Prof. Dr. Mustafa ÖZDOĞAN
Prof. Dr. Mustafa Özdoğan Kimdir ?

Kan ve kemik iliği hastalıkları ve kanserleri hakkında güncel bilgiler ve yenilikler - Sayfa 6

Öncül B hücreli ALL tedavisi için blinatumomab hızlandırılmış FDA onayı aldı

Öncül B hücreli ALL tedavisi için blinatumomab hızlandırılmış FDA onayı aldı

29 Mart 2018'de Amerika Gıda ve İlaç Dairesi FDA, öncül B hücreli akut lenfoblastik lösemili (ALL) birinci veya ikinci tam remisyonda minimal rezidüel hastalığı (MRH) %0,1’den büyü...

02.04.2018
Brentuksimab vedotin evre 3-4 Hodgkin lenfoma 1. basamak tedavisi için FDA onayı aldı

Brentuksimab vedotin evre 3-4 Hodgkin lenfoma 1. basamak tedavisi için FDA onayı aldı

20 Mart 2018'de, Amerika Gıda ve İlaç Dairesi FDA, daha önce tedavi edilmemiş evre III veya IV klasik Hodgkin lenfomalı (kHL) erişkin hastaların tedavisinde kemoterapi ile birlikte...

23.03.2018
İmmünoterapi Opdivo dahil 5 kanser ilacı ödeme listesine alındı!

İmmünoterapi Opdivo dahil 5 kanser ilacı ödeme listesine alındı!

21.03.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki değişikliklerle 5 kanser ilacı geri ödeme kapsamına alındı: ...

21.03.2018
Kan kanseri belirtileri nelerdir?

Kan kanseri belirtileri nelerdir?

Kan kanseri, kanın, kemik iliğinin ve lenfatik sistemin kanserlerini kapsayan genel bir tanımdır. Hematolojik malignite veya kan-kemik iliği kaynaklı kanserler olarak da adlandırıl...

27.01.2018
Yeni tanı almış kronik miyeloid lösemi tedavisinde bosutinib hızlandırılmış FDA onayı aldı

Yeni tanı almış kronik miyeloid lösemi tedavisinde bosutinib hızlandırılmış FDA onayı aldı

19 Aralık 2017'de, ABD Gıda ve İlaç İdaresi FDA, yeni teşhis edilen kronik faz Philadelphia kromozomu pozitif (Ph +) kronik miyeloid lösemi (KML) tedavisinde bosutinibe (piyasa adı...

28.12.2017
Saç boyası kanser riskini artırır mı?

Saç boyası kanser riskini artırır mı?

Günümüzde batılı ülkelerde daha yoğun olmak üzere birçok ülkede milyonlarca insan saçlarını düzenli olarak boyatmaktadır. Amerika verilerine bakıldığında 18 yaş üzeri kadınların or...

15.12.2017
Daha önce tedavi almamış foliküler lenfoma için obiutuzumab FDA onayı aldı

Daha önce tedavi almamış foliküler lenfoma için obiutuzumab FDA onayı aldı

16 Kasım 2017'de Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA, evre II bulky, evre III ve evre IV foliküler lenfomalı ve daha önce obinutuzumab tekli kullanımı ile en azından kısmı iyileşme (...

25.11.2017
Pediatrik kronik miyeloid lösemi kronik faz tedavisinde dasatinib FDA onayı aldı

Pediatrik kronik miyeloid lösemi kronik faz tedavisinde dasatinib FDA onayı aldı

9 Kasım 2017'de, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA, Philadelphia kromozomu pozitif (Ph+) kronik miyeloid lösemi (KML) olan pediatrik hastaların kronik fazda tedavisinde dasatinibe ...

23.11.2017
Yağ hücreleri kemoterapinin etkisini azaltıyor olabilir

Yağ hücreleri kemoterapinin etkisini azaltıyor olabilir

Moleküler Kanser Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan yeni bir çalışmaya göre; yağ hücreleri kemoterapinin tedavi edici etkisini azaltabilir ve daha kötü tedavi sonuçlarına yol aça...

14.11.2017