Prof. Dr. Mustafa ÖZDOĞAN
Prof. Dr. Mustafa Özdoğan Kimdir ?

Kan ve kemik iliği hastalıkları ve kanserleri hakkında güncel bilgiler ve yenilikler - Sayfa 2

FDA, multipl miyelom için isatuksimab-irfc etken maddeli ilacı onayladı

FDA, multipl miyelom için isatuksimab-irfc etken maddeli ilacı onayladı

Isatuximab-irfc (Sarclisa) adlı ilaç, lenalidomid ve proteazom inhibitörü de dahil olmak üzere en az iki önceki tedaviyi almış olan multiple miyelomlu yetişkin hastalar için pomali...

03.03.2020
Lenfoid tümörlerin tedavisi için yeni bir canlı kanser ilacı: CAR-NK

Lenfoid tümörlerin tedavisi için yeni bir canlı kanser ilacı: CAR-NK

Bağışıklık sistemi hücrelerinin, tümör hücreleriyle savaşacak şekilde modifiye edilerek ve çoğaltılarak hastaya verilmesi şeklinde uygulanan kimerik antijen reseptör (CAR) T-hücre ...

17.02.2020
DNA'nın karanlık bölgesinde kanserle ilişkili mutasyon bulundu

DNA'nın karanlık bölgesinde kanserle ilişkili mutasyon bulundu

DNA'nın karanlık maddesinde kansere bağlı bir mutasyonun keşfi, kronik lenfositik lösemi (KLL) dahil olmak üzere birçok kanser için yeni tedavilere yol açabilir. Junk DNA nedir? ...

06.02.2020
CAR T hücre tedavisinden sonraki büyük gelişme bispesifik antikor mosunetuzumab olabilir

CAR T hücre tedavisinden sonraki büyük gelişme bispesifik antikor mosunetuzumab olabilir

Bispesifik antikor mosunetuzumab, üçüncü basamak tedavi olarak kimerik antijen reseptörü (CAR) T-hücre tedavisine direnç gösteren veya tekrarlayan hastalar dahil olmak üzere, Hodgk...

09.12.2019
Kronik lenfositik lösemi ve küçük lenfositik lenfoma için acalabrutinib FDA onayı aldı

Kronik lenfositik lösemi ve küçük lenfositik lenfoma için acalabrutinib FDA onayı aldı

21 Kasım 2019’da, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) acalabrutinib (Calquence, AstraZeneca) isimli ilacın yetişkinlerde kronik lenfositik lösemi veya küçük lenfositik lenfomada kullanı...

07.12.2019
Tedaviye dirençli ve tekrarlayan mantle hücreli lenfoma tedavisi için zanubrutinib FDA onayı aldı

Tedaviye dirençli ve tekrarlayan mantle hücreli lenfoma tedavisi için zanubrutinib FDA onayı aldı

Tedaviye dirençli veya repals (tekrarlayan) mantle hücreli lenfoma tedavisi için geliştirilen ve klinik çalışmalarla tümör gerilemesinde yüksek cevap düzeyleri olan zanubrutinib (B...

23.11.2019
Orak hücreli anemi tedavisi için ilk kez bir ilaç FDA onayı aldı!

Orak hücreli anemi tedavisi için ilk kez bir ilaç FDA onayı aldı!

15 Kasım 2019'da, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), orak hücreli anemi hastalığı olan 16 yaş ve üstü yetişkinlerde ve çocuklarda, vazooklüzif (damar tıkayıcı) krizlerin sıklığını aza...

18.11.2019
Beta talasemili hastalarda kan nakli ihtiyacını azaltmak için Luspatercept-aamt, FDA tarafından onaylandı

Beta talasemili hastalarda kan nakli ihtiyacını azaltmak için Luspatercept-aamt, FDA tarafından onaylandı

8 Kasım 2019'da ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), düzenli kırmızı kan hücresi transfüzyonu (kan nakli) gerektiren beta talasemili erişkin hastalarda aneminin (kansızlığın) tedavisi i...

09.11.2019
İkinci şanslar

İkinci şanslar

İlk hastalarımdan biri, hemoglobini 2 g/dL olup ciddi pansitopeni (kansızlık) ile başvuran ve yüksek riskli myelofibrozis tanısı konan 60 yaşında bir erkek hastaydı. Uzamış nötrope...

31.10.2019