1935 yılında Amerikalı Biyokimyager Wendell Stanley, tütün mozaik virüsünden (TMV) kristaller yaratarak ilk virüsü keşfettiğinde bilim dünyası şaşkına döndürmüştü. Bilim insanları, yaşayan bir şeyin nasıl kristalin olabileceğini merak ederken TMV, canlı ve cansız alanlar arasında kalmış bir hayalet olarak anılıyordu.

Bugün virüsler hakkında şunları biliyoruz:

  • Utramikroskobik partiküller olup enleri 200 nm den büyük olmayan
  • İki tip nükleik asitten yalnızca birini içeren (RNA veya DNA)
  • Patojenik ırklar oluşturabilme yeteneğine sahip
  • Hiçbir zaman canlı bir organizma karakteri göstermeyen (hücre organizasyonuna sahip olmayan)
  • Konak hücreleri içerisinde biyokimyasal olarak çoğalabilen parazit özellikte canlılar

Viral şekiller 20-yüzlü düzenli nesnelerden uzun helikslere kadar değişmektedir. Çubuk şekilli TMV'ler, genetik kodunu taşıyan tek bir RNA sarmalını çevreleyen bir protein yapısına (kaplama) sahiptir. 

Virüs bir bitki hücresine girdikten sonra RNA çoğalır ve bitki hücresinde daha fazla kaplama proteini üretilir. TMV, tütün yapraklarında benekli görüntüde bir kahverengileşmeye sebep olur ve genellikle domates gibi sebzeleri enfekte eder. Diğer virüsler gibi TMV de ışık mikroskobuyla doğrudan görülemeyecek kadar küçüktür. 

Bilim tarihçisi Angela Creager, şöyle yazıyor:

"TMV, hayatın kökeni hakkındaki tartışmalarda bir kahraman, biyolojik makromoleküller üzerine araştırmalarda kritik bir araç ve bilimsel ticari enstrümanların geliştirilmesinde olası büyük bir oyuncuydu. Poliomyelit ve kanserle mücadele kampanyalarında TMV hakkındaki bilgiler virüs araştırmaları için büyük ölçekli finansmanı meşrulaştırmaya yardımcı oldu ve insan patojenlerinin araştırılmasına yönelik pragmatik bir rehber görevi gördü.”

Yazı Görselinin Açıklaması: Tütün mozaik virüsü parçacıkları (çubuklar), elektron mikroskobunda görünür kılmak için ağır metal ile boyanmıştır. 

Yazıda Geçen Tarihi Kişiler: Friedrich Wöhler (1800 –1882), Wendell Meredith Stanley (1904 – 1971)