Anasayfa - Kanser Tedavisi - Meme kanseri tedavisi - Meme kanserinde evreleme – hastalık yayılımı
Meme kanseri nedir? Nedenleri - risk faktörleri nelerdir? Çeşitleri nelerdir?
Meme kanseri belirtileri nelerdir? Memede ele gelen kitle?
Meme kanserinde erken tanı ve tarama mümkün müdür? Mamografi nedir? Nasıl teşhis edilir?
Meme kanserinde evreleme – hastalık yayılımı
Meme kanseri nasıl tedavi edilir?
Meme kanseri ameliyatı
Meme kanserinde radyoterapi - ışın tedavisi
Meme kanserinde kemoterapi, akıllı ilaç ve immünoterapi tedavisi
Meme kanserinde hormon tedavisi
Meme kanserinde omuz kısıtlılığı, lenf ödem ve cinsel rehabilitasyon desteği
Meme kanserinde ısı – hipertermi tedavisi
Meme kanseri tedavisine bağlı yan etkiler ve kemoterapiye bağlı saç dökülmesi önlenebilir
Meme kanserinde evreleme – hastalık yayılımı

Meme kanserinde evreleme – hastalık yayılımı

Yazı Boyutu:
Küçült
Sıfırla
Büyült
29.12.2016

Tüm kanserlerde olduğu gibi bu alanda görülen kanserlerde de hastalığın yayılım derecesi yani evresi, tedavinin planlanması açısından son derece önemlidir. Bunun yanında, hastalığın yayılım derecelerini bilmek hastanın ortalama beklenen yaşam süresinin tahmininde ve uygulanacak tedavilerin başarısını öngörmekte son derece önemlidir. TNM olarak adlandırılan uluslararası evreleme sistemleri hastalığın bulunduğu bölgede yayılımını (T evresini), lenf bezlerine sirayetini ve bunun derecesini (N evresi), hastalığın bulunduğu bölgeden uzaklaşarak başka organlara metastaz yapıp yapmadığını (M evresi) tanımlamak için kullanılır. T evresini en iyi belirleyen görüntüleme yöntemlerinden birisi MRI’dır. T evresi, tümörün kaynaklandığı bölgeye göre değişiklikler gösterir. N ve M evresi için PET-Tomografi oldukça yol göstericidir.

Meme kanseri evreleri özetle aşağıda belirtilmiştir:

Evre 0: Oluştuğu yerde bulunan duktal karsinom (DCIS) yani en erken evre meme kanseri formudur. Kanser hücreleri kanallardadır ancak derinlerde, memenin yağ dokusunu sarmamıştır. Lobüler karsinom in situ’da zaman zaman evre 0 olarak sınıflandırılır. Ancak, çoğu onkolog bunun gerçek bir meme kanseri olmadığına inanır. Göğüs ucunda görülen Paget hastalığı da (tümör kitlesi olmayan), evre 0 olarak adlandırılır. Tüm bu vakaların hiçbirinde kanser, lenf bezlerine veya uzak bölgelere yayılmaz.

Evre IA: Tümör 2 cm veya daha küçüktür ve lenf bezlerine veya uzak bölgelere yayılmamıştır.

Evre IB: Koltukaltı lenf bezlerinde 1-3 mikrometastazlar (lenf bezlerindeki kanser 0.2 mm’den geniştir ancak 2 mm’den daha büyük değildir ve/veya kanserli hücre sayısı 200’den fazladır. Kanser uzak bölgelere yayılmamıştır.

Evre IIA: Tümör 2 cm veya daha küçüktür. 1-3 koltuk altı lenf bezine yayılmıştır. Lenf bezlerindeki kanser, 2mm.’den geniştir veya internal mamariyal lenf bezlerinde küçük miktarda kanser bulunmuştur ve sentinel lenf bezi biyopsisi ile tespit edilmiştir. Ya da tümör 2 cm’den büyük, 5 cm’den küçüktür, ancak lenf bezlerine ve uzak bölgelere yayılmamıştır.

