Dünya çapında onkoloji profesyonellerini bir araya getiren Avrupa Kanser Kongresi ESMO 2020, bu yıl COVID-19 Pandemisi nedeniyle sanal olarak düzenlenecek ve ana bilimsel program 19 Eylül’de başlayacak.

Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği (European Society for Medical Oncology, ESMO), kurulduğu 1975 yılından bu yana başta Avrupa olmak üzere dünyanın dört bir yanından kanser araştırmalarını destekleme misyonunu yürütmektedir.

Bu yıl ilk kez sanal olarak düzenlenen ESMO Kongresi, içinde bulunduğumuz COVID-19 çağında, kanser tedavi sonuçlarını iyileştirmek için onkoloji uzmanlarını birbirine bağlıyor.

ESMO 2020’de öne çıkan tedavi gelişmeleri

Bu yıl ESMO 2020 manşetlerinde, üst gastrointestinal (mide-bağırsak) sistemi tümörleri ve böbrek kanseri için immünoterapi kullanımı ve küçük hücreli dışı akciğer kanserinde (KDHAK), ALK ve EGFR genetik değişimlerini hedefleyen akıllı ilaç çalışmaları yer alacak.

İleri evre mide-bağırsak sistemlerinin temel tedavisini halen kemoterapi oluşturmaktadır ve son yıllarda bu alanda immünoterapi adına az gelişme kaydedilmiştir. Bu yıl sadece ileri evre değil, bölgesel olarak ilerlemiş (3.) evre mide-bağırsak kanserlerinin ameliyat sonrası adjuvan (koruyucu) tedavisinde de olumlu immünoterapi sonuçları bekliyoruz.

Akciğer kanseri ile ilgili 2 dikkat çekici çalışma sunulacak ve sonuçları, şu an uygulanan tedavi standartlarını değiştirecek potansiyelde. Bunlardan biri, ileri evre ALK pozitif KHDAK'li hastaların birinci basamak tedavisinde lorlatinib ve krizotinibi karşılaştıran CROWN faz 3 klinik çalışması. Diğeri, ameliyat edilmiş EGFR mutasyonu pozitif KHDAK’lı hastalarda adjuvan osimertinib tedavisinin beyin metastazı üzerine sonuçlarını sunacak olan ADURA faz 3 çalışması.

İleri evre böbrek kanseri için gerçekleştirilen CheckMate 9ER çalışmasından da dikkat çekici sonuçlar bekliyoruz. Bu çalışmada c-Met ve VEGFR2 inhibitörü olan cabozantinib (Cabometyx) ile immünoterapi nivolumab (Opdivo) kombine edildi ve sunitinib (Sutent) ile kıyaslandı.

Geçen yıl, ileri evre böbrek kanseri için axitinib (Inlyta) ile pembrolizumab (Keytruda) veya avelumab (Bavencio) kombinasyonunun birinci basamak tedavisinde heyecan verici sonuçlarına FDA onayları almasına tanık olmuştuk.

Bu yıl yalnızca, yaşam süresine katkı sağlayan çalışma verileri değil, aynı zamanda birçok klinik çalışmanın yaşam kalitesi sonuçları da sunulacak. Kanser hastalarında yaşam kalitesi, yaşamın kendisi kadar önemli olan fakat birçok kez göz ardı edilen bir konudur.

Prostat kanseri üzerine faz 3 IPATential150 çalışmasından da dikkat çekici sonuçlar bekliyoruz. Bu çalışmaya metastatik hormon baskılamaya dirençli prostat kanserli hastalar alındı ve abirateron (Zytiga) artı ipatasertib ile abirateron artı plasebo karşılaştırıldı. Ipatasertib, Akt'yi hedef alan küçük molekül yapısındaki bir tirozin kinaz baskılayıcı ajandır.

Bu çalışmaların dışında üçlü negatif meme kanserinde ASCENT denemesinin sonuçları ve kanser hastalarında COVID-19’un etkilerinin paylaşılacağı dikkat çekici başka sunumlar da olacak.

ESMO 2020’nin sloganı: Yenilikleri kanser hastaları ile buluşturmak!

Nitekim, bu yılki “Yenilikleri kanser hastaları ile buluşturmak” sloganı, bilimsel yenilikleri ve en son tedavileri klinik uygulamaya koymanın acil bir ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadır. Her geçen ay yeni ilaçların onay aldıklarını biliyoruz, fakat bunların dünya genelinde hastalara ulaştırılmasında ve farklı ülkelerin sağlık otoriteleri tarafından ruhsatlanmasında gecikmeler olabilmektedir. Hastaların yeni ilaçlara maliyetsiz bir şekilde ulaşmasının en kolay yolunun kanser klinik araştırmaları olduğunu da bir kez daha hatırlatalım.  

Açılış Töreni’nde baş rolde T-hücreler

ESMO’nun ve 2020 Kongresinin Başkanı Solange Peters, onkoloji uzmanları için kaçırılmaması gereken bir Açılış Töreni olacağını duyurdu. ABD Jonsson Kapsamlı Kanser Merkezi'nden Prof. Antoni Ribas, kanser biliminin en ileri noktasında T-hücrelerinin kanser gerilemesini nasıl tetiklediğini açıklayacak. Buradaki mekanizmaları daha iyi anlamak, yeni nesil immünoterapilere (immün kontrol noktası baskılayıcılara) yanıt vermeyen kanser türlerini daha iyi anlamamızı sağlayacak.

Kanser ve COVID-19

Dünya genelinde COVID-19 denilince en tanınan bilim insanı, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Fauci’dir. Fauci geçen hafta yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Bu hastalığın önemli bir yönü, enfekte olan bireylerin yaklaşık %40-45'inin belirtisiz olmasıdır.” Bu, belirtisiz bir şekilde, hastalığı yayan çok sayıda kişi (sessiz taşıyıcı) olduğu için pandemiyle mücadeleyi oldukça zorlaştırıyor. Fauci, bulaşmanın en sık olarak yakın temasla (ev içi ve sağlık ortamlarında) olduğunu vurguluyor.

ESMO 2020’de COVID-19'un kanser tedavisi üzerindeki etkisi güçlü bir şekilde ifade edilecektir. Ayrıca pandemi nedeniyle sağlık araştırmalarına ayrılan kaynakların büyük kısmı da COVID-19’a kaydı. Bunun kısa ve uzun vadeli etkileri olacaktır.

Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak, kliniklerde aktif çalışan doktorların dışında temel bilimler alanında çalışan bilim insanlarının ve sağlık bilişimi uzmanlarının da kongreye değerli katkıları olmasını bekleniyor.

ESMO 2020’yi yakın takip ediyor ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız.