ABD’de Roswell Park Kanser Enstitüsündeki araştırmacılar tarafından yürütülen yeni bir araştırmada, sedanter yaşam tarzı ile böbrek ve mesane kanseri gelişme riski arasında bir bağlantı olduğu ortaya kondu.

Kanser Epidemiyolojisi Dergisi’nde yayımlanan makalede, böbrek kanseri tanılı 160, mesane kanseri tanılı 208 ve kontrol grubunu oluşturan 766 kişi çalışmaya alınmış ve yaşam boyu fiziksel hareketsizliğin böbrek veya mesane kanseri gelişme riski ile ilişkili olup olmadığını belirlemek üzere incelenmiştir.

Çok değişkenli lojistik regresyon analizini kullanan ekip, yaşam boyu süren fiziksel hareketsizlik, yani sedanter yaşam ile kanser arasında anlamlı pozitif ilişkiler olduğunu gözlemledi; sonuçlara göre böbrek kanseri gelişme riski %77, mesane kanseri gelişme riski %73 arttı. Çalışmada obezite ile bu kanser türleri arasında belirgin bir ilişki saptanmadı.

Yazarlar, sedanter yaşamın kanser için önemli ve bağımsız bir risk faktörü olabileceğine dair bilimsel kanıtların her geçen gün artmakta olduğunu, bu kanser türleri ile ilişkinin tam olarak açıklanabilmesi için daha geniş katılımlı kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğunu vurguladılar.

Araştırmacılar “insanların sedanter yaşamdan vazgeçerek fiziksel aktivite - egzersiz yapmaya motive olmasını umuyoruz" diyor. "Kanser riskinizi azaltmak için maraton koşmanıza gerek yok, ancak bir şey yapmanız gerekiyor. Asansöre binmek yerine merdivenleri kullanmak, öğle saatlerinizde uygun ise iş yeriniz etrafında yürüyüş yapmak, markete gideceğinizde arabanızı biraz uzağa park etmek ve yürümeyi denemek gibi küçük çabalar bile işe yarayacaktır” dedi.

Roswell Park'ta Kanser Önleme ve Kontrol Departmanı'ndan Dr. Cannioto, çalışmayla ilgili, "Bulgularımız, sağlıklı bir yaşam tarzı sağlamak için ne kadar önemli olduğunun altını çiziyor" dedi.

Değerli okuyucularımız, hepimizin hayalindeki sağlıklı yaşam ve kanser gibi son derece yaralayıcı bir hastalık grubu ile mücadele etmemiz aslında hiç de zor değil. Tüm hastalıklarda olduğu gibi kanserde de ana hedefimiz önleyici yöntemler olmalı. Günlük yaşantımızda basit ve doğru kuralları uygulayarak sadece kanserden değil çok sayıda ölümcül olabilen veya kalıcı hasara yol açabilecek kronik hastalıkları önleyebiliriz.