Prof. Dr. Mustafa ÖZDOĞAN
Prof. Dr. Mustafa Özdoğan Kimdir ?

Baş - Boyun Kanseri - Sayfa 2

HPV aşısı, baş ve boyun kanserlerinden korunmak için FDA onayı aldı

HPV aşısı, baş ve boyun kanserlerinden korunmak için FDA onayı aldı

12 Haziran 2020'de ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), baş ve boyun kanserlerinden korunmak için dokuzlu HPV aşısı Gardasil-9'a onay verdi. 1900’lü yılların sonlarında araştırmacılar ...

17.06.2020
Baş-boyun kanserinde immünoterapi ve radyoterapi ile yeni bir tedavi seçeneği

Baş-boyun kanserinde immünoterapi ve radyoterapi ile yeni bir tedavi seçeneği

2020 Multidisipliner Baş ve Boyun Kanserleri Sempozyumu'nda sunulan yeni bir faz II klinik araştırmada, radyasyon tedavisi ve pembrolizumab kombinasyonunun, bölgesel olarak ilerlem...

06.03.2020
Tükürük testi ile HPV ilişkili baş boyun kanserlerinde ERKEN TANI

Tükürük testi ile HPV ilişkili baş boyun kanserlerinde ERKEN TANI

Wang ve arkadaşları tarafından Journal of Molecular Diagnostics adlı dergide yayımlanan bir çalışmada, orofaringeal (ağız ve yutak) kanserlerinin bir alt türü olan insan papillomav...

05.01.2020
Solunum papillomatozu ve tonsil kanseri – HPV ilişkili iki hasta örneği

Solunum papillomatozu ve tonsil kanseri – HPV ilişkili iki hasta örneği

HPV (human papillomavirus) adlı virüsün enfeksiyonu, tüm kanserlerin %5'inin, serviks (rahim ağzı) kanserlerinin ise %99'unun sorumlusudur. HPV, kanser dışında papillom / siğil olu...

25.07.2019
İmmünoterapi pembrolizumab, ileri evre baş-boyun kanserli hastaların birinci basamak tedavisi için FDA onayı aldı

İmmünoterapi pembrolizumab, ileri evre baş-boyun kanserli hastaların birinci basamak tedavisi için FDA onayı aldı

10 Haziran 2019'da, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), metastatik veya ameliyatla çıkarılamayan tekrarlayan baş ve boyun skuamöz (yassı) hücreli kanserli hastaların birinci basamak te...

11.06.2019
Nazofarinks (geniz) kanseri için gemsitabin ve sisplatin ile dikkat çeken başarı

Nazofarinks (geniz) kanseri için gemsitabin ve sisplatin ile dikkat çeken başarı

Platin bazlı kemoterapi eşzamanlı radyoterapi (kemoradyoterapi), lokal/bölgesel olarak ileri nazofarinks (üst yutak, geniz) kanserleri için standart tedavidir. Sisplatine gemsitabi...

01.06.2019
4. evre veya tekrarlayan baş-boyun kanserinin en iyi başlangıç tedavisi nedir?

4. evre veya tekrarlayan baş-boyun kanserinin en iyi başlangıç tedavisi nedir?

Rekürren (tekrarlamış) veya metastatik (4. evre) baş-boyun yassı hücreli kanserli hastaların prognozu (hastalık gidişatı) genellikle zayıftır. Çoğu araştırmada medyan (ortanca) yaş...

29.11.2018
Tekrarlayan veya 4. evre baş-boyun kanserinde 1. basamak tedavi olarak immünoterapi yaşam süresini uzatıyor

Tekrarlayan veya 4. evre baş-boyun kanserinde 1. basamak tedavi olarak immünoterapi yaşam süresini uzatıyor

ESMO 2018 Kongresi'nde bildirilen KEYNOTE-048 adlı klinik araştırmanın sonuçlarına göre, pembrolizumab (Keytruda) ile immünoterapi tedavisi, nüks (tekrarlamış) veya metastaz yapmış...

24.10.2018
9'lu HPV aşısı, 45 yaşına kadar kullanılması için FDA onayı aldı

9'lu HPV aşısı, 45 yaşına kadar kullanılması için FDA onayı aldı

5 Ekim 2018'de ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 9'lu insan papillom virüsü (HPV) aşısı Gardasil 9 için 27 ila 45 yaş arası kadınları ve erkekleri dahil etmek üzere ek bir uygulamayı...

06.10.2018