Akciğer kanseri hem ülkemizde hem dünyada, kansere bağlı yaşam kayıplarının ilk sebebidir. 2018 yılı Dünya Kanser İstatistikleri'ne göre, 1 yılda ortaya çıkan yeni akciğer kanseri vaka sayısı 2.09 milyon iken bu kansere bağlı yaşam kaybı sayısı 1.79 milyon olarak hesaplanmıştır. Akciğer kanserinin en önemli sebebi ise tartışmasız sigaradır. Sigara kullanımı 1900'lerin başında yaygınlaşmadan önce, akciğer kanseri nadir görülen kanserlerden biri idi.

Akciğer kanseri tedavisinde multidisipliner ekip çalışması çok önemlidir. Göğüs cerrahı, radyasyon onkoloğu, tıbbi onkolog, nükleer tıp uzmanı, radyolog ve girişimsel radyolog, patolog ve moleküler patoloji hep birlikte ortak bir görüş felsefesinde çalışmalıdır. Hastalığın başında planlanması ve multidisipliner olarak değerlendirilmesi, geleceğe yönelik bir yol haritası çizilmesi açısından son derece önemlidir.

Bu bölümde, ülkemizde her yıl yaklaşık 30 bin kişide ortaya çıkan akciğer kanseri ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

Aşağıda, akciğer kanseri tedavilerinde son gelişmeleri bulabilirsiniz:

Akciğer Kanseri Bölümümüz, şu alt başlıklardan oluşmaktadır:

Akciğer kanseri nedir? Nedenleri - risk faktörleri nelerdir? Çeşitleri nelerdir?

Akciğer nedir?

Akciğerler, kalple birlikte göğüs boşluğunda, göğüs ve karın boşluğunu ayıran diyafram olarak adlandırılan zarın üzerinde bulunur. Süngerimsi yapısı sayesinde hacmi büyür ve küçülür. Sol akciğer, kalple birlikte yer aldığı için daha küçük ve 2 lobdan (bölümden) oluşurken, sağ akciğer 3 lobdan (bölümden) oluşmaktadır.

Akciğerler, göğüs bölgesinde bulunan havadaki oksijeni vücuda çeken organlardır. Oksijeni vücuda çekerken, vücuttaki karbondioksiti dışarı atar. Buna, nefes alıp verme hareketi denir. Nefes alıp vermek, canlının hayatta kalmasını sağlayan en önemli unsurlardan biridir.

Kan vücuttaki hücrelere oksijen ve besin taşır. Hücrelere ulaşan besinlerin oksijenle yakılması sonucu ortaya çıkan enerji hareketine solunum adı verilir. Ortaya çıkan bu enerji vücut tarafından kullanılırken, solunum yoluyla açığa çıkan atık maddeler (karbondioksit gibi) aynı enerjinin yardımıyla vücuttan dışarı atılır.

Vücudumuzda nefes almamızı sağlayan solunum sistemini oluşturan başka organlar ve dokular da mevcuttur. Bu sistemin ana bölümleri hava kesecikleri, akciğerler ve akciğerlere bağlı kan damarları ve nefes almamıza imkan veren kaslardan oluşur.

Hava kesecikleri, oksijen yönünden zengin havayı akciğerlere taşırken, karbondioksit ve artık gazları akciğerlerden dışarı atar. Hava kanalları aşağıda belirtilen bölümlerden oluşur:

 • Burun ve geniz boşluğu
 • Ağız
 • Larinks veya ses telleri
 • Soluk borusu
 • Bronşlar
 • Akciğerler

Ağız veya burun yoluyla solunan hava burada nemlenir, ısınır ve vücuda girer (kuru ve soğuk hava akciğerlere zarar verebilir).

Ses tellerinden ilerleyen hava soluk borusuna iner. Yutak ve akciğerleri birbirine bağlayan soluk borusu, akciğerlere giren iki bronşa ayrılır.

akciğer anatomisi nedir

Akciğerin içindeki bronşlar, binlerce küçük ince dallara ayrılarak bronşşiolleri oluşturur. Bronşçuklar, alveol olarak adlandırılan bir grup küçük yuvarlak hava keseciklerinde sonlanır. Bu küçük hava kesecikleri, kılcal damarlar olarak adlandırılan küçük kan damarları ile çevrilidir. Akciğerler ve akciğerlere bağlı kan damarları, oksijeni vücuda taşırken, karbondioksiti vücuttan dışarı atar. Kılcal damarlar, vücutta kan dolaşımını sağlayan atardamar ve damar ağına bağlıdır.

Vücutta böylesine hayati bir işleve sahip olan akciğerlerde gelişen kanser nedir gelin birlikte inceleyelim..

Akciğer Kanseri Nedir? Türleri Nelerdir?

Akciğer kanseri, bir veya iki akciğerde birden normal olmayan hücrelerin kontrolsüz büyümesi anlamına gelir. Akciğer kanseri, öncelikli olarak akciğere giden havanın giriş ve çıkışını yöneten soluk borusunda başlar. Akciğerde oluşan kanserin nasıl meydana geldiği mikroskop altında incelenerek sınıflandırılır.

Akciğer kanseri başlıca 2 grupta incelenir:

akciğer kanseri çeşitleri küçük hücreli dışı akciğer kanseri adenokanser yassı hücreli
 1. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK),
 2. Küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK)

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri (KHDAK)

Akciğer kanserlerinin %75’ini oluşturan küçük hücreli olmayan akciğer kanserleri genellikle daha yavaş gelişme yayılma gösterir.

KHDAK'ler;

 • Adenokanser,
 • Skuamöz (yassı) hücreli kanser,
 • Büyük hücreli kanser
 • Karma tip olmak üzere dört ana grupta sınıflandırılır

Bu akciğer kanseri türlerinin tedavileri benzer olmakla birlikte, kanser yapıcı mutasyonlara yönelik akıllı ilaçlar özellikle akciğer adenokanserde % 40'lara varan oranda kullanılabilmektedir. Ayrıca hem akciğer adenokanserde hem akciğer yassı hücreli kanserde immünoterapiler, 2015 yılı sonrası FDA onayları alarak kullanıma girmiştir.

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri (KHAK)

Küçük hücreli akciğer kanseri, tüm akciğer kanserlerinin % 15 kadarını oluşturan ve hemen hepsinin sebebi sigara içmek olan nöroendokrin bir tümördür.

Küçük hücreli akciğer kanseri hücreleri, küçük hücreli olmayan akciğer kanseri hücrelerine göre hada hızlı büyüme ve bölünme, ve daha erken metastaz yapma özelliklerine sahiptir.

