Çin’de geliştirilen ve çok hedefli bir tirozin kinaz baskılayıcısı olan anlotinib adlı ilacın, küçük hücreli akciğer kanserinde yaşam sürelerine katkısı, ESMO 2019 Kongresi’nde sunulan ALTER 1202 çalışması ile gösterildi.

Tüm akciğer kanserlerinin %15 kadarı küçük hücrelidir ve bu kanser genel olarak daha hızlı çoğalma/yayılma ve daha çok tekrar etme eğilimindedir. 2018 yılına kadar küçük hücreli akciğer kanserinde kemoterapi dışında onaylı bir kanser ilacı yok iken, son 2 yıl içinde 3 farklı immünoterapi ilacı FDA onayı almıştır: Ağustos 2018’da nivolumab (2. basamakta), Mart 2019’da atezolizumab (1. basamakta) ve Haziran 2019’da pembrolizumab (3. basamakta). Bununla birlikte küçük hücreli akciğer kanseri için şimdiye kadar hedefe yönelik bir kanser tedavisi kullanıma girmemiştir.

“Multitargeted angiokinase inhibitor” sınıfından küçük moleküllü ve ağızdan hap şeklinde alınan bir hedefe yönelik antikanser ajan olan anlotinib, küçük hücreli akciğer kanserli 120 hastada, randomize, faz II, çift kör, Çin kökenli ALTER 1202 çalışması ile denendi.

Çalışmaya daha önce en az 2 basamak tedavi sonrası kanseri ilerleyen hastalar alındı ve çalışmanın son analizinde anlotinib, plaseboya kıyasla bir genel sağkalım avantajı sağladı: 7.3 aya karşı 4.9 ay.

Bu sağkalım yararı, özellikle beyin metastazı olan hastalarda (6.3 aya karşı 2.6 ay) ve üçüncü basamak tedavi olarak anlotinib alanlarda (7.3 aya karşı 4.9 ay) belirgindi.

Bu veriler, anlotinibin geliştirildiği Çin'de potansiyel olarak klinik pratiği değiştirecek gibi durmaktadır. Beyin metastazı olan hastalarda, bu antianjiyogenik (yeni damar oluşumunu engelleyen) ilacın etkili olduğunu görmek oldukça heyecan verici.

Bu olumlu sonuçlar üzerine anlotinib ile diğer antikanser ilaçların kombinasyon denemeleri hemen planlanmaya başlandı; hatta ikinci ve birinci basamakta bile. Ancak, anlotinibin güncel tedavi yaklaşımlarına ve yeni onay alan immünoterapilere nasıl dahil edilebileceği önemli bir konu.

Ayrıca, anlotinibin hangi küçük hücreli kanserli hastalarda etkili olacağını öngörmek için bir biyobelirteç belirlenmesi, kullanımının uyarlanmasına yardımcı olacaktır.

Anlotinib hakkında bir diğer dikkat çeken çalışma ise, ESMO 2018’de yayımlanmıştı. ALTER0203 adlı faz-2B klinik araştırma, yumuşak doku sarkomlu hastalarda yapılmıştı ve yaşam sürelerine anlamlı katkı bildirilmişti.

Sonuç olarak küçük hücreli akciğer kanserinde anlotinibin etkinliğinin doğrulanması için uluslararası faz-3 klinik araştırmaya ihtiyaç vardır. Bununla birlikte ALTER 1202'nin sonuçları, sadece küçük hücreli akciğer kanserinde üçüncü basamak tedavi olarak anlotinib için bir sağkalım faydası göstermekle kalmıyor, aynı zamanda bu faydanın büyüklüğüne de dikkat çekiyor. 

Anlotinib etki mekanizması nedir?

Aşağıdaki şekilde, anlotinib adlı küçük molekülün hücre içinde, hangi tirozin kinaz reseptörleri üzerinden yeni damar oluşumunu, hücre büyüme ve çoğalmasını engellediği görülebilir.

anlotinib etki mekanizması yumuşak doku sarkom tedavisi akıllı ilaç