Hızlı Arama
Anasayfa - 2018 Kongreler

2018 Kongreler

ALK reseptörü, insanlarda ALK geni tarafından kodlanan büyüme ve çoğalmadan sorumlu bir reseptördür. ALK, EML4 ile füzyona uğradığında (birleşme), akciğer kanserini tetikleyebilir. Sigara içmeyenlerde görülen akciğer kanserinin nedenlerinden biri de bu ALK pozitifliği durumudur. Brigatinib, bu füzyo...
Kanser hastalarında onkoloji hemşireleri tarafından sunulan koordineli ve sürekli bir bakımın, yaşam kalitesini ve hasta memnuniyetini artırdığı, Cenevre’de yapılan 2018 Avrupa Akciğer Kanseri Kongresi'nde sunuldu. Bu çalışmada araştırmacıların asıl hedefi, akciğer kanseri tedavisi gören hastalar...
ASCO 2018 Kongresi'nin baş-boyun kanserleri alanında dikkat çekici gelişmelerinden biri de, metastatik veya tekrarlamış, HPV ilişkili olmayan baş boyun kanserlerinin tedavisinde CDK 4/6 baskılayıcı yeni kanser ilaçlarından biri olan palbosiklibin (Ibrance) denendiği bir faz-2 klinik araştırma idi. ...