Küçük hücreli akciğer kanseri, tanı anında çoğunlukla 4. (ileri) evrededir ve bu kanserin tedavisinde kullanılabilecek ilaç sayı ve çeşidi, diğer akciğer kanserlerine göre daha azdır. Öyle ki 40 yıldır ileri evre küçük hücreli akciğer kanserinin birinci ve ikinci basamak tedavisinde değişiklik olmamışken, Ağustos 2018'de ikinci basamak tedavi için immünoterapi nivolumab (Opdivo), FDA onayı aldı.

İlginizi Çekebilir: Küçük hücreli ve küçük hücreli olmayan akciğer kanseri – Farkları nelerdir? (detaylı)

Akciğer Kanseri Nedenleri ve Risk Faktörleri Nelerdir?

Herkesin akciğer kanserine yakalanma ihtimali aynı değildir. Bir kansere yakalanma ihtimalinizi artıran nedenlere risk faktörleri denilir. Akciğer kanseri ve diğer birçok kanser türünde erken tanı için risk faktörlerini bilmelisiniz.

Akciğer kanseri için risk faktörleri şunlardır:

 • Tütün kullanımı: akciğer kanseri riskini arttırdığı bilinen en karsinojen (kansere yol açma kapasitesine sahip madde) maddelerden biridir. Tütün ürünleri kullananlarda akciğer kanseri gelişme riski, içmeyenlere nazaran 25-40 kat daha fazladır. Sigara içmeyi bırakmak bir kişinin akciğer kanseri olma riskini büyük ölçüde düşürür.
 • Asbest: yalıtım malzemesi olarak bazı endüstrilerde kullanılan ve doğal olarak fiber halinde bulunan bir mineral grubudur. Çalışmalar asbeste maruz kalan işçilerde akciğer kanseri gelişme riskinin, maruz kalmayanlara göre 3–4 kat daha fazla olduğunu göstermiştir. Bu artış, gemi inşası, asbest madenleri, yalıtım işi ve fren tamiri gibi endüstrilerde çalışanlarda daha fazladır.
 • Radon gazı: kokusuz radyoaktif bir gazdır. Evlerimizin bulunduğu arazilerde ve özellikle uranyum içeriği zengin bölgelerde uranyumun radona dönmesi sonrası zeminden evimizin içindeki havaya karışan radon gazı solunum yoluyla akciğer kanseri oluşumuna katkıda bulunur. Ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye radon oranı değişkenlik gösterir. Kimi kaynaklara göre sigaradan sonraki en önemli akciğer kanseri nedenidir.
 • Hava kirliliği: akciğer kanseri ile hava kirliliğine maruz kalmak arasında bir ilişki bulunmuştur. Ama bu ilişki açıkça tarif edilememiştir ve daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.
 • Akciğer kanserinde kalıtımın ve gen mutasyonlarının etkisi: Mutasyon olarak adlandırılan genomik değişikliklerin kanserlerdeki rolü artık bilinmektedir. Son yıllarda bu genomik değişikliklerden akciğer kanseri ile en ilişkili olanları EGFR, KRAS, MET, LKB1, BRAF, PIK3CA, ALK, RET ve ROS1 olarak sayılabilir. Akciğer kanserinde bu genlerde saptanan mutasyonlar aynı zamanda akıllı ilaç şeçimini de etkilemektedir.
 • Akciğer hastalıkları: verem gibi bazı akciğer hastalıkları, kişinin kanser olma riskini artırırlar. Akciğer kanserinin veremden etkilenen bölgelerde daha fazla gelişme eğilimi vardır.

İlginizi Çekebilir:

Sigarayı Bıraktırma Rehberi

Mutasyon Nedir? Nasıl Kansere Dönüşür?

Akciğer Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

akciğer kanserinin dikkat edilmesi gereken 10 belirtisi

Akciğer kanserlerinin % 85-90'ı uzun süreli tütün ve tütün ürünleri kullanımına bağlıdır. Bu nedenle özellikle 30 yılı aşkın sigara tüketimi olanlar akciğer kanserine işaret edebilecek aşağıdaki belirti ve şikayetlere dikkat etmelidir.

1. Kronik Öksürük

Herkes zaman zaman soğuk algınlığı ve öksürükten muzdariptir. Ancak, üç hafta veya daha uzun süre devam eden kronik öksürüğünüz var ve diğer soğuk algınlığı bulgularınız yoksa bu durum, akciğer kanserinin erken bir belirtisi olabilir.

Çoğu zaman, hastalar öksürük sırasında omuza ya da kolun altına uzanan göğüs ağrısından şikayet eder.

Akciğer kanserinde öksürük kuru ya da balgamlı olabilir.

Uzun ve haftalarca süren ve ilaca cevap vermeyen sürekli öksürüğünüz varsa, doktorunuza danışın. Bazı röntgen filmleri veya diğer testlerle doktorunuz kesin nedeni öğrenebilir ve uygun tedaviyi planlayabilir.

2. Öksürürken Kan Gelmesi veya Kanlı Balgam

Kanlı öksürüyorsanız, ki buna tıp dilinde buna hemoptizi diyoruz, miktarı küçük veya büyük olsun, nedenini öğrenmek için mümkün olan en kısa sürede doktorunuza danışın.

Bu, özellikle sigara kullanıyorsanız, kanlı öksürük akciğer kanserini gösterebilir. Hem küçük hücreli dışı akciğer karseri hem de küçük hücreli akciğer karseri bu şikayetlere neden olabilir.

Öksürükte kanın diğer olası nedenleri arasında verem ( tüberküloz ), bronşit veya zatürre ( pnömoni ) ve bazı kalp damar hastalıkları vardır.

3. İniltili, Hırıltılı Solunum

Hava yolları daraldığı, tıkandığı ya da iltihaplandığı zaman hırıltı solunum ya da wheezing dediğimiz iniltili solunum sesi duyulabilir.

İniltili solunumun en yaygın nedenleri astım ve alerjidir. Bununla birlikte, aynı zamanda akciğer kanseri belirtisi olabilir.

İniltili veya hırıltılı solunum uzu sürerse, nedenin araştırılması için doktora başvurulmalıdır.

4. Nefes Darlığı

Nefes alamama veya solunum zorluğu çekme, akciğer kanseri belirtisi olabilir. Tıp dilinde buna dispne diyoruz.

Akciğer kanseri olan 10 kişiden yaklaşık 9'u nefes darlığı şikayeti yaşar.

Ayrıca akciğerin atar damarlarının tıkanması ( pulmoner emboli ), kasızlık ( anemi ), solunum yolu enfeksiyonu, kronik bronşit, yüksek egzersiz programları ve yüksek rakımlı bölgelerde oksijen eksikliği de nesef darlığı nedenleri arasındadır.

Normal koşullar altında, yeterli oksijen almadığınızda nefes darlığı yaşarsınız ve akciğerleriniz bunu telafi etmek için daha fazla hava çekmeye çalışmaktadır.

