Anasayfa - Kanser Haberleri - Akciğer kanseri
Akciğer kanseri
ALK pozitif akciğer kanserinde Alectinib ile şaşırtıcı sonuç
Akciğer kanseri tedavisi için ALK füzyon genini hedef alan Alectinib adlı ilacın, Crizotinib’e göre, hastalıkta kötüleşme olmaksızın geçirilen süreyi yaklaşık 15 ay uzattığı, ayrıca beyin metastazlarını daha etkili engellediği tespit edildi. Çalışma Japonya kökenli J-ALEX çalışmasına, ileri ...
Hiç sigara içmeyenlerde akciğer kanseri görülme oranları artıyor mu?
ABD’de bulunan üç merkezin verilerine göre, 1990'dan 2013'e kadar olan dönemde, küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastaları içinde, hiç sigara içmeyenlerin oranı artmıştır. Akciğer kanseri, hücre tipine göre göre kabaca ikiye ayrılır: küçük hücreli ve küçük hücreli olmayan. Küçük hücreli akciğe...
Akciğer ve hormona dirençli prostat kanserinde sıvı-kandan biyopsi
Kan tahlili ile biyopsi anlamına gelen “sıvı-likit biyopsi” alanında ilerlemeler son hız devam ediyor. Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri hastaları ile yapılan bir çalışmada, sıvı biyopsi sayesinde, eğer kanser tekrarlayacaksa, bunu aylar öncesinde öngörüp erken teşhis etmek mümkün gözüküyor. Baş...
SBRT: Erken evre akciğer kanserinde tek seçenek ameliyat mı?
Akciğer kanserinde ameliyatın tek kurtuluş şansı olarak görüldüğü 1930’lardan bu yana hem teknolojinin getirdiği yenilikler hem de hastaya özgü tedavilerin geliştirilmesi bakış açımızı değiştirmiştir. Hastalarımız için sunduğumuz tedavi seçenekleri güvenilir, etkin ve yan etkisi az yöntemler olmalıd...
Akciğer kanseri tedavisinde Atezolizumab FDA onayı aldı
Atezolizumab (Tecentriq) isimli immünoterapi ilacı, 18 Ekim 2016’da, 4. evre (metastatik) Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri tedavisi için FDA onayı aldı. OAK ve POPLAR adlı klinik çalışmaların sonuçları bu yeni nesil immün tedaviye FDA onayını getirmiştir. OAK çalışmasına, daha önce akciğer k...
Akciğer Kanseri Hedefe Yönelik Tedavisinde Yeni Bir Umut
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli dördüncü evre yani metastaz yapmış hastaların tedavisinde son 10 yılda hedefe yönelik çok sayıda ilaç geliştirildi. Özellikle adenokanser alt türünde hasta daha önce sigara içmemiş ise yarıdan fazlası akıllı ilaç tedavisine uygun bulunurken, sigara içen hastalarda...
Akciğer kanserinde immünoterapiler doğru planlama ile etkili
Hastalarda tedavi seçeneklerimizi belirlerken en uygun hedef tedaviyi belirlemek çok önemlidir. Bunu kanser hücresindeki genetik değişikliklere ya da özel boyanma özelliklerine bakarak belirleyebiliriz. Pek çok kanser türünde çığır ajan ilaçlardan olan bağışıklık sistemini uyararak etki eden immün t...
Akciğer kanseri tedavisinde önemli bir adım: immünoterapi
Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri tüm akciğer kanserlerinin neredeyse %85’ini oluşturur. Bu kanser grubu farklı alt türlerden oluşur. Adenokanser, yassı hücreli kanser, büyük hücreli kanser ve diğer nadir görülen alt gruplara ayrılır. Bu gruplar içinde en sık görüleni adenokanserlerdir ve son yı...
Hava kirliliği hastaların yaşam sürelerini olumsuz etkiliyor
Hava kirliliği son yıllarda dünyada büyük bir çevre problemi haline gelmiştir. Yapılan araştırmalarda hava kirliliğinin solunum ve kalp-damar sistem bozukluklarına, aynı zamanda kansere de neden olduğu tespit edilmiştir. 2013 yılında Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı hava kirliliğini karsinoj...
Lenf nodları, 4. evre akciğer kanserinde de önemli bir belirleyici
Kanser söz konusu olduğunda en çok merak edilen ilk şey, tamamen tedavi edilip edilemeyeceği, ikincisi ise prognoz dediğimiz hastalık seyri / gidişatının nasıl olacağıdır. Bu iki kilit sorunun tek bir cevabı yoktur; fakat hastalığın evresi yani yayılım derecesi, en başta gelen cevaplardan biridir. H...
Akciğer kanseri hakkında gerçekler
Akciğer kanseri dünya genelinde kansere bağlı yaşam kayıplarının en önde gelen nedenidir. Sigara içmek akciğer kanserinin ana nedenidir, fakat ayrıca diğer tütün ürünlerini kullanmak, pasif içicilik, asbest ve radona maruz kalmak, ve ailesinde akciğer kanseri öyküsünün bulunması diğer nedenlerdir… B...
Bir zamanlar çok nadir görülen bir hastalık: Akciğer kanseri!
