Anasayfa - Kanser Haberleri - Palyatif bakım

Palyatif bakım

KANSER HASTALARI HAKLARI BİLDİRGESİ – Yüksek Kaliteli Bakım İçin 10 İlke
Onkologların çabalarına rağmen yüksek kaliteli kanser bakımının sağlanması konusunda açık bulunmaktadır. Bu açığın matematiksel hesabı kabaca şöyle ifade edilebilir: hastaların beklentisi ile sağlık sisteminin sağladığı arasındaki fark. Kanserli hastaların deneyimlerini değerlendiren çalışmalara ...
Yaşam sonu vasiyetler ve önceden yapılandırılmış bakım planı
Gelişen ve değişen bir dünyada bilim ve teknolojinin ilerlemesi ile sağlık alanında çok yol alındı. Yine bu doğrultuda sosyal bilimlerdeki gelişmişlik sağlık alanında hizmet alıcılarının – hastanın – "ana karar verici" rol almasını sağladı. Yani bireyler, hastalık durumlarında olası tedavi seçenekle...
Kadın ve erkek kanser hastalarında cinselliği korumak ve yeniden inşa etmek
Kanserde cinsel yaşam konusu, 2 uluslararası kanser derneğinin (MASCC/ISOO) San Francisco'daki yıllık toplantısında bir kez daha gündeme geldi. Konunun uzmanları yaygın sorunları ve tedavi yaklaşımlarını, hastaların kanserden sonra sağlıklı bir cinsel hayat yaşamaları için gereken stratejileri masay...
Kanser hastası için yaşam sonu bakımda ABD ve Kanada karşılaştırması
Khaki ve arkadaşları tarafından 2019 ASCO Kalite Bakım Sempozyumu'nda sunulan bir çalışmada araştırmacılar, kemoterapi kullanımı ve yoğun bakım ünitesine (YBÜ) yatış dahil olmak üzere daha agresif yaşam sonu bakım yaklaşımlarını, ABD Washington eyaleti ve Kanada Alberta arasında karşılaştırdı. Ya...
Yatak yarası – dekübit ülser hakkında bilinmesi gerekenler
Yatak yarası - dekübit ülseri nedir? Bir dekübit ülseri, basınç ülseri, basınç yarası veya yatak yarası olarak da bilinir. Hastanın cildinde açık bir yara olmasını ifade eder. Dekübit ülserleri genellikle ciltte kemik bölgelerini kaplayan deride görülür. Dekübit ülseri için en yaygın yerler şunla...
Bazı kanserlerde görülen cilt malign ülserleri (yaralar)
Bazı kanserlerin cilt altından deriye doğru ilerleyerek cilt yüzeyinden dışarı doğru büyüyen yaralar oluşturması durumudur. Bu cilt ülserleri kanserin ilk bulgusu olabilir veya tanı almış kanserlerin ileri evrelerinde görülen yandaş sorunlardan biri olabilir; bununla birlikte her 2 sebeple de nadir ...
İleri evre kanserli hastalar için Telerehabilitasyon
Son araştırmalar, ileri evre kanserli hastalara uzaktan rehabilitasyon hizmeti vermenin, hastanelerde ve huzurevlerinde daha az zaman geçirmelerini sağlarken fiziksel işlevlerini, ağrılarını ve yaşam kalitelerini iyileştirebileceğini ortaya koymaktadır. Bu bulgular Cheville ve arkadaşları tarafından...