Akciğer kanseri mevcutsa, solunum yolunda tıkanma olması veya akciğer zarları arasında kansere bağlı sıvı oluşması durumunda, ki buna plevral efüzyon diyoruz, nefes darlığı ortaya çıkabilir.

Geçmişte kolayca yapmış olduğunuz basit bir işi yaparken aniden nefes darlığı yaşarsanız, bunu dikate alın. Doktorunuza danışın.

İlginizi Çekebilir: Dispne Nedir? Nedenleri ve Belirtileri

5. Göğüs ve Kemik Ağrıları

Öksürük, gülme veya derin solunum ile kötüleşen göğüs ağrısı akciğer kanserinin erken bir belirtisi olabilir. Bu durum, kanser akciğer zarına yayılırsa olur.

İleri evrelerde kanser kemiklere yayılabilir ve ayrıca sırt, kollar, boyun, omuz veya vücudun diğer bölgelerinde ağrı hissedebilirsiniz.

Ağrı süresi ve şiddeti, tümörün lokal etkileri ve tümörün bölgesel veya uzak yayılımı da dahil olmak üzere farklı faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Dört haftadan uzun süren açıklanamayan göğüs veya kemik ağrısı için daima doktorunuza danışın.

6. Sık akciğer / Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları

Antibiyotik kullanmaya rağmen sık sık bronşit veya pnömoni gibi göğüs enfeksiyonlarından muzdarip olursanız, kanser de dahil olmak üzere bir dizi akciğer hastalığının bir işareti olabilir.

Bir tümör hava yolunu tıkadığında, tıkanmanın arkasında bir enfeksiyon oluşabilir. Bu enfeksiyonun tedavisi antibiyotiklerle bile zordur. Ayrıca, birkaç hafta sürecek kuru öksürük eşlik de edebilir.

Pnömoni veya bronşitiniz tedaviye yanıt vermezse, doktorunuzdan kanser olasılığını ortadan kaldırmak için kapsamlı bir akciğer kontrolü gerçekleştirmesini isteyin.

7. Yutma Zorluğu

Yutma güçlüğü ( tıp dilinde disfaji ) boğaz enfeksiyonu yaşarken yaygındır. Bununla birlikte, birkaç hafta devam eden ve hatta daha da kötüleşen katı veya sıvı gıda yutarken ağrı yaşıyorsanız, bu durum, baş-boyun veya mide kanseri belirtisi olabileceği gibi akciğer kanseri belirtisi de olabilir.

Yutmada zorluk çekiyorsanız, nedeni ve en iyi tedavi seçeneklerini öğrenmek için mümkün olan en kısa sürede doktorunuza danışın.

8. Ses Kısıklığı, Değişikliği, Kaba Bir Ses

Çoğumuz, özellikle de larenjit ( bir üst solunum yolu viral enfeksiyonu ) yaşadığında, kısmen ses kısıklığı çekmektedir.

Ayrıca, gastroözofageal reflü hastalığı ( GÖR ), alerji, sürekli öksürme ve solunum yolu irritanlarını teneffüs etmek de ses kısıklığına yol açabilir.

Akciğer kanseri ile ilgili ses kısıklığı, tümörün ses tellerini kontrol eden siniri etkilediğinde ortaya çıkar. Kansere bağlı olarak, ses telleri ( vokal kordlar ) rahatsızlanır ve iltihaplanır, böylece sesiniz değişir.

9. Açıklanamayan / Sebepsiz Kilo Kaybı

Eğer aniden kilo kaybediyorsanız, özellikle de zayıflamak için aktif bir çabanız olmadığı halde, bu, bir kanser varlığına bağlı olabilir.

Akciğer kanseri olan 10 kişiden yaklaşık 6'sında ani kilo kaybı yaşanıyor ( kanser kaşeksisi ). Aynı zamanda mide, pankreas veya özofagus kanseri gibi diğer kanser türlerinden de kaynaklanabilir.

Kanser olduğunda, kilo verirsiniz çünkü kanser hücreleri vücutta depolanan enerjiyi kullanmaya başlarlar. Artı, vücudunuz yediğiniz gıdalardaki tüm yağ, protein ve karbonhidratları ememez. Genellikle kilo verme ile birlikte, sürekli yorgunluk, iştahsızlık ve güçsüzlük gibi belirtiler yaşayacaksınız.

Diyet yapmıyorsanız ve halen kilo veriyorsanız, kesin nedeni öğrenmek için doktorunuza danışın.

çomak parmak nedir akciğer kanseri belirtisi

10. Çomak Parmak

Tırnaklarda tokmaklaşma, çomak parmak veya clubbing olarak da bilinir. Çeşitli hastalıklarda görülebilen bir bulgu olup; parmak ve tırnaklarda deformiteyi tanımlar. Sıklıkla akciğer ve kalp hastalıklarında görülebilmekle beraber, kendiliğinden de olabilir. Tırnaklar kıvrık ve parlak görünümdedir.

Çomak parmağın nedeni, bazı kalp veya akciğer problemleri nedeniyle kandaki oksijen miktarının azalmasıdır. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan 10 kişiden 3'ünde bu belirti gelişebilir.

Yukarıdaki bulgular akciğer kanserinden ya da daha hafif seyreden başka hastalıklardan kaynaklanabilir. Bu sebeple bu şikayetlerden bir ya da birkaçına sahipseniz vakit kaybetmeden bir doktora başvurarak uzman görüşü almanız yerinde bir karar olacaktır.

Akciğer Kanserinde Erken Tanı ve Tarama Mümkün müdür? Nasıl Teşhis Edilir?

Akciğer kanseri %90 sigara veya diğer tütün ürünleri kullanımı nedeniyle geliştiği için özellikle genç yaşlarda sigara içmeye başlayanlar, uzun süre sigara kullananlar, günlük sigara tüketimi yüksek olan kişilerin erken tanı için düzenli doktor kontrolünde olmaları önerilmektedir. 30 yıl günde bir paket sigara içen ve 55 yaşını dolduran herkes düşük doz kontrastlı akciğer tomografisi ile erken tanı amacıyla mutlaka taranmalıdır.

akciğer kanseri taraması infografik erken tanı 2017

Akciğer Kanserinde Erken Tanı Mümkündür!

Akciğer kanseri için yüksek risk grubunda iseniz veya belirtileri taşıyorsanız hekime başvurmanızı öneririz. Geçirdiğiniz hastalıklar, tütün kullanma ( sigara, pipo, puro vs.) durumunuz, çevresel veya mesleki olarak maruz kaldığınız maddeler ve diğer aile fertlerinizde kanser olup olmadığı hekiminiz tarafından sorgulanacaktır. Düşük doz kontrastlı akciğer tomografisi sonucu eğer hekiminiz akciğer kanserinden şüphelenirse emin olmak için akciğer dokusunun incelemesini (biyopsi) isteyebilir.

