Prof. Dr. Mustafa ÖZDOĞAN
Prof. Dr. Mustafa Ozdogan Kimdir ?

Kanser Ameliyatları - Sayfa 4

Tekrarlayan yumurtalık (over) kanserinde sıcak kemoterapi (hipertermik kemoterapi) ile birlikte ameliyat

Tekrarlayan yumurtalık (over) kanserinde sıcak kemoterapi (hipertermik kemoterapi) ile birlikte ameliyat

Bir önceki yazımızda tekrarlayan (nüks etmiş) over kanserinde seçilmiş hastalarda ameliyatın önemli oranda yarar sağlayabileceğini anlattık. Ameliyattan hemen sonra sıcak kemoterap...

25.01.2017
Tekrarlayan over-yumurtalık kanserinde cerrahi yapılmalı mı?

Tekrarlayan over-yumurtalık kanserinde cerrahi yapılmalı mı?

Over (yumurtalık) kanseri doğası gereği geç evrede tanı konan kanser türlerinden birisidir. Neredeyse hastaların dörtte üçüne, 3. ve 4. evrede tanı konur. Over kanserinin standart ...

25.01.2017
Over kanseri tedavisinde önemli bir soru yanıtını buldu!

Over kanseri tedavisinde önemli bir soru yanıtını buldu!

Over (yumurtalık) kanseri kadınlarda meme kanserinden sonra en sık görülen kanser türüdür. Kadınlarda görülen jinekolojik kanserler içinde yaşam kaybına en fazla neden olan türdür....

25.01.2017
4. evre hastalıkta kanserli böbrek ameliyatla alınmalı mı?

4. evre hastalıkta kanserli böbrek ameliyatla alınmalı mı?

Böbrek hücreli kanser ABD’de 10. sıklıkta gözlenmektedir. Kanser konusunda toplumsal bilinçlenmede artış ve görüntüleme yöntemlerinde gelişmelere rağmen her 10 böbrek kanserinden 3...

25.01.2017
Prostat kanserinde robotik cerrahi ile açık cerrahinin ilk karşılaştırması

Prostat kanserinde robotik cerrahi ile açık cerrahinin ilk karşılaştırması

Prostat kanseri ülkemizde erkeklerde akciğer kanserinden sonra en yaygın görülen kanser çeşididir. Dünya genelinde ise her yıl yaklaşık 1 milyon erkek prostat kanserine yakalanmakt...

27.12.2016
Meme koruyucu cerrahi ve radyoterapi yaşam sürelerine mastektomiden daha fazla fayda sağlayabilir mi?

Meme koruyucu cerrahi ve radyoterapi yaşam sürelerine mastektomiden daha fazla fayda sağlayabilir mi?

Kanser alanında saygın bilimsel dergilerden Lancet Onkoloji’de yayımlanan bir çalışma erken evre meme kanserli hastalarda meme koruyucu cerrahi ve radyoterapinin genel sağkalıma ma...

27.12.2016
Meme kanseri cerrahisinin tarihi - 2

Meme kanseri cerrahisinin tarihi - 2

Anestezi ve antisepsis yöntemlerinin gelişmesi 19. yüzyılı cerrahinin altın çağı yapmıştır. 20. yüzyılda cerrahi becerilerin daha da artmasının yanı sıra kemoterapi, radyoterapi, h...

27.12.2016
Meme kanseri cerrahisinin tarihi - 1

Meme kanseri cerrahisinin tarihi - 1

Meme bulunduğu yer itibarıyla kolay tanımlanabilen bir organ olduğu için, ilk çağlarda dahi meme kanseriyle ilgili yazılı kayıtların ve örneklerin oluşu çok da şaşırtıcı değildir. ...

27.12.2016
Meme kanserine yakalandım, mememin tamamını alın ve kurtarın beni yaklaşımı ne kadar doğrudur?

Meme kanserine yakalandım, mememin tamamını alın ve kurtarın beni yaklaşımı ne kadar doğrudur?

Aralık 2015’te San Antonio Meme Kanseri Sempozyumu’nda sunulan bir çalışmaya göre; erken evre meme kanserinde meme koruyucu cerrahi ve sonrasında uygulanan radyoterapi, klasik mast...

27.12.2016