Kadınlar arasında en sık görülen kanser olan meme kanseri yeni tanı konulan kanser vakalarının %23’ünü oluşturmaktadır. Bu oranın 2017 yılında %30’a çıkması beklenmektedir. Yeni meme kanseri hasta oranında bu artışa rağmen hastalığa bağlı yaşam kaybı oranlarında bir artış gözlenmemektedir. Bu durum tarama yöntemlerinin artmasına, yeni modern tetkiklerle operasyon yöntemlerinin geliştirilmesine, toplumun erken tanı konusunda bilinçlenmesine ve yeni geliştirilen ilaçlara bağlanabilir.

Meme kanserinin alt tiplerinden olan üçlü negatif grup (Triple negatif) tüm meme kanserlerinin %15-20’lik bölümünü oluşturur. Alınan tümör dokusundaki boyama özelliklerine göre eğer östrojen reseptörü, progesteron reseptörü ve HER2 reseptörü boyanma göstermiyorsa bu hastaları üçlü negatif meme kanseri olarak değerlendiriyoruz. Bu hastalıkta vücuda sirayet etmiş hastalarda en önemli tedavi seçeneği kemoterapidir. Yeni geliştirilen ilaçlarlardan olan bir antikor-ilaç birleşiminden oluşan sacituzumab govitecan (IMMU-132) isimli ajanın umut vadeden sonuçları 2016 San Antonio Meme Kanser Sempozyumu’nda açıklandı.

Kanser hücresinde kalsiyuma bağlı sinyal ileti yolunu aktifleyen Trop-2 isimli protein yapısı bulunmaktadır. Trop2’nin aktifleşmesi hücre içine büyüme sinyallerinin yollanmasına neden olur. Sacituzumab govitecan (IMMU-132) üçlü negatif meme kanserinde yeni bir hedefe yönelik tedavi olarak değerlendirilerek bu proteine karşı geliştirlen antikor-ilaç birleşiminden oluşan bir ajandır.

Çalışma

San Antonio Meme Kanser Sempozyumu’nda sunulan çalışmada daha önce çoklu kemoterapi almış hastalarda hastalığın artışına kadar geçen süre 6 ay, genel sağkalım süresi ise 16 ay olarak belirlenmiş. Tedaviden fayda görme tedavinin ilk iki ayından itibaren başlamış. Hastalar tedaviyi kolay tolere edebilmeleri ile birlikte en sık görülen yan etki beyaz kan hücre sayısında azalma olmuş. Bu yan etkiye bağlı ciddi bir olay meydana gelmemiş. Bu heyecan verici çalışma sonrası Amerikan İlaç Dairesi (FDA) bu ilacı, çığır açan tedavi statüsüne aldı.

Üçlü negatif meme kanserinde çoklu basamak tedavi almış hastalarda etkinliği gösterilen bu ilacın diğer kanser tipleri için de yapılmaya başlanan çalışma sonuçlarını merakla bekliyor olacağız. İlaçla ilgili onay süreçlerini takip ederek sizleri bu konularda bilgilendirmeye devam edeceğiz.