Özofagus kanseri, yemek borusu olarak da bilinen özofagusun hücrelerinde başlayan bir kanser türüdür. Bu kanser, dünya genelinde en sık görülen kanser türlerinden biri olup, genellikle ilerlemiş evrede teşhis edilir. Türkiye Kanser İstatistikleri'ne göre 2019 yılında 1405 kişiye özofagus kanseri tanısı konmuştur.

Özofagus kanserinin iki ana tipi vardır: Skuamöz (yassı) hücreli karsinom ve adenokarsinom. Skuamöz hücreli karsinom, genellikle yemek borusunun üst kısmında gelişirken, adenokarsinom genellikle yemek borusunun mideye yakın alt kısmında gelişir.

Özofagus kanseri vakalarının çoğu tanı anında ileri evrede bulunur ve bu durum tedavi stratejilerini etkiler. Bu hastaların tedavisinde neoadjuvan tedavi sıklıkla kullanılır. Neoadjuvan tedavi, cerrahi müdahale öncesi yapılan bir tedavi yöntemidir ve genellikle radyoterapi veya kemoterapi şeklinde uygulanır. Bu tedavi, tümörün boyutunu küçültmeyi ve böylece cerrahi müdahaleyi daha etkili hale getirmeyi amaçlar.

Son yıllarda, neoadjuvan immünoterapi özofagus kanseri tedavisinde umut verici bir strateji olarak ortaya çıkmıştır. Immünoterapi, vücudun kendi bağışıklık sistemini kullanarak kanser hücrelerine karşı savaşmayı hedefler. Neoadjuvan immünoterapi, cerrahi müdahaleden önce uygulanır ve genellikle kemoterapi ile birlikte verilir.

Bununla birlikte, özofagus kanseri vakalarının ne kadarının tanı anında neoadjuvan tedaviye ihtiyaç duyduğu konusunda kesin bir veri yoktur. Genellikle, bölgesel olarak ilerlemiş evredeki hastaların büyük bir kısmı bu tür bir tedaviye ihtiyaç duyar.

Özofagus kanseri için neoadjuvan immünoterapiler henüz FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi) onayı almamıştır. Bununla birlikte 20 Mayıs 2021’de FDA, tamamen rezeke edilmiş (ameliyat ile alınmış) özofagus veya GEJ (gastro-özofageal bileşke) kanserine sahip ve neoadjuvan kemoradyoterapi almış ve rezidüel patolojik (kalıntı) hastalığı olan kişilerin adjuvan tedavisi için nivolumab (Opdivo) adlı immünoterapiyi onaylamıştı.

Şimdi, özofagus kanseri tedavisinde neoadjuvan kemoterapi ve immünoterapinin birleşiminin etkinliği hakkında bir Mayıs 2023’te düzenlenen American Association for Thoracic Surgery (AATS= Amerikan Göğüs Cerrahisi Derneği) yıllık toplantısında sunulan dikkat çekici bir gelişmeyi paylaşalım.

Özofagus Kanserinde Neoadjuvan Kemoimmünoterapi Güvenli ve Etkili

Yeni araştırmaya göre, neoadjuvan kemoterapi ile bir immün kontrol inhibitörü (immünoterapi) kombinasyonu, cerrahiye uygun özofagus kanseri olan hastalarda güvenli ve etkilidir.

Bu gerçek dünya çalışmasında, hastalar ameliyat öncesi kemoterapi ile birlikte 4 farklı immünoterapiden birini aldılar. Hastaların %75'inden fazlası 1 yıl sonra hala hayatta idi ve herhangi bir “olay” yaşamamıştı. Ayrıca tedavi tolere edilebilir bulundu (olaydan bağımsız yaşam [event-free survival], bir hastanın herhangi bir 'olay' [örneğin hastalığın ilerlemesi, tekrarlaması veya yaşam kaybı) yaşamadan geçirdiği süreyi ifade eder).

Çalışma, cerrahiye uygun özofagus kanseri olan 177 hastayı içermekteydi. Hastaların ameliyat sırasındaki ortanca yaşı 62 idi, 132 hasta erkek ve 45 hasta kadındı.

Ocak 2019 ve Ocak 2022 arasında, hastalar kemoterapi ile birlikte neoadjuvan pembrolizumab (57 hasta), tislelizumab (47 hasta), camrelizumab (44 hasta) veya sintilimab (29 hasta) aldılar.

  • Ortanca takip süresi 14 aydı.
  • Patolojik tam yanıt oranı %32,3 bulundu. Bu, neoadjuvan tedavi sonrası ameliyatla çıkarılan tümör dokusunda kanser hücresi bulunmamasını ifade eder 
  • R0 rezeksiyon oranı %99,4 idi. R0 rezeksiyon, bir kanser ameliyatı sonucunda tümörün tamamen ve mikroskobik düzeyde kanser hücresi bırakmadan çıkarıldığı durumu ifade eder.
  • 1 yıllık olaydan bağımsız yaşam oranı %78,3 ve 1 yıllık genel yaşam oranı %88,0 idi.
  • Ameliyat sonrası komplikasyon oranı %35,6 idi. Ciddi (derece 3 veya daha yüksek) tedaviye bağlı yan etki oranı %18,1 idi. Bu yan etkiler lökopeni (%7,9), nötropeni (%3,4), trombositopeni (%3,4), anemi (%2,8) ve hiperglisemi (%0,6) idi.

ozofagus kanseri neoadjuvan tedavisinde kemoimmunoterapi patolojik tam yanit yuzde 32

Bu sonuçlara dayanarak, neoadjuvan kemoterapi ile birleştirildiğinde immünoterapinin tolere edilebilir olduğu ve iyi kısa dönemli sağkalım sağladığı sonucuna varabiliriz.

Bu bulgular, özofagus kanseri olan hastalar için neoadjuvan kemoimmünoterapinin güvenli ve etkili bir tedavi seçeneği olduğunu gösteriyor. Bu tedavi, tümör büyüklüğünü küçültmeye ve böylece cerrahi müdahaleyi daha başarılı hale getirmeye yardımcı olabilir. Bu çalışma, immünoterapinin özofagus kanseri tedavisindeki potansiyelini daha da vurgulamaktadır.