Hızlı Arama
Anasayfa - Kemoterapi ve Akıllı İlaçlar

Kemoterapi ve Akıllı İlaçlar

Amerikan Klinik Onkoloji Derneği’nin yayınladığı bir araştırmaya göre, ileri evre (metastatik) 75 yaş altı kolon kanseri olan hastalara verilen bevasizumab ve dörtlü kemoterapi tedavisi, yaşam süresini anlamlı ölçüde arttırmıştır. İleri evre (metastatik) kolon kanseri iki şekilde gelişmektedir. İ...
Meme kanseri ameliyatı sonrası koruyucu amaçlı uygulanan kemoterapi gecikmemeli. Özellikle hastalıkları 2. ve 3. evrede olan üçlü negatif ve her2 pozitif meme kanserli bireylerde ilk 30 günde tedaviye başlamak hastaların yaşam sürelerine olumlu etki yapıyor. Meme kanseri hastalarının hemen birçoğ...
En prestijli onkoloji dergilerinden biri olan Lancet Onkoloji Dergisi’nin yayınladığı araştırma sonuçları, hedefe yönelik olarak kullanılan ilaç ramucirumab’ın, standart tedaviden olumlu yanıt alınamayan ileri evre mide kanseri hastalarda yaşam süresini uzattığını göstermiştir. Mide kanseri, tüm ...
Lancet Onkoloji Dergisi’nde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, tedaviye direnç gösteren veya tekrarlayan multipl miyelom hastalarda Pomalidomid (Pomalyst®) ve ilave olarak verilen düşük doz dexametazon kombinasyonu, sadece yüksek doz dexametazon’a nazaran hastalık ilerlemeden ve toplamda yaşam s...
Amerikan İlaç ve Yiyecek Dairesi (FDA) tarafından onaylanan Afatinib (Gilotrif), epidermal büyüme faktör reseptörü (EGFR) gen mutasyonu taşıyan ileri evre küçük hücreli olmayan akciğer kanseri hastalar için umut oldu. Kanser, kalp hastalıklarından sonra yaşamsal risk taşıyan hastalıklar arasında ...