Prof. Dr. Mustafa ÖZDOĞAN
Prof. Dr. Mustafa Özdoğan Kimdir ?

Özefagus (Yemek Borusu) Kanseri

Özofagus kanseri ameliyatı sonrası koruyucu immunoterapi (nivolumab) FDA onayı aldı

Özofagus kanseri ameliyatı sonrası koruyucu immunoterapi (nivolumab) FDA onayı aldı

20 Mayıs 2021’de FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi), tamamen rezeke edilmiş (ameliyat ile alınmış) özofagus veya GEJ (gastro-özofageal bileşke) kanserine sahip ve neoadjuvan kemoradyot...

25.05.2021
Mide kanseri başlangıç tedavisinde ilk kez bir immünoterapi FDA onayı aldı

Mide kanseri başlangıç tedavisinde ilk kez bir immünoterapi FDA onayı aldı

İlerlemiş veya metastatik mide, gastroözofageal bileşke ve özofagus adenokarsinomu için floropirimidin ve platin içeren kemoterapi ile kombinasyon halinde nivolumab (Opdivo) adlı i...

18.04.2021
Özofagus ve özofagus-mide bileşke kanseri başlangıç tedavisi pembrolizumab FDA onayı aldı

Özofagus ve özofagus-mide bileşke kanseri başlangıç tedavisi pembrolizumab FDA onayı aldı

Metastatik veya bölgesel olarak ilerlediği için ameliyat edilemeyen veya definitif radyoterapiye aday olmayan özofagus veya gastroözofageal bileşke kanserli hastalar için platin ve...

25.03.2021
Özofagus (yemek borusu) kanseri ikinci basamak tedavisinde immünoterapi nivolumab FDA onayı aldı

Özofagus (yemek borusu) kanseri ikinci basamak tedavisinde immünoterapi nivolumab FDA onayı aldı

10 Haziran 2020'de ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), nivolumab (Opdivo) adlı immünoterapi ilacına, yassı epitel hücreli özofagus (yemek borusu) kanseri ikinci basamak tedavisi olarak...

12.06.2020
Mide ve özofagus (yemek borusu) kanserinde immünoterapi – güncel durum ve geleceğe bakış 2019

Mide ve özofagus (yemek borusu) kanserinde immünoterapi – güncel durum ve geleceğe bakış 2019

Dünyada her yıl 1.6 milyon yeni özofagogastrik (yemek borusu-mide) kanser tanısı konmakta ve yıllık 1.25 milyon kişi bu kanserlere bağlı yaşamını kaybetmektedir. Mide ve özofagus k...

28.05.2019
Özofagus (yemek borusu) kanseri tedavisi için ilk kez bir immünoterapi FDA onayı aldı

Özofagus (yemek borusu) kanseri tedavisi için ilk kez bir immünoterapi FDA onayı aldı

Pembrolizumab (Keytruda) adlı immünoterapi ilacı, PD-L1 yönünden %10 veya daha yüksek bir pozitifliğe sahip ileri evre özofagus (yemek borusu) kanserinde genel sağkalımı önemli ölç...

21.01.2019
4. evre mide ve yemek borusu (özofagus) kanserinde immünoterapi etkili midir?

4. evre mide ve yemek borusu (özofagus) kanserinde immünoterapi etkili midir?

Mide kanseri milattan önce 3000'li yıllarda antik Mısır papüsrülerinde bile tariflenmiştir. Hastalığın sıklığını ve ölüm oranını gösteren 1760'lı yıllardaki istatistik analizlerind...

22.06.2018
Sıcak çay içmek yemek borusu kanseri riskini 5 kat artırıyor

Sıcak çay içmek yemek borusu kanseri riskini 5 kat artırıyor

Kültürümüzün en önemli içeceklerinden çayın, sıcak tüketim alışkanlığı olanlar için özofagus yani yemek borusu kanseri riskini artırdığı biliniyordu. Bu sadece çaya özel olmayıp sı...

10.02.2018
Kanser türlerine göre tanı ve tedavi bölümüne özofagus (yemek borusu) kanseri bölümü eklendi

Kanser türlerine göre tanı ve tedavi bölümüne özofagus (yemek borusu) kanseri bölümü eklendi

Özofagus kanserlerinin çoğunluğu yassı hücreli veya adenokanserlerdir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yassı hücreli kanser sıklığı azalmakla birlikte, adenokarsinom sıklığı ...

24.12.2016