Akciğer kanseri, dünya genelinde kansere bağlı yaşam kayıplarının önde gelen nedeni olarak, birçok bireyi ve ailesini etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Artık çok iyi bilindiği üzere akciğer kanseri sıklıkla tütün kullanımı sonucu oluşur, fakat akciğer kanseri riskini arttıran başka faktörler de...
Kanserde erken tanı için ne bilmeliyim? Ne yapmalıyım? Akciğer Kanseri
Kanser, bir kişinin hayatta karşılaşabileceği en kaygı verici durumlardan biri olmasına rağmen, erken evrede tespit edildiğinde tamamen tedavi edilebilen bir hastalık grubudur. Kanser hakkında çok az şey bilenlerin dahi hemfikir olduğu konu, erken tanının önemi ve yüz güldürücü sonuçlarıdır. Teda...
Sigara dışı akciğer kanseri nedenleri
Bir okurumuzun "Hiç sigara içmemiş bir kişinin kansere yakalanmasını nasıl açıklarız...!" sorusuna cevaben sigara dışı akciğer kanseri sebeplerini paylaşmak istedik. Akciğer kanseri, dünyada en sık görülen ve en sık yaşam kaybına neden olan kanser türü haline gelmiştir. Tüm dünyada kanser vakalar...
Akciğer kanseri tedavisinde bir tür aşı niteliğinde olan yeni ilaç Nivolumab (Opdivo) fark yarattı... Modern onkolojik tedaviler tarihin gerçek öyküsünü yazıyor. 2
Onkolojik tedavilerin parlayan üç silahşorları başlıklı ilk yazımıza Nivolumab (Porthos) ile devam ediyoruz. Malign melanom isimli cilt kanserinde ipilimumab (Yervoy) tedavisinden sonra immün sistemi aktive eden tedaviler hızla önem kazandı. Elde edilen bilgilerden yola çıkarak kanserli hastada naka...
Akciğer Kanserinde Tümörü Hedef Alan Yeni Bir Silah: Nanotanecikler
ACS Nano dergisinde yeni yayımlanan bir çalışma, akciğer kanseri ile savaşımızda nanotaneciklerin nasıl kullanılabileceğini göstermiştir. Nanoteknoloji, maddenin atomic ve moleküler seviyede kontrolüdür, bilimin yeni bir dalıdır. Nanoteknoloji, "en az bir boyutunun büyüklüğü 1 nanometreden 100 na...
Akciğer kanseri hastalarına yeni bir müjde daha
Eli Lilly ilaç firması tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre, ramucirumab agresif mide kanserinden sonra bu kez de ileri evre akciğer kanseri tedavisinde başarılı sonuçlar elde etmiştir. Son yıllarda kanser alanında hedefe yönelik tedavilerden elde edilen başarılı sonuçlar, kişiye özgü te...
Akciğer kanserinde aşı tedavisi - Küba'da üretilen kanser aşısı
Bilim insanının masumane ve yeterince ön görüde bulunamadan yaptığı basın açıklaması, bu açıklamanın sansasyonel habere dönüşümü ve takiben toplumsal infial. Bir hafta önceki haberden sonra, onkoloji kliniklerine onlarca (yüzlerce desek de abartı olmaz) akciğer kanseri ve hatta diğer kanser türle...
Sigarayı nasıl bırakabilirim ?
Sigara, 1900’lü yılların başından beri insanların büyük bir kısmının vazgeçilmezi olarak varlığını sürdürmüştür. Amerika’da üretilen tütünün piyasaya sürülmesi ile başlayan bağımlılık, son yıllarda başta akciğer kanseri olmak üzere bazı kanser türlerinin başlıca sebebi olarak gösterilmesi sonucu aza...
İleri evre akciğer kanserinde yeni bir tedavi onaylandı
Amerikan İlaç ve Yiyecek Dairesi (FDA) tarafından onaylanan Afatinib (Gilotrif), epidermal büyüme faktör reseptörü (EGFR) gen mutasyonu taşıyan ileri evre küçük hücreli olmayan akciğer kanseri hastalar için umut oldu. Kanser, kalp hastalıklarından sonra yaşamsal risk taşıyan hastalıklar arasında ...
Akciğer kanseri tedavisinde geleceğe yönelik yeni bir umut
Herceptin (HER2) adlı ilacın, kemoterapi tedavisine eklendiğinde küçük hücreli olmayan akciğer kanserli hastalarda ömrü beş ay daha uzattığı saptandı. Son yıllarda kanser alanında hedefe yönelik tedavilerden elde edilen başarılı sonuçlar, kişiye özgü tedaviyi popüler hale getirmiştir. Kanserin be...
Soya tüketmenin akciğer kanserli kadınlarda yararlı olduğu söyleniyor
Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsünün desteği ile yapılan bir araştırmaya göre soya tüketimi akciğer kanserinde olumlu etki sağlıyor. Soya içeren yiyecekler tüketmek, bazı kanser formlarında hastalığa bağlı yaşam kaybı riskini azaltıyor. Dünyada, kanser hastalığında yaşamsal riski en çok taşıyan...