ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), gastrointestinal (mide-bağırsak) kanamalarının tedavisi için, Hemospray adında yeni bir tıbbi cihaza 7 mayıs 2018'de kullanım onayı verdi.

Hemospray olarak adlandırılan cihaz, bazı üst ve alt gastrointestinal kanaması olan hastaların tedavisinde cerrahi olmayan bir seçenek sunuyor. Bu sayede de birçok hastanın mide kanaması nedenli yaşam kaybı riskinin azaltması hedefleniyor.

Gastrointestinal (Mide-Bağırsak) Kanaması Nedir?

Gastrointestinal bölüm iki kısma ayrılı: üst bölüm yemek borusu, mide veya ince bağırsağı kapsar, alt gastrointestinal bölüm ise kolon ve rektumu kapsar. Bu bölgelerde ortaya çıkan kanamalara GastroİnteStinal (GİS) kanama denir ve kanama yemek borusu, mide veya ince bağırsakta ise üst GİS kanama, kolon ve rektumda ise alt GİS kanama olarak adlandırılır.

Gastrointestinal Kanama Nedenleri Arasında Şunlar Olabilir:

  • Gastrik (mide) ülserler,
  • Damar yapısal değişiklikleri (arteriovenöz malformasyonlar),
  • Divertikül,
  • Kanser (örneğin mide veya kolon kanseri) veya
  • İnflamatuar bağırsak hastalığı.

Ciddi mide bağırsak kanamaları, özellikle ileri yaş hastalar için yüksek yaşam kaybı riski taşır.

Hemospray, çoğu üst veya alt gastrointestinal kanama tipini tedavi etmek için tasarlanmıştır. Cihaz, kanayan bölgede bir mineral karışımı ileten bir aerosol spreydir. Cihaz endoskopik işlemde uygulanır ve büyük ülser veya tümör gibi geniş bölgelere uygulanabilir.

Cihaz, alkol nedenli karaciğer rahatsızlıklarındaki gibi bazı tıbbi durumlarda oluşan, özofagus varis kanaması olan hastalarda kullanılmak üzere geliştirilmemiştir.

Hemospray'a FDA onayı getiren çalışmalarda, üst ve alt gastrointestinal kanaması olan toplam 750 hastadan elde edilen verileri incelendi. Hemospray cihazı, kullanıldıktan beş dakika sonra hastaların %95'inde mide-bağırsak kanamasını durdurdu. Bu hastaların % 20'sinde çoğunlukla 72 saat içinde tekrar kanama oldu ve kullanımı 30 güne kadar uzayabildi. Hastaların yaklaşık %1'inde ciddi yan etki olarak bağırsak perforasyonu (delinmesi) görüldü. Hemospray, gastrointestinal fistülü olan ya da gastrointestinal perforasyon yaşama riski yüksek olan hastalarda uygun değildir.

Hemospray cihazının tasarımı aşağıda görülebilir:

Hemospray fda onaylı mide kanaması durdurucu cihaz resmi