Hızlı Arama
Anasayfa - 2018 Kongreler

2018 Kongreler

ASCO 2018'de sunulan dikkat çekici bir çalışmada, ileri (4.) evre küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) olan hastaların çoğunda, PD-L1 minimal düzeyde pozitif olsa bile, birinci basamak tedavi olarak pembrolizumab (Keytruda) adlı immünoterapi, kemoterapiden üstün bulundu. Bu çalışmanın sonuç...
Bütün böbrek hücreli kanserlerin %20’i tanı anında metastatiktir (4. evre). Metastatik böbrek kanserinde hastanın genel durumu uygunsa kanserli böbreğin alınması standart bir tedavi yöntemidir. Etkili tedavi yöntemleri sayesinde "Acaba operasyona gerek olmadan sadece hedefe yönelik akıllı ilaçların ...
Pankreas kanseri ameliyatı sonrası adjuvant (koruyucu) amaçlı verilen standart kemoterapi rejimi gemsitabin ile mFOLFIRINOX adlı, rutin pratikte metastatik pankreas kanseri tedavisinde kullandığımız güçlü tedavi kombinasyonu karşılaştırıldı. PRODIGE 24 / CCTG PA.6 adlı faz-3 randomize klinik çalı...
Hatalı eşleşme tamiri eksikliği [deficient mismatch repair (dMMR)] adlı genetik değişime sahip, standart tedavilere dirençli, metastatik kalın bağırsak (kolorektal) kanserlerinin tedavisi için pembrolizumab ve nivolumab etken maddeli ilaçların onay alması ile immünoterapi, mide-bağırsak sistemi onko...
Berrak hücreli olmayan (non-clear cell) renal hücreli kanser Renal (böbrek) hücreli kanser, böbrek kanserlerinin en sık rastlanan türüdür. Öyle ki, teşhis edilen böbrek kanserlerinin yaklaşık %90’ı renal hücreli karsinomdur (RHK). Bu nedenle böbrek kanseri denildiğinde, aksi belirtilmedikçe renal...
IsoPSA adında yeni bir kan testi ile prostat biyopsilerinin %40'ın üstünde bir oranda önlenebileceği, 13. Amerikan Üroloji Birliği Yıllık Toplantısı'nda sunulan bir çalışma ile gösterildi. IsoPSA, yüksek dereceli (Gleason skoru ≥ 7) prostat kanserini, benign (iyi huylu) oluşumlardan veya düşük de...