Akciğer Kanseri Olduğum Belirlenirse İlk Olarak Ne Sormalıyım?

Akciğer kanserinin hangi çeşidi ile karşı karşıya olduğunuzu ve hastalığın hangi aşamada olduğunu sormalısınız.

Doğru tedavi için, akciğer kanserinin türü (küçük hücreli olmayan veya küçük hücreli) ve yayılma durumu (metastaz) bilinmelidir. Akciğer kanseri bölgesel olarak akciğerlerde ilerleyebilir veya lenf bezleri, kemik ve beyin dahil vücudun başka diğer bölgelerine yayılma (metastaz) göstermiş olabilir. Bu sebeple, akciğer kanseri ve türünü belirlemek için akciğerden biyopsi ile alınan doku örneği çeşitli testlere tabi tutulur.

İlginizi Çekebilir: 

Metastaz Nedir? Kanser Neden Metastaz Yapar?

Akciğer Kanseri Metastaz Belirtileri

Akciğerde görülen ve kanser olduğuna inanılan dokudan biyopsi almak tümörün yayılmasına ve hastalığın kötüleşmesine neden olmaz.

Tanının kesinleşmesi sonrası yapılacak PET / BT ve beyin MR gibi görüntüleme yöntemleri ile kanserin evresi yani yaygınlığı belirlenir ve tedavi planı tüm bu bilgiler bir araya toplandıktan sonra yapılır.

Akciğer kanseri tanısı için yapılabilecek testler ve tıbbi girişimler

Bronkoskopi: Bronşlara ve soluk borusuna ağızdan sokulan ince ışıklı bir tüp yoluyla hava yolları incelenir ve küçük doku örnekleri alınır. Bu işlem sırasında endoskopik cihazlar kullanılır. Tümör bronş içi yerleşimli veya bronş içine uzanıyorsa, tümörün görünümü hakkında bilgi edinebileceğimiz gibi biyopsi ile tümör hakkında kapsamlı bilgi edinmemizi sağlar. Günümüzde hasta için son derece sevimsiz olabilecek bu işlem, göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahi uzmanlarınca hafif bir anestezi yöntemi ile hastayı üzmeden yapılabilmektedir.

İğne aspirasyon biyopsi uygulaması: Akciğerdeki kitleye yönelik göğüs duvarından iğne ile girilerek şüpheli dokudan örnek alınarak incelenir. Tru-cut biyopsi olarak adlandırılan kalın iğne biyopsisi, tümörden yeterli doku elde etmemizi sağlar. Böylece, kanserin türü ve tedaviye yardımcı olabilecek özellikleri konusunda kapsamlı bilgi edinmemizi sağlar. Günümüzde bu işlem deneyimli girişimsel radyologlar tarafından, hastayı üzmeden son derece kolay ve kısa sürede tomografi eşliğinde yapılmaktadır. İğne aspirasyon biyopsi uygulaması, tomografi sonrası akciğerde saptanan kitlelerin özelliklerini saptamada bugünlerde en çok tercih edilen yöntem olmaya başlanmıştır. Kliniğimizde 1500’e yakın hastaya akciğere yönelik iğne biyopsi işlemi başarı ile yapılmıştır.

Ameliyatla açık akciğer biyopsisi: Bu yöntem akciğerde saptanan bir kitlenin tanımlanması için günümüzde en tercih edilmeyen yöntemdir. Hastalar, alanında yetkin olmayan hekimlerce çok daha kolay yöntemler ile tanı konulabilecekken “kanserin yayılımına neden olur” gibi çağ dışı korkutucu uyarılar ile akciğer iğne biyopsisinden korkutularak ameliyatla açık akciğer biyopsisine ikna edilmeye çalışıldıklarını gözlemekteyim ki, bu son derece yanlıştır. Akciğer kanseri tanısı için zorunlu olmadan açık akciğer biyopsileri yapılmamalıdır. Bu yöntem, çoğunlukla akciğer kanserinde uygulanacak ana tedavilerin gecikmesine neden olmakta ve ameliyat kesi yerine bağlı ortaya çıkan ve uzun sürede geçmeyen ağrılar ile hastanın yaşam kalitesini bozmaktadır.

Torasentez uygulaması: Kanser hücrelerini tespit etmek için akciğerleri çevreleyen sıvıdan iğneyle örnek alınır.

Balgam Sitolojisi Uygulaması: Akciğerlerdeki mukozadan derin öksürükle çıkan balgam örneği laboratuvar ortamında incelenir.

Mediastinoskopi Uygulaması: Mediastinoskopi, kanserin göğüste bulunan lenf düğümlerine yayılımını (metastaz) göstermek için kullanılan bir yöntemdir. Genel anestezi altındaki hastanın boynundan küçük bir kesi açılarak mediastinoskopi (ince bir tüp) göğüs boşluğuna sokulur. Her iki akciğerin ortasında yer alan göğüs boşluğundaki lenf düğümleri kontrol edilir ve doku örneği alınır.

Akciğer Kanserinde Görüntüleme Testleri

Tomografi veya BT taraması: BT taraması, vücut doku ve organlarını X ray ışınları ile görüntüleme tekniğidir. Bu yöntemle organların ve dokuların detaylı görüntüleri alınır. Bu metot, göğüs röntgeninden daha hassastır.

Manyetik Rezonans Görüntüleme veya MRG uygulaması: Bu yöntem sırasında bilgisayara bağlı güçlü bir mıknatıs, vücudun bölgelerinin detaylı resmini çeker.

Pozitron Emisyon Tomografisi (PET-BT): Bu alanı en iyi görüntüleyen testler, tomografi ve çok sayıda avantajı bulunan kanser tanı yöntemi PET - tomografi yöntemleridir. Akciğer üst kısmında yerleşen tümörlerde ve beyinde PET-BT yetersiz kalabilir ve beyin metastazlarını saptamak için manyetik rezonans görüntülemeye ihtiyaç duyulur. Bu görüntüleme yöntemleri, kimi zaman tek tek kimi zaman ise kombine olarak yapılabilir. Günümüz koşullarında tümörün yerleşim yerini, lenf bezlerine olan yayılımını, komşu organlara temasını ve ameliyat edilebilirliğini belirlemek amacı ile hemen her zaman PET-tomografiden yararlanırız. Başlangıç görüntülemesi olarak kolay ve daha ucuz olduğu için sık tercih edilen bir yöntem olmasının yanında, özellikle akciğer kanserleri için PET-tomografinin klasik tomografiye üstünlüğü tartışılamaz düzeydedir. Bu görüntüleme yönteminin bir diğer önemli özelliği ise, tüm vücudu aynı anda değerlendirebilme şansı vermesidir. Bu sayede, hastalığın farklı organlara (akciğer, karaciğer, kemik vs.) yayılıp yayılmadığını (metastaz) anlayabiliriz. Hastanın böbrek testleri uygun ise, PET-tomografide FDG (florodeoksiglikoz) kullanılması ve tomografik görüntülemede damardan kontrast maddenin uygulanması ilave avantajlar sağlamaktadır. Bu kombine uygulama, deneyimli nükleer görüntüleme merkezlerinde yapılmaktadır.

