Prof. Dr. Mustafa ÖZDOĞAN
Prof. Dr. Mustafa Özdoğan Kimdir ?

Yeni Kanser İlaçlar - Sayfa 2

Tiroid Kanseri için Cabozantinib FDA Onayı Aldı

Tiroid Kanseri için Cabozantinib FDA Onayı Aldı

Daha önceki VEGFR- hedefli tedavi sonrası ilerleyen, radyoaktif iyot tedavisine uygun olmayan veya dirençli metastatik veya lokal ileri diferansiye (farklılaşmış) tiroid kanseri ol...

27.09.2021
Rahim Ağzı Kanseri için Tisotumab Vedotin-tftv Hızlandırılmış FDA Onayı Aldı

Rahim Ağzı Kanseri için Tisotumab Vedotin-tftv Hızlandırılmış FDA Onayı Aldı

Kemoterapi sırasında veya sonrasında hastalık ilerlemesi olan, tekrarlayan veya metastatik serviks (rahim ağzı) kanseri olan yetişkin hastalar için doku faktörüne yönelik bir antik...

22.09.2021
EGFR ekson 20 mutasyonlu akciğer kanseri için ilk oral ilaç FDA onayı aldı

EGFR ekson 20 mutasyonlu akciğer kanseri için ilk oral ilaç FDA onayı aldı

Epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) ekson 20 insersiyo (ekleme) mutasyonları olan, bölgesel olarak ilerlemiş veya metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) olan h...

17.09.2021
Waldenström makroglobulinemisi için zanubrutinib FDA onayı aldı

Waldenström makroglobulinemisi için zanubrutinib FDA onayı aldı

Waldenström makroglobulinemisi (WM) olan yetişkin hastalar için zanubrutinib (Brukinsa, BeiGene) adlı kapsül şeklindeki ilaç 31 Ağustos 2021'de FDA (ABD Gıda ve İlaç Dairesi) onayı...

02.09.2021
İlerlemiş veya metastatik kolanjiokarsinom tedavisinde ivosidenib FDA onayı aldı

İlerlemiş veya metastatik kolanjiokarsinom tedavisinde ivosidenib FDA onayı aldı

25 Ağustos 2021'de FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi), izositrat dehidrojenaz-1 (IDH1) mutasyonu pozitif, daha önce tedavi görmüş, bölgesel olarak ilerlemiş veya metastatik kolanjiokar...

27.08.2021
Mesane kanseri ameliyat sonrası koruyucu tedavi olarak nivolumab FDA onayı aldı

Mesane kanseri ameliyat sonrası koruyucu tedavi olarak nivolumab FDA onayı aldı

19 Ağustos 2021'de FDA, önceki neoadjuvan kemoterapi, lenf nodu tutulumu veya PD-L1 durumundan bağımsız olarak, radikal ameliyat sonrası nüks (tekrar) riski yüksek olan ürotelyal (...

23.08.2021
dMMR pozitif kanserler için dostarlimab FDA onayı aldı

dMMR pozitif kanserler için dostarlimab FDA onayı aldı

17 Ağustos 2021'de FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi), bir genetik bozukluk olan "DNA uyumsuzluk onarımı eksikliği" (dMMR) taşıyan, daha önceki tedaviler sonrası ilerleme gösteren ve t...

19.08.2021
Von Hippel-Lindau hastalığı ilişkili kanserlerin tedavisi için belzutifan FDA onayı aldı

Von Hippel-Lindau hastalığı ilişkili kanserlerin tedavisi için belzutifan FDA onayı aldı

13 Ağustos 2021'de FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi), von Hippel-Lindau (VHL) hastalığı ilişkili ve acil cerrahi gerektirmeyen renal hücreli karsinomu, merkezi sinir sistemi hemanjiyo...

18.08.2021
Böbrek kanseri birinci basamak tedavide pembrolizumab artı lenvatinib FDA onayı aldı

Böbrek kanseri birinci basamak tedavide pembrolizumab artı lenvatinib FDA onayı aldı

10 Ağustos 2021'de FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi), ileri evre böbrek hücreli karsinomalı (renal cell carcinoma= RCC) yetişkin hastaların birinci basamak tedavisi için lenvatinib (L...

17.08.2021