Antik çağlardan beri insanlar zehirlerden büyülenmiş ve sonuçlarından korkmuştur. Örneğin, antik Yunanistan ve Roma'da, evrensel bir panzehir bulmaya yönelik arayışları teşvik eden suikastlar ve devlet onaylı infazlar için zehirler kullanıldı.

Yüzyıllar boyunca bir dizi zehre karşı koruyucu olduğu kabul edilen 2 iyi bilinen sözde panzehir, Mithridatium (M.Ö. 2. yüzyıl) ve Theriac (M.S. 1. yüzyıl) idi.

Bu bileşiklerdeki bileşenlerin sayısı ve çeşitliliği akılları hayrete düşürüyor. Mithridatium'un, Pers ve Yunan Makedon soyundan olan Pantus Kralı (şimdi Türkiye'de) 6. Mithridates tarafından geliştirildiği söyleniyor. Zehirlenerek öldürülmekten korkan 6. Mithridates, Mithridatium'unu suçlular ve köleler üzerinde test ederek mükemmelleştirdi. 45 veya daha fazla içeriğinin onu hayvan zehirlerine ve diğer zehirlere karşı koruduğuna inanıyordu.

M.S. birinci yüzyılda, Roma İmparatoru Nero'nun doktoru Yaşlı Andromachus, engerek (yılan çeşidi) eti ekleyerek ve afyon miktarını artırarak Mithridatium'u “geliştirdi”.

On ikinci yüzyılda Venedik Treacle olarak da bilinen ortaya çıkan Theriac, mineraller, zehirler, hayvan eti, otlar, çiçekler, adasoğanı ve bal dahil olmak üzere en az 64 bileşen içeriyordu. Zamanla, Theriac'ın sadece zehirlenmeye karşı koruma sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda bubonik (hıyarcıklı) veba dahil olmak üzere çeşitli hastalıkları tedavi ettiği iddia edildi. Orta Çağ'a gelindiğinde, Theriac bazen birkaç yıl “olgunlaşması” gereken 100'den fazla bileşen içeriyordu ve yirminci yüzyılın başlarında hala Avrupa'da kullanılmak üzere mevcuttu.

Araştırmacı John Griffin şöyle yazıyor: "İki eski ürün olan Mithridatium ve Theriac Andromachus, yaklaşık iki bin yıldır tedavide merkezi bir yer tuttu. Bu ürünlerin kalitesiyle ilgili endişe, bu ilaçların halka açık bir şekilde hazırlanmasını gerektirdi ve daha sonra üretimin incelenmesi ve bitmiş ürünün incelenmesi ile yer değiştirdi. Belki de son incelemede, Mithridatium ve Theriac'ın modern tıbba katkısı, kalitelerine ilişkin endişelerin tıbbın düzenlemesinin en eski kavramlarını uyandırmasıydı."

Yazı görselinin açıklaması: Hortus Sanitatis'ten (Sağlık Bahçesi), 1491'den Theriac'ı karıştıran bir eczacının resmi, matbaacı Jacob Meydenbach tarafından derlenmiştir. Görseldeki yılan kullanımına dikkat edin.

Yazıda geçen tarihi kişiler: Mithridates VI (132 M.Ö.–63 M.Ö.), Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus (37–68)