Kemik sintigrafisi: Kanserin kemiklere yayılma durumunu gösterir. Az bir miktar radyoaktif madde kan dolaşımına verilerek anormal kemik gelişimi olan yerde toplanması sağlanır. Tarayıcı denen alet bu alanlardaki radyoaktif seviyeyi ölçerek röntgen filmine kaydeder. PET-BT yapılmış ise çok nadir durumlar dışında kemik sintigrafisine gerek yoktur.

Akciğer Kanserinde Evreleme

akciğer kanseri evreleri

Akciğer kanserinin evresini ve ne kadar yayıldığını belirlemek, doğru tedavi seçeneklerini saptamak adına önemlidir. Akciğer kanserinin evresini belirlemek için sıkça kullanılan bazı tetkikler şunlardır;

Akciğer Kanseri Evrelemesinde Mediastinoskopi Uygulaması: Mediastinoskopi, kanserin göğüste bulunan lenf düğümlerine yayılımını (metastaz) göstermek için kullanılan bir yöntemdir. Genel anestezi altındaki hastanın boynundan küçük bir kesi açılarak mediastinoskop (ince bir tüp) göğüs boşluğuna sokulur. Her iki akciğerin ortasında yer alan göğüs boşluğundaki lenf düğümleri kontrol edilir ve doku örneği alınır.

Akciğer Kanseri Evrelemesinde Tomografi veya CT taraması: CT taraması vücut doku ve organlarını X-ray ışınları ile görüntüleme tekniğidir. Bu yöntemle organların ve dokuların detaylı görüntüleri alınır. Bu metod, göğüs röntgeninden daha hassastır.

Akciğer Kanseri Evrelemesinde Manyetik Rezonans Görüntüleme veya MRI Uygulaması: Bu yöntem sırasında bilgisayara bağlı güçlü bir mıknatıs vücudun bölgelerinin detaylı resmini çeker.

Akciğer Kanseri Evrelemesinde Pozitron Emisyon Tomografisi (PET-BT): PET-tarama ile kanserin yayılımı ve metabolik aktivitesi en iyi şekilde belirlenebilir. Bu onkolojik görüntleme sırasında, organ ve dokularda ortaya çıkan fonksiyonel değişikleri göstermesi için şeker türevi olan ve pozitron ışıması yapan FDG adı verilen radyoaktif izotop (florodeoksiglukoz) damar yolu ile hastaya enjekte edilir. Bu şeker molekülü bağlı radyoaktif izotoplar, yüksek miktarda şeker tüketen kanser hücreleri tarafından tutulur. PET makinesi, bu şeker moleküllerini tutan kanser hücrelerini tespit eder. Son yıllarda kanser görüntülemesine çağ atlatmış bir teknolojidir. Gerek hastalığın bulunduğu organda yayılımı hakkında, gerekse diğer organlara, lenf bezlerine ve komşu-uzak organlara hastalığın yayılımı konusunda son derece önemli bilgiler verir.

Tüm yeni tedavi yöntemleri ile ilgili bilgiler, hastanın küçük hücreli veya küçük hücreli dışı akciğer kanseri olup olmadığına ve hastalığın evresine göre sınıflandırılır.

Akciğer Kanseri Türleri ve Evreleri Nedir?

akciğer kanseri çeşitleri küçük hücreli dışı akciğer kanseri adenokanser yassı hücreli
 1. Küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK),
 2. Küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK)

1. Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Evreleri

Aşağıda detaylı bir şekilde bahsedilecek olan TNM sisteminden elde edilen bilgilere göre hastalığın anatomik evresi belirlenir. Bu evreler I ila IV arasındadır ve küçük sayılar kanserin az yayıldığı yani tümörün küçük boyutta olduğu erken evreleri gösterir. Bu evreler tedavi planının en önemli belirleyicilerindendir.

evre 1 küçük hücreli olmayan akciğer kanseri
 • Evre I, tümörün yalnızca bir akciğerde bulunduğu ve lenf bezlerinde bulunmadığı evredir.
evre 2 akciğer kanseri küçük hücreli dışı
 • Evre II, kanserin tümörün bulunduğu akciğerin çevresindeki lenf bezlerine yayıldığı evredir.
evre 3a 3b III akciğer kanseri küçük hücreli dışı
 • Evre IIIa, kanserin tümörün bulunduğu akciğerle aynı taraftaki nefes borusu, göğüs duvarı ve diyaframın çevresindeki lenf bezlerine yayıldığı evredir.
 • Evre IIIb, kanserin diğer akciğerdeki veya boyundaki lenf bezlerine yayıldığı evredir.
evre 4 metastatik akciğer kanseri
 • Evre IV, kanserin vücudun geri kalanına ve akciğerlerin diğer kısımlarına yayıldığı (metastatik) evredir.
tnm kanser evreleme sistemi 1024x616

TNM sistemi evrelerin daha anlaşılır bir biçimde sınıflanmasını sağlar.

TNM Sistemi

T (tümör boyutuna göre değerlendirme)

 • Tis: Karsinoma in situ
 • T1: En büyük çapı 3 cm veya daha küçük, akciğer veya viseral plevra ile çevrili, lober bronş proksimaline invazyonun bronkoskopik bulusu olmayan (örn: ana bronşta yoktur) tümör
 • T1a: En büyük çapı 2 cm veya daha küçük tümör
 • T1b: En büyük çapı 2 cm’den büyük ancak 3 cm veya daha küçük tümör
 • T2: En büyük çapı 3 cm’den büyük ancak 7 cm veya daha küçük, veya şu özelliklerden birini içeren tümör (bu özelliklerden birine sahip bir T2 tümör eğer 5 cm veya daha küçük ise T2a olarak sınıflandırılır); Ana bronşu tutan, distal karinaya 2 cm’den fazla uzaklıkta, viseral plevraya invaze (PL1 veya PL2), hiler bölgeye uzanan ancak tüm akciğeri içermeyen atelektazi veya obstrüktif pnömoni.
 • T2a: En büyük çapı 3 cm’den büyük ancak 5 cm veya daha küçük tümör
 • T2b: En büyük çapı 5 cm’den büyük ancak 7 cm veya daha küçük tümör
 • T3: En büyük çapı 7cm’den büyük ve pariyetal plevra (PL3), göğüs duvarı (superior sulkus tümörleri dahil), diyafram, frenik sinir, mediastinal plevra ve pariyetal perikarddan herhangi birine invaze veya ana bronş tümörü (distal karinaya 2 cm’den daha yakın ancak invaze olmayan) veya tüm akciğeri etkileyen atelektazi ya da obstrüktif pnömoni veya aynı lobta nodül(ler)
 • T4: Herhangi bir büyüklükteki ve mediasten, kalp, büyük damarlar, trakea, rekürren laringeal sinir, özefagus, vertebra korpusu, karinadan herhangi birine invaze tümör veya ipsilateral farklı lobta tümör nodülü

N (bölgesel lenf nodu tutulumuna göre değerlendirme)

 • N0: Bölgesel lenf nodu metastazı yok
 • N1: İpsilateral peribronşial ve/veya subkarinal lenf nodlarına metastaz veya intrapulmoner nodlar, direkt uzanım ile tutulumlar dahil.
 • N2: İpsilateral mediastinal ve/veya subkarinal lenf nodu metastazı
 • N3: Kontralateral mediastinal, hiler, ipsilateral veya kontralateral skalen veya supraklavikular lenf nodu metastazı.

