Tıbbi Onkolog Prof. Dr. Mustafa Özdoğan Memorial Antalya Hastaneler Grubu Onkoloji Merkezi Başkanı "Kanser alanındaki en büyük eksiklik, halka yönelik sade ve anlaşılabilir bilgiye ulaşılamamasıdır. Web sitemiz ile bu eksikliği giderdiğimizi düşünüyorum."

Anasayfa - Kanser Tedavisi - Pankreas kanseri tedavisi - Pankreas kanseri nasıl tedavi edilir?
Pankreas kanseri nasıl tedavi edilir?

Pankreas kanseri nasıl tedavi edilir?

Yazı Boyutu:
Küçült
Sıfırla
Büyült
29.12.2016

Belli bazı faktörler hastalığın seyrini ve tedavi seçeneklerini etkiler. Bu faktörlerden bazıları şunlardır:

  • Tümörün cerrahi müdahale ile alınıp alınamayacağı,

  • Kanserin evresi (tümörün büyüklüğü, kanserin pankreas dışında yakın dokulara, damarlara, lenf bezlerine veya diğer bölgelere yayılımı),

  • Hastanın genel sağlık durumu ve kondüsyonu,

  • Teşhisi koyulan kanser tanısının, yeni bir kanser tanısı olması ya da daha önce tedavi edilmiş ve yeniden nüksetmiş bir kanser tanısı olması.

Pankreas kanseri maalesef ancak başka bölgelere sıçramadan tespit edildiğinde ve cerrahi müdahaleye uygun olduğunda kontrol altına alınabilir. Eğer, kanser geç tespit edilmiş ve yayılmışsa, hastalıktan kaynaklı komplikasyonları ve semptomları kontrol ederek hastanın yaşam kalitesini arttırmaya yönelik palyatif (hafifletici) tedavi uygulanır.

Pankreas kanserinin tedavi yöntemleri ameliyat, kemoterapi ve radyoterapiden oluşmakta ve bir çok farklı alanlardan hekimin müdahalesini gerektirmektedir. Pankreas kanserinin tedavisi süreci, gastroenteroloji, cerrahi, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi ve birçok diğer alanda uzmanlaşmış hekimlerin koordineli ve planlı bir tedavi programı uygulaması ile mümkün olmaktadır.

Ekzokrin Pankreas Kanseri

Rezektabl (cerrahi müdahaleye uygun, ameliyat edilebilir): Eğer tümör alınabilir durumda ise, bu hastalığı tek iyileştirme şansı olan ameliyat yöntemi uygulanmalıdır. Ne yazık ki, tümörün tamamı cerrahi müdahale ile alınsa bile, çoğu zaman kanserin tekrarlaması söz konusu olabilir. Araştırmalar cerrahi müdahale sonrası verilen kemoterapi tedavisinin, kanserin tekrarlamasını 6 ay geciktirdiğini ve hastaların ömrünü uzattığını göstermiştir. Kemoterapi tedavisinde gemsitabine (gemzar) veya 5-FU kullanılabilmektedir.

Bazı hastalara, cerrahi müdahale öncesi kemoterapi yada kemoradyoterapi verilebilir. Ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecinin uzun olmasından dolayı bazı kanser merkezleri kemoterapi tedavisini cerrahi müdahale öncesi vermeyi tercih etmektedir. Ancak, bu yöntemin ameliyat sonrası kemoterapiden daha iyi sonuç verip vermediği henüz kanıtlanmamıştır.

Bölgesel olarak ilerlemiş: Bölgesel olarak ilerlemiş pankreas kanserinde tümör, yakınında bulunan kan damarları ve diğer dokulara yayılmış ancak karaciğer gibi uzak organ ve dokulara henüz sıçramamıştır. Bu tür tümörler, cerrahi müdahale için uygun değillerdir. Bazı araştırmalarda, tümörün bir kısmının alınmış olmasının hastanın ömrünü uzatmadığını göstermiştir. Bu tür bölgesel ilerlemiş kanser türlerinde, ancak tıkalı safra kanallarını açmak ya da kanserin tıkadığı ince barsağa baypas yaparak müdahale etmek için cerrahi yöntemlere başvurulur.

Bölgesel olarak ilerlemiş kanserler için standart tedavi seçenekleri, kemoterapi ve/veya kemoterapi eşliğinde radyoterapi uygulamasıdır. Bazen bu tedaviler kanseri küçülterek cerrahi müdahale ile alınabilmesine olanak sağlayabildikleri gibi hastaların ömrünü de uzatabilmektedirler. Radyasyon verildiğinde, gemsitabine veya 5-FU kemoterapi ilaçları verilebilir. Kemo ve radyoterapi birlikte verilerek kanserin küçülmesinde daha etkili olabilirler ancak, bu ikili tedavinin daha fazla yan etkisi vardır. Son dönemde etkinliği kanıtlanan dörtlü kemoterapi rejimi (oksaliplatin, 5FU, irinotekan, lökovorin) seçilmiş, genel durumu çok iyi olan hastalarda cerrahi öncesi uygulanabilir ve cerrahinin yapılmasına katkı sağlayabilir. Bölgesel olarak ilerlemiş evredeki pankreas kanserinde benim tercihim öncelikle etkili olabilecek kemoterapi rejimi ile başlayıp agresif davranış özelliği (hızlı büyüme ve yayılma) göstermeyen kanserlerde kemoterapiye lokal tedavileri (radyoterapi, RFA, Nanoknife) ilave etmektir. Bu evrede kullanılabilecek bölgesel tedavilerden olan radyofrekans ablasyon yöntemi ve bir tür elektroterapi olan nanonkife genel durumu iyi olan seçilmiş hastalarda yarar sağlayabilir.

Yönetimi son derece güç olan ve etkin tedavilerle bile yaşam süresi kısıtlı olan bu grup hastalarda uygun tedavi yöntemlerini hasta ile buluşturmak son derece önemlidir.

Sağlıklı ve mutlu kalın...
Daha fazla veya daha az alkışlayarak, bize hangi yazılarımızın daha fazla ilgi çektiğini gösterebilirsiniz.
Sayfada yer alan yazılar sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
İlgili Kanser Haberleri
Pankreas kanseri araştırmaları ve tedavisinde yeni olan ne?
Pankreas kanseri araştırmaları ve tedavisinde yeni olan ne?
Pankreas kanserinde radyoterapi tedavisi
Pankreas kanserinde radyoterapi tedavisi
Pankreas kanserinde kemoterapi tedavisi
Pankreas kanserinde kemoterapi tedavisi
Pankreas kanserinde erken tanı ve tarama mümkün müdür? Nasıl teşhis edilir?
Pankreas kanserinde erken tanı ve tarama mümkün müdür? Nasıl teşhis edilir?