Kan kanseri, kanın, kemik iliğinin ve lenfatik sistemin kanserlerini kapsayan genel bir tanımdır. Hematolojik malignite veya kan-kemik iliği kaynaklı kanserler olarak da adlandırılır.

137 farklı kan kanseri türü vardır ancak üç ana türü; lösemi, lenfoma ve miyelomdur. kan kanserleri dışındaki tüm kanserlere solid (organ) kanserleri denir.

Kan kanserinin türleri arasında; lösemi, lenfoma, miyelom ve miyelodisplastik sendromlar bulunur ve miyeloproliferatif neoplaziler gibi nadir türler de vardır. Kan kanserlerinde farklı belirtiler görülebilir. Bazı belirtiler tüm kan kanseri türlerinde ortaktır, bazıları ise daha karakteristiktir. Örneğin, lenfomalarda şişmiş lenf düğümleri daha çok görülür ve miyelomun en sık görülen semptomlarından biri özellikle sırt bölgedeki kemik ağrısıdır.

Belirtilerin net olmayışı ve çok özel belirtiler olmayışı, kan kanserlerinin teşhis edilmesini zorlaştırabilmektedir.

Kan kanserlerinin ortak belirtileri aşağıdakileri içerebilir

Kan kanserlerinin belirtilerinin çoğu, kan hücrelerinin yapım yeri olan kemik iliğinin kanser hücreleri tarafından işgal edilmesine bağlı olarak kan hücrelerinin üretilememesi sonucu oluşur. Kanda çok fazla hücre olduğu halde bunlar işlevsizdir. Oksijen taşıyan eritrositlerin (akyuvar) azalması sonucu anemi ve yorgunluk; bağışıklık sisteminden sorumlu lökositlerin (akyuvar) azalması sonucu enfeksiyonlar; pıhtılaşmadan sorumlu trombositlerin (kan pulcuğu) azalması sonucu kanamalar görülebilir.

Siz veya bir yakınınız bu belirti veya şikayetlerden herhangi birini veya tümünü yaşıyorsa, doktorunuzu ziyaret etmenizi öneririz. Doktorunuz şüpheli bir durum olursa, ileri testleri gerekli görebilirler.

Lenfoma, Lenf Kanseri Nedir? Belirtileri ve Tedavisi nasıldır?

Kan kanseri nasıl teşhis edilir?

Kan kanseri genellikle kan testi ile teşhis edilir. İlk aşamada hemogram ve periferik yayma yapılır. Bunlar sonucu kan kanseri görülürse, daha sonra ne tür olduğunu belirlemek için daha fazla test (örneğin kemik iliği örneklemesi) yapılır.

Multipl Miyelom nedir? Belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

Kan kanserleri nasıl tedavi edilir?

Kanser tedavisinde kanserin türü, durumu ve hastanın bilgilerine göre karar verilir. En yaygın tedavi seçeneği kemoterapidir (kimi zaman kök/kemik iliği nakli ile birlikte uygulanır). Son yıllarda yeni nesil immünoterapiler, moleküler hedeflere yönelik akıllı ilaçlar ve CAR-T hücre tedavisi de kan kanserlerinde dikkat çekici başarılı sonuçlar sunmuştur.

Kök hücre nakli nedir? Hangi kanserlerin tedavisinde kullanılır?

Bizi Instagram, Twitter ve Facebook'ta takip edin.