Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir çalışmada; hormon baskılama tedavisi alan ileri evre prostat kanseri hastalarda, düzenli egzersiz yapmanın güvenli olduğu ve kas gücü, fiziksel performans, vücut yağ bileşimi, solunum sistemi ve halsizlik üzerinde olumlu etkilerinin görüldüğü gözlenmiştir.

Prostat kanseri, cilt kanserinden sonra erkeklerde en sık görülen ve akciğer kanserinden sonra en çok yaşam kaybına neden olan kanser türüdür. Prostat kanserinin tedavisi evrelere göre değişmekle beraber, ileri evre prostat kanserlerinde sıklıkla kullanılan tedavi; hormon (androjen) baskılama tedavisidir.

Pek çok çalışmada, hormon baskılama tedavisinin, tümörün ilerleme göstermesini ve büyümesini yavaşlattığı ve yaşam sürelerine önemli katkılar sağladığı gösterilmiştir. Ancak, bu tedavinin bir takım yan etkileri de mevcuttur. Çünkü bu tedavide; prostat kanserinin gelişmesinde ve ilerlemesinde etkili olduğu bilinen erkeklik hormonları (androjenler) baskılanır ve bu hormonlar; vücutta kas gelişimi, yağ dengesinin sağlanması, kemik mineralleşmesi, kan hücrelerinin yapımı, cinsel fonksiyonlar ve üreme gibi görevleriyle erkek sağlığında önemli bir yere sahiptir. Bu yüzden de, hormon baskılama tedavisi ile kemik kırıkları, osteoporoz, diyabet, obezite, anemi, kalp hastalıkları ve birtakım metabolik hastalıklara yakalanma riskinde artış, halsizlik ve cinsel fonksiyonlarda bozukluk gibi yan etkiler görülebilmektedir.

Dolayısıyla hastaları bu yöntemle tedavi ederken, yaşam kaliteleri adına oluşabilecek bu yan etkilerin de önlenmesi veya olabildiğince azaltılması oldukça önemlidir. İşte egzersiz, bu yan etkilerin azaltılmasında değerlendirilebilecek potansiyel bir stratejidir. Çünkü egzersiz, sağlıklı yaşlılarda osteoporoz, kemik kırıkları, kalp hastalıkları, diyabet, obezite gibi problemlerin riskini azaltmakta; kas gücü, yağ dengesi, psikolojik sağlık gibi konularda da ciddi yararlar sağlamaktadır.

İşte bu yüzden geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir çalışmada; hormon baskılama tedavisi alan hastalarda, bir takım egzersizler ile bu tedaviye bağlı yan etkilerde azalma sağlanıp sağlanamayacağı değerlendirilmiştir. 14 ayrı çalışmaya ait veriyi içeren araştırmada; bu konuda şimdiye kadar yapılmış pek çok çalışmanın değerlendirilip analiz edilip derlenmesi yöntemi kullanılmıştır (sistematik derleme). Bu çalışmalarda; hormon baskılama tedavisi alan hastalar, düzenli egzersiz yapıp yapmamalarına göre değerlendirilmiştir. Sonuçta; düzenli egzersizin bu hastalarda güvenli olduğu ve kas gücü, fiziksel performans, vücut yağ bileşimi, solunum sistemi ve halsizlik üzerinde olumlu etkilerinin olduğu görülmüştür.

Sonuç olarak; hormon baskılama tedavisi, ileri evre prostat kanserli erkeklerde, sağ kalım oranlarına katkılarıyla vazgeçilmez bir konumdadır. Ancak, bu tedavi sırasında hastalarda oluşabilecek olası yan etkilerin en aza indirilmesi de hastaların yaşam kalitesi adına son derece önemlidir. Bu çalışmaya göre; egzersiz bu konuda da ciddi yararlar sağlamaktadır ve ileri evre prostat kanserli hastalarda, çeşitli egzersiz programlarının uygulanması oldukça yararlı bir yaklaşım olacaktır.