Evre IIB: Tümör, 2 cm’den büyük, 5 cm’den küçüktür. Kanser, koltuk altındaki 1-3 lenf bezine yayılmış ve/veya internal mamariyal lenf bezlerinde küçük miktarda kanser bulunmuştur ve sentinel lenf bezi biyopsisi ile tespit edilmiştir. Kanser, uzak bölgelere yayılmamıştır. Ya da tümör, 5 cm’den geniştir ancak göğüs duvarında veya ciltte gelişmemiş, lenf bezlerine yayılmamıştır. Yine kanserin uzak bölgelere yayılmadığı gözlenmiştir.

Evre IIIA: Tümör, 5 cm’den büyük değildir. 4-9 koltuk altı lenf bezine yayılmıştır veya internal mamariyal lenf bezlerine genişlemiştir. Kanser, uzak bölgelere yayılmamıştır. Ya da tümör 5 cm’den geniştir, ancak göğüs duvarında veya ciltte gelişmemiştir. 1-9 koltuk altı lenf bezlerine veya internal mamariyal lenf bezlerine yayılmıştır. Yine kanserin uzak bölgelere yayılmadığı gözlenmiştir.

Evre IIIB: Tümör, göğüs duvarında veya ciltte gelişmiştir ancak lenf bezlerine yayılmamıştır. Ya da kanser 1-3 lenf bezine yayılmış ve/veya internal mamariyal lenf bezlerinde küçük miktarda kanser bulunmuştur ve sentinel lenf bezi biyopsisi ile tespit edilmiştir. Ya da kanser 4-9 koltuk altı lenf bezine yayılmıştır veya internal mamariyal lenf bezlerine genişlemiştir. Kanser, uzak bölgelere yayılım göstermemiştir.

Evre IIIC: Tümör herhangi bir ölçüde olabilir. Kanser, 10 veya daha fazla koltuk altı lenf bezine yayılmıştır. Ya da kanser, köprücük kemiği altındaki ve/veya üstündeki lenf bezlerine yayılmıştır. Ya da kanser, koltuk altı lenf bezlerindedir ve internal mamariyal lenf bezlerine genişlemiştir. Veya kanser, 4 ya da daha fazla koltuk altı lenf bezlerine yayılmıştır ve internal mamariyal lenf bezlerinde küçük miktarda kanser bulunmuştur ve sentinel lenf bezi biyopsisi ile tespit edilmiştir. Kanser, uzak bölgelere yayılım göstermemiştir.

Evre IV: Kanser, herhangi bir ölçüde olabilir ve yakındaki lenf bezlerine yayılmış olabilir veya olmayabilir. Uzak organlara veya memeden uzaktaki lenf bezlerine yayılmıştır. En sık görülen yayılma bölgeleri; kemik, karaciğer, beyin veya akciğerdir.

Sağlıklı ve mutlu kalın...
Haftanın Sloganı
Küba kanser gerçeğini öğrenmek ister misiniz?
Küba’nın kendi resmi verileri ile KÜBA’da KANSER GERÇEĞİ
Sayfada yer alan yazılar sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Kanser Haberleri
4. evre veya tekrarlayan Over kanseri tedavisinde olaparib FDA onayı aldı
4. evre veya tekrarlayan Over kanseri tedavisinde olaparib FDA onayı aldı
Yapay tatlandırıcı Asesülfam potasyum nedir ve sağlığa zararlı mıdır?
Yapay tatlandırıcı Asesülfam potasyum nedir ve sağlığa zararlı mıdır?
Bilimsel bilgi ve kanıta dayalı tıp! Bilim, bilmeyi istemekle başlar
Bilimsel bilgi ve kanıta dayalı tıp! Bilim, bilmeyi istemekle başlar
Yapay tatlandırıcı aspartam kanser yapar mı?
Yapay tatlandırıcı aspartam kanser yapar mı?