Kansere bağlı yaşam kayıplarının yüzde 90'ı metastazdan (tümör hücrelerinin farklı doku ve organlara yayılması) kaynaklanır. Son yıllarda, kanserde metastazın altında yatan biyolojik nedenlerin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar artmıştır. Aralık 2018'de iScience dergisinde yayımlanan çalışmada, tek bir kanser hücresinin metastaz potansiyelini ölçebilen sensörler geliştirildi.

Çalışma, ABD’de bulunan UC San Diego Tıp fakültesine bağlı Moleküler ve Hücresel Tıp Bölümü'nde gerçekleştirildi. Kanser hücreleri metastaz yapabilmek için hücrelerin birbirleriyle iletişimde kulandığı yolakları değiştirir. Kanser hücrelerinin tümör mikroçevresine uyum sağlaması sonrasında hangi yolakları kullanacağını tahmin etmek oldukça zordur.

Araştırmada, kanser ve normal hücrelerdeki protein modifikasyonları (değişimleri) karşılaştırılarak farklılıklar bulunmaya çalışılmıştır. Tirozin-fosforile CCDC88A (GIV / Girdin) adlı protein modifikasyonunun sadece solid (katıi organ) tümörlerde bulunduğu tespit edilmiştir. Bu modifkasyonun, kanser hücresinin metastaz yapmak için kullandığı yolakların başlangıç noktasında kritik bir öneme sahip olduğu görülmüştür. Bu amaçla, araştırmacılar özel olarak dizayn edilmiş biyosensörler ve mikroskoplar kullanılarak GIV proteinindeki modifikasyonun floresan sinyalleriyle tespit edilmesi planlanmıştır.

kanser hücresinin metastaz potansiyelini protein modifikasyonu giv girdin

Araştırma Sonucunda;

Tek bir kanser hücresinin metastaz potansiyeli GIV protenininden yayılan floresan sinyallerle başarıyla ölçülmüştür. Geliştirilen bu sensörlere Fluorescence Resonance Energy Transfer (FRET) biyosensörler denmektedir.

Peki bu Çalışma Bize ne İfade Ediyor?

  • Tek bir kanser hücresinin metastaz kapasitesini ölçebilen biyosensörler geliştirildi.
  • Bu gelişme özellikle hassas / kişiselleştirilmiş onkoloji için büyük fayda sağlayacak. Hastadan alınan kanser hücrelerinin metastaz yeteneği ölçülerek, hastanın en doğru tedaviyi alması sağlanabilir. Metastaz kapasitesi yüksek olan kanser hücrelerine sahip hastalar hedefe yönelik ilaçlarla tedavi edilebilir.
  • Önemle vurgulamak gerekir ki, geliştirilen biyosensörler henüz laboratuvar aşamasında denenmektedir. Klinik çalışmalarda etkinliği gösterildikten sonra kullanılabilecektir.
  • Modern tıp, kanserin her aşamasına karşı tedaviler ve teşhis yöntemleri geliştirmeye devam ediyor.