Tıbbi Onkolog Prof. Dr. Mustafa Özdoğan Memorial Antalya Hastaneler Grubu Onkoloji Merkezi Başkanı "Kanser alanındaki en büyük eksiklik, halka yönelik sade ve anlaşılabilir bilgiye ulaşılamamasıdır. Web sitemiz ile bu eksikliği giderdiğimizi düşünüyorum."

Anasayfa - Kanser Tedavisi - Yumurtalık kanseri tedavisi - Yumurtalık – over kanserinde sıcak kemoterapi HIPEC ve hipertermi
Yumurtalık – over kanserinde sıcak kemoterapi HIPEC ve hipertermi

Yumurtalık – over kanserinde sıcak kemoterapi HIPEC ve hipertermi

Yazı Boyutu:
Küçült
Sıfırla
Büyült
29.12.2016

Periton (karın zarı) içi sıcak kemoterapi – HIPEC

3. ve 4. evre yumurtalık kanserlerinin standart tedavisi optimal sitoredüktif cerrahiyi takiben damardan paltin-taksan bazlı kemoterapi uygulamasıdır. Fakat bu evredeki hastaların önemli bir kısmında hastalık 5 yıl içinde tekrarlar. Cerrahi sırasında karın içine sıcak (42 °C) kemoterapi uygulamasına hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (HIPEC) denilmektedir. Şimdiye değin birçok çalışmada bu yöntemin etkinliği değerlendirilmiştir;

  • HIPEC (sisplatin + mitomisin C) ile tedavi edilen 27 tekrarlayan over kanserli hastanın değerlendirildiği İtalya’da yapılan faz-2 klinik bir çalışmada, 2 yıllık sağkalım %55, ve bölgesel hastalık ilerlemesine (progresyon) kadar geçen ortanca süre 21.8 ay olarak bulunmuştur (1).

  • İleri evre over kanserli 415 hastayı kapsayan faz-3 klinik bir çalışmada, hem damardan hem periton için kemoterapi uygulanan hastaların ortanca sağkalım süreleri 65 ay olarak bulunurken; sadece damardan kemoterapi uygulananlarda bu süre 49 ay bulunmuştur (2).

  • Yunanistan’da yapılan başka bir faz-3 klinik çalışmada, 120 over kanserli hasta değerlendirilmiş. Tüm hastalar başlangıç cerrahi tedavi ve sistemik kemoterapi sonrası hastalığı tekrarlayan 3C ve 4. Evre hastalardan seçilmiş. Hastaların yarısına sitoredüktif cerrahi ve HIPEC takiben sistemik tedavi uygulanırken, yarısına sitoredüktif cerrahiyi takiben sistemik tedavi uygulanmış. HIPEC uygulanan grupta ortanca sağkalım 26 ay olarak bulunurken, uygulanmayan grupta 13 ay olarak bulunmuş (3).

 Kaynaklar:
  1. Cytoreductive surgery followed by intraperitoneal hyperthermic perfusion in the treatment of recurrent epithelial ovarian cancer: a phase II clinical study. Deraco M, Rossi CR, Pennacchioli E, Guadagni S, Somers DC, Santoro N, Raspagliesi F, Kusamura S, Vaglini M. Tumori. 2001 May-Jun; 87(3):120-6.

  1. Intraperitoneal cisplatin and paclitaxel in ovarian cancer. Armstrong DK, Bundy B, Wenzel L, Huang HQ, Baergen R, Lele S, Copeland LJ, Walker JL, Burger RA, Gynecologic Oncology Group. N Engl J Med. 2006 Jan 5; 354(1):34-43.

  1. Cytoreductive surgery and HIPEC in recurrent epithelial ovarian cancer: a prospective randomized phase III study. Spiliotis J, Halkia E, Lianos E, Kalantzi N, Grivas A, Efstathiou E, Giassas S. Ann Surg Oncol. 2015 May; 22(5):1570-5.

 

Tüm vücut hipertermi

Isı tedavisi veya termoterapi olarak da bilinen hipertermi, özellikle yaygın tümörü olan, yani metastatik, 4. evre hastalarda kemoterapi ile birlikte uygulandığında kemoterapinin etkinliğini arttırmaktadır. Uygulanan kemoterapi ilaçlarına göre uygulama süresi ve zamanı farklılıklar arz etmektedir. Hipertermi ile immün sistem fonksiyonlarında belirgin artış olmaktadır.

Tüm vücut hipertermide, özel olarak geliştirilen infrared-A ışığı yayan lambalar vasıtası ile suni olarak ateş (hedef 39 – 40 °C arası) çıkarılmaktadır.

Araştırmalar yüksek ısının normal dokulara çok az zarar vererek kanser hücrelerine hasar verdiğini veya öldürdüğünü göstermiştir. Hipertermi, kanser hücrelerini öldürerek ve hücrelerdeki proteinlere ve yapıya zarar vererek, kanserin bağışıklık sistemi tarafından fark edilmesini sağlayarak tümörü küçültebilir.

Hipertermi - ısı ile tedavi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. 

Sağlıklı ve mutlu kalın...
Daha fazla veya daha az alkışlayarak, bize hangi yazılarımızın daha fazla ilgi çektiğini gösterebilirsiniz.
Sayfada yer alan yazılar sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
İlgili Kanser Haberleri
Yumurtalık – over kanserinde immünoterapi
Yumurtalık – over kanserinde immünoterapi
Yumurtalık – over kanserinde radyoterapi – ışın tedavisi
Yumurtalık – over kanserinde radyoterapi – ışın tedavisi
Yumurtalık – over kanseri belirtileri nelerdir?
Yumurtalık – over kanseri belirtileri nelerdir?
Yumurtalık – over kanseri tedavisi ve araştırmalarında yeni gelişmeler nelerdir?
Yumurtalık – over kanseri tedavisi ve araştırmalarında yeni gelişmeler nelerdir?