar, tedavi sırasında veya hemen sonrasında, hatta yıllar sonra bile hastalar üzerinde zararlı bir etkiye sahip olmaya devam edebilir.

Kanser tedavisi biten kişilerin, yaşamlarını nasıl sürdürmeye çalıştığına dikkat etmemiz gerekiyor. Tedavi hengamesi içinde, hastaların şikayetleri ve yaşadıkları sıkıntılar normal gibi algılanıp, bu algının hastaların yaşamları üzerindeki olumsuz etkisinin hafife alınmasına neden olduğunu gösteren güçlü kanıtlar vardır.

Son zamanlarda, PRO verilerini hastane elektronik sağlık kayıtlarına entegre etmek için çaba sarf edilmesine rağmen, bunun en uygun yolunun araştırılması devam etmektedir. Teknolojik gelişmeler sayısız PRO kayıt yöntemi / mobil uygulama sağlarken, bilgiyi tek ve uygun bir kayıtta birleştirmek sorunlu olabilir.

PRO'ları çeşitli cihaz ve uygulamalarla kolayca kaydedebiliriz, ancak bundan daha önemlisi, sonuçların değerlendirilmesi ve hastaya dönüş, eğitim sağlanabilmesi için destekleyici bakım uzmanlarına sahip olmaktır. Yani yeni bir hizmet, yeni hizmet sağlayıcılar gerektirir; sadece teknolojinin bu altyapıyı sunması yeterli olmaz. PRO sonuçlarının değerlendirilmesi, hastalara koçluk yapma, şikayetlere erken müdahale etme ve yönetme konusunda onkoloji hemşireleri eğitilebilir.

PRO klinik pratikte kullanıldığında, hastaların çoğunun bu yeni teknolojiyi kullanmaya hazır olduğu ve şikayetlerini bildirmenin değerini hemen anladıkları, çünkü bunun iyi hissetmelerine yardımcı olabileceğini anladıkları görülmüştür.