M (metastaz, uzak organ tutulumun göre değerlendirme)

 • M0: Uzak metastaz yok
 • M1: Uzak metastaz var
 • M1a: Kontralateral lobta ayrı tümör nodül veya nodülleri, tümör ile birlikte plevral nodüller veya malign plevral (veya perikardiyal) efüzyon
 • M1b: Uzak metastaz

2. Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Evreleri

İki evre bulunur; toraksa (göğüs boşluğuna) sınırlı ve yaygın.

Sınırlı evrede tümör bir akciğerde ve yanındaki lenf bezlerinde mevcuttur. Yaygın evrede tümör vücuttaki diğer organların yanı sıra diğer akciğere de sirayet etmiştir.

Özellikle küçük hücreli akciğer kanseri beyin metastazı yapma eğilimindedir. Bu nedenle hastalık evrelendirme aşamasında mutlaka beyin MR çekilmeli ve beyinde hastalık varlığı araştırılmalıdır.

Akciğer Kanseri Tedavi Yöntemleri

Son yıllarda, akciğer kanseri tedavisinde oldukça umut vadedici gelişmeler olmuştur. Moleküler patoloji ve özellikle görüntüleme tekniklerinde yaşanan gelişmeler, akciğer kanserini ve seyrini çok daha iyi anlamamızı sağlamıştır. Özellikle son 15 yılda kullanıma giren yeni kemoterapi ilaçları, hedefe yönelik akıllı moleküller, immünoterapi ilaçları, cerrahi tekniklerde gelişme, radyoterapi cihazlarında modernizasyon, 3-4 boyutlu tümör dokusuna odaklanan radyoterapi uygulamaları, küçük boyutlu ve ameliyat edilmesi uygun olmayan tümörler için SBRT gibi nokta atışı yapan yeni teknolojiler, girişimsel radyolojide tümörü yakan, donduran, atar damardan yoğun tedaviyi doğrudan tümöre ulaştıran baş döndürücü yöntemler, akciğer kanserini çok daha iyi yönetilebilir duruma getirmiştir. Tüm bu gelişmeler hastaya son derece olumlu katkılar sağlarken, aynı zamanda doğru tedavi planlaması ve yönetim organizasyonu ile tedavi sıralamalarındaki karmaşaları ortadan kaldıracaktır. Tedavi planlarken hastalığınızla ve sizin özellikleriniz ile ilgili bir dizi faktörü göz önünde bulundururuz.

 • Akciğer kanserinizin türü
 • Tümörün akciğerde bulunduğu yer
 • Hastanın genel sağlık durumu
 • Kanserin yayılım düzeyi ve kritik organlar ile ilişkisi (kanserin evresi)
 • Görüntüleme ve kan testlerinin sonuçları
 • Tedavi alternatifleri konusunda kapsamlı bilgi edindikten sonra sizin tercihiniz tedavi planlamada oldukça önemlidir.

Akciğer Kanseri Tedavisinde Kanser Türünün Önemi Var mıdır?

Akciğer kanseri başlıca iki grupta incelenir ve tedavi seçimi iki alt grupta ayrı ayrı değerlendirilir. Akciğer kanserleri küçük hücreli akciğer kanseri ve küçük hücreli olmayan akciğer kanseri olarak ayrılır. Küçük hücreli olmayan akciğer kanserinde uygulanan tedavi, küçük hücreli akciğer kanseri tedavisinden farklıdır.

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri, Çoğunlukla Kemoterapi ve Radyoterapi İle Tedavi Edilir

Cerrahi, nadiren kanserin göğüs merkezindeki lenf bezlerine (mediyastinal lenf bezleri) yayılım göstermediği ve çok küçük boyutta olduğu durumlarda tercih edilebilir. Küçük hücreli akciğer kanseri teşhis edildiğinde genellikle kanserin yayılmış olduğu gözlenir. Bu sebeple de, çoğunlukla kemoterapi ana tedavi olarak kullanılır. Bu tür akciğer kanseri tedavisinde radyoterapi de kemoterapiye yardımcı tedavi olarak uygulanır.

Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri tedavisi hastalık teşhis edildiğinde evresine bağlı olarak cerrahi, kemoterapi, radyoterapi ardışık veya eş zamanlı uygulanarak gerçekleştirilir. İleri evre akciğer kanseri olan bazı hastalarda, hedefe yönelik akıllı ilaçlar da uygulanabilir.

Toplumda önemli yanlış bilgilerden birisi küçük hücreli olmayan akciğer kanseri denince akla sadece büyük hücreli akciğer kanserinin gelmesidir. Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri ifadesi küçük hücreliden farklı özellik taşıyan ve özellikle erken evrede (evre 1-3 arası) benzer tedavi stratejisi ile tedavi edilen 4 ana grubu içerir. Bunlar sıklık sırasına göre adenokanserler, yassı hücreli kanserler, büyük hücreli ve karma tip kanserler olarak alt gruplara ayrılır. İleri evre yani metastatik (sıçrama yapmış) hastalarda bu grupların tedavisinde de gerek kemoterapi seçiminde gerekse hedefe yönelik akıllı tedavilerin seçiminde ayrışırlar.

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Tedavisi (Evrelerine Göre)

Erken evre küçük hücreli akciğer kanseri teşhisi koyulan hastalara çoğunlukla kemoterapi eş zamanlı veya sonrasında akciğere radyoterapi uygulanır. Sağlık koşulları, kanserin yayılımı, evresi ve test sonuçları uygun olan hastalara kemoterapi ve radyoterapi aynı anda verilebilir (kemoradyoterapi). Bu kanser türünde beyine yayılım oldukça sık rastlanır. Bu nedenle, kemoterapi tedavisi ile tümörü küçültülen hastalarda genellikle ana tümörün bulunduğu akciğer alanına ve beyine radyoterapi önerilir. Bu radyoterapi genellikle kemoterapi tedavisi tamamlandıktan sonra verilir ve beyine yayılım göstermiş ve görüntüleme testlerinde görülemeyecek kadar küçük olası kanser hücrelerini öldürme hedeflenir. Bu yönteme, profilaktik kranial ışınlama veya PKI denir.

Göğsün ortasındaki lenf bezlerine (mediyastinal lenf bezleri) yayılım göstermemiş çok erken evre küçük hücreli akciğer kanserinde, tümörle birlikte tümörün bulunduğu bölgede akciğerin bir kısmı alınabilir (lobektomi). Cerrahiyi takiben hastaya kemoterapi ve zaman zaman radyoterapi uygulanır. Ancak, küçük hücreli akciğer kanseri teşhis edildiğinde genellikle yayılım göstermiş olur ve cerrahinin tedavide uygulanması pek mümkün olmaz.

Lenf bezlerine veya vücudun diğer bölgelerine yayılım göstermiş yani metastatik küçük hücreli akciğer kanserinde kemoterapi, radyoterapi veya belirtileri hafifletmek için palyatif tedavi uygulanabilir. Kemoterapi, akciğerdeki tümörü küçültmeyi başarırsa, yüksek ihtimalle beyine yayılmış olan kanser hücrelerinin öldürülmesi için beyine radyoterapi uygulanabilir demektir.

Neredeyse 30 yılı aşkın süredir küçük hücreli akciğer kanserinin yaşam süresinde ve tedavi seçeneklerinde anlamlı gelişmeler elde edilememiştir. Çok sayıda akıllı molekül bu hastalıkta araştırılsa da yaşam süresine katkı sağlamamıştır. Amerika (ASCO) ve Avrupa Onkoloji (ESMO) kongrelerinde sunulan tedavi stratejileri, bu türde tercih ettiğimiz tedavi stratejilerimizde küçük de olsa değişikliklere yol açmıştır. Özellikle yeni nesil immünoterapi ilaçları (pembrolizumab) küçük hücreli akciğer kanserli hastalar için umut olmuştur. Bunu yanında metastaz yapmış küçük hücreli akciğer kanserinde daha önce sadece kemoterapi ve iyi yanıt sonrası beyine koruyucu ışınlama yapılırken, yeni çalışmalar sonrası kemoterapiye iyi yanıt veren hastalarda kanserin kaynaklandığı alana ışın uygulamak bu hastaların yaşam sürelerini uzatmıştır. Beyine uygulanan ışın tedavisinin yararı ise son yıllarda sorgulanmaya ve yakın incelemeye alınmıştır. Bu konudaki yeni gelişmeleri takipte olacağız ve sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisi (Evrelerine Göre)

Akciğer Kanseri Evre 1

Küçük hücreli olmayan akciğer kanserinde I. evreye nadir rastlanır. Bu evrede, akciğerin bir kısmı (lobektomi) veya tamamı (pnömonektomi) alınarak cerrahi müdahale gerçekleştirilir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, erken evre akciğer kanseri tedavisinde hedefe yönelik özel bir radyoterapi yöntemi olan SBRT'nin sonuçlarının cerrahiye denk hatta bazı avantajları olduğu yönündedir. Bu nedenle, özellikle ek problemleri nedeni ile ameliyat olamaz veya cerrahi istemeyen hastalarda bir seçenek olarak düşünülmelidir. Ameliyat olamayan küçük tümörü olan hastalar için başka bir seçenek, radyofrekans ablasyonudur (RFA).

Akciğer Kanseri Evre 2

Evre II küçük hücreli olmayan akciğer kanserinde, cerrahi önerilebilir. Tümörün bulunduğu yere göre, akciğerin bir kısmı (lobektomi) veya (pnömonektomi) tamamı alınabilir. Kanser tamamen alınırsa, hastaya koruyucu amaçlı kemoterapi önerilebilir. Kemoterapide kanserin tekrarlama riskinin azaltılması hedeflenir. Bu kemoterapi uygulamasına, adjuvan kemoterapi adı verilir. Tedavi öncesinde doktorun kemoterapinin yan etkileri ve faydaları hakkında hastaya bilgi vermesi önemlidir. Tümörün tamamı alınamazsa, hastanın cerrahi sonrası radyoterapi görmesi mümkündür.

Başka sağlık problemleri nedeniyle ameliyat edilemeyen hastalara radyoterapi veya kemoterapi ve radyoterapi kombine tedavisi (kemoradyoterapi) önerilebilir. Bu tedavi, kanserin tamamen yok edilmesini hedefler.

Akciğer Kanseri Evre 3

Üçüncü evre hastalığın evrelendirilmesi iki grupta incelenir. 3A ve 3B olarak iki gruba ayrılırken bu her iki grupta son derece hayati öneme haiz ve tedavi stratejisi belirleyen ikişer alt gruba ayrılır.

3A evresi mediasten olarak anılan göğüs boşluğu lenf bezi tutulum şekline göre minimal tutulum (minimal N2) ve ciddi tutulum (bulky N2) olarak iki grupta incelenir. Göğüs boşluğu lenf bezlerinde minimal tutulum filmlerde saptanmazken tesadüfi örnekleme ile saptanması anlamına gelir. Bu evrede, göğüs boşluğu lenf bezlerinde çoklu metastaz saptanmaz. Evre 3A minimal tutulumu olan uygun hastalarda küçültücü (neoadjuvan) kemoterapi sonrası ameliyat önemli bir seçenektir. Bununla birlikte cerrahiye uygun olmayan hastalarda radyoterapi eş zamanlı kemoterapi en etkin yöntemdir. Bu evrede kliniğimizde yenilikçi tedavi uygulamalarından olan intra-arteryel kemoterapi seçeneği hastalarımıza sunulmaktadır. Atar damardan uygulanan tedavi ile tümöre yoğun kemoterapi uygulanabilmekte ve tedavi yanıt oranı belirgin düzeyde artırılırken, cerrahi başarı şansıda aynı paralelde artmaktadır. IIIA evresinde Bulky N2 diye adlandırdığımız grupta göğüs boşluğu lenf bezlerine çoklu metastaz yapmıştır. Bu grupta cerrahi dünyada tercih edilen bir yöntem değildir. Genel durumu uygun fit hastalarda, radyoterapi eş zamanlı kemoterapi tek tercih edilecek yöntemdir.

Evre IIIB kendi içinde iki grupta incelenir. Bunlardan ilki tümör kritik organlara ciddi düzeyde temas etmiştir, ancak agressif mediastinal lenf nodu tutulumu (karşı tarafta lenf bezleri tutulumu) yoktur; bu grupta yer alan hastaların bir kısmı doğrudan yetkin cerrahlarca ameliyat edilebileceği gibi kimi zaman da kemoterapi ile tümörde makul düzeyde bir gerileme elde edilirse ameliyat şansı sunulabilir. Ancak, 3B grubunun yaygın yani agresif göğüs boşluğu lenf bezi tutulumu var ise ameliyat mümkün olmaz ve en doğru tedavi, hastanın genel durumu iyi ise radyoterapi eş zamanlı kemoterapi uygulamasıdır.

Akciğer Kanseri Evre 4

4. evre akciğer kanserinin ana tedavisi kemoterapidir. Bununla birlikte 2015 sonrası yeni nesil immünoterapi ilaçları da bu evre akciğer kanserinin standart tedavisinin bir parçası haline gelmiştir. Ayrıca tümörün genetik özellikleri uygun hastalarda hedefe yönelik akıllı ilaçlar mutlaka akılda bulundurulmalıdır. 4. evre küçük hücreli olmayan akciğer kanseri tedavisinde, kanserin mümkün olduğu kadar uzun süre kontrol edilmesi ve belirtilerin azaltılması için tümörü küçültme hedeflenir.

Dördüncü evrede nadiren cerrahi yöntem tercih edilir. Nadiren cerrahiye uygun olan durumlarda, hastalar kapsamlı tetkik edilerek hata oranı en aza indirilmeye çalışılır. Dördüncü evre akciğer kanserinde üç durumda cerrahi tercih edilebilir. Akciğer kanserinde ana tümör çok büyük değil ve kritik organ tutulumu yapmamış bununla birlikte göğüs boşluğu lenf bezlerine yayılmamış aynı zamanda karşı akciğere tek, beyine tek veya tek bir böbrek üstü bezine metastaz yapmış ise her iki tümöre yönelik cerrahi uygulanabilir. Bu grup hastalarda alınacak kararlar, multidsipliner çalışan yetkin onkoloji grupları tarafından detaylı incelenerek gerçekleştirilmelidir. Bu tür kararlar, tek bir hekimin kendi başına vereceği kararlar olamayacak kadar cididi ve farklı bakışlar gerektirir.

Belli başlı proteinleri (reseptör) olan kanser hücrelerine sahip hastalar, erlotinib ( Tarceva), gefitinib (Iressa) veya krizotinib (Xalkori) olarak adlandırılan hedefe yönelik ilaçlarla tedavi edilebilir.

Kemoterapi tedavisi gören ve kanserin yayılımı kontrol edilemeyen hastalar, durumları uygun görülürse tekrar kemoterapi tedavisine alınır. Kanserde EGFR reseptöründe mutasyon (değişme) varsa erlotinib tedavisi önerilebilir. ALK geninde değişiklik varsa Xalkori ismli hedeflenmiş ilaç tercih edilir.

Yeni Tanı Almış 4. Evre Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinde Tedavi Planı - Özet
4 evre küçük hücre dışı akciğer kanseri tedavi planı nasıl yapılmalı 1024x786

Öksürük veya ağrı gibi bazı belirtilerin kontrol altına alınması için radyoterapi uygulanabilir. Tümör ana hava yollarından birindeyse (sağ veya sol bronş), radyoterapi kadar diğer tedavilerde belirtileri hafifletebilir veya önleyebilir. Bu tedaviler şöyle sıralanabilir:

 • İçten radyoterapi (brakiterapi)
 • Lazer tedavisi
 • Tümörü dondurma (kriyoterapi)
 • Hava yolunu açık tutmak için sert bir tüp (stent) kullanmak
 • Işık tedavisi (fotodinamik tedavi)

Akciğer Kanserinde Ameliyat Yöntemleri

Cerrahi yöntem, akciğerde kanserin büyüklüğüne ve yerine göre belirlenecektir. Cerrahi onkolog, cerrahi yöntemle kanseri tedavi eden uzmandır. Akciğer kanseri ameliyatını, bu alanda uzmanlaşmış bir göğüs cerrahı uygular. Bu ameliyatta, göğüste yakın lenf bezlerinin ve akciğerdeki tümörün tamamının alınması hedeflenir. Tümör, etrafındaki normal akciğer doku kenar sınırından alınmalıdır. Negatif kenar sınırı, alınan akciğer veya akciğerin parçası incelenerek tümörün etrafındaki sağlıklı dokularda kanser tespit edilmediği anlamına gelir.

Akciğer Kanserinde Kullanılabilecek Cerrahi Türleri Aşağıdaki Gibi Sıralanabilir

Lobektomi: Akciğerlerin 5 lobu vardır; 3’ü sağ lobda, 2’si sol lobdadır. Lobektomi (akciğerin tüm lobunun alınması), akciğerdeki tümör çok küçükte olsa, küçük hücreli olmayan akciğer kanseri tedavisinde uygulanan en etkili cerrahi yöntemdir.

Segmentektomi: Akciğerin tüm lobu çıkartılamadığında kanserin alınması için kullanılan başka bir cerrahi yöntemdir. Segmentektomi yönteminde akciğerde kanserin geliştiği bölüm alınır.

Pnömonektomi: Tümör, göğsün merkezine yakınsa akciğerin tamamının alınması gerekebilir.

Akciğer kanseri için uygulanan cerrahide hastanın iyileşme süreci, akciğerin ne kadar alındığına ve cerrahi öncesi hastanın sağlık durumunun nasıl olduğuna bağlıdır. Cerrahi öncesi doktorunuzla konuşarak iyileşme süreci ve olası yan etkiler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Akciğerde Lobların Alınması

Lobektomi, akciğerin bir lobunun alınmasıdır. Kanser, akciğerin sadece bir tarafında bulunuyorsa hastaya bu tür bir operasyon önerilebilir. Lobektomi, akciğer kanserinde en sık kullanılan cerrahi yöntemdir. Bilobektomi ise, akciğerin iki lobunun alınmasıdır.

Az sayıda akciğer kanseri hastasına sleeve rezeksiyon cerrahisi uygulanabilir. Kanser akciğerin ortasındaki alandaysa ve ana hava yollarından birinde yani bronşlarda gelişiyorsa, bu cerrahi yöntem uygulanabilir. Bu yöntemde, akciğer lobu korunarak kanserin geliştiği bronş ve varsa etrafındaki etkilenmiş kanserli bölge alınır.

Tüm Akciğerin Alınması

Tüm akciğerin alınmasına, pnömonektomi denir. Tümör akciğerin ortasındaki alandaysa ve tek tarafta soldaki 2 lob veya sağdaki 3 lob etkilendiyse bu cerrahi yöntem önerilebilir.

Birçok hasta tek akciğerle düzgün nefes alamayacağından endişelense de, tek akciğerle nefes almak rahatlıkla mümkündür. Hasta cerrahi öncesi nefes alıp vermede güçlük çekiyorsa, operasyon sonrası da muhtemelen aynı şikayetle karşılaşacaktır. Bu tür bir cerrahinin doğru olduğuna karar verildiğinde, cerrahi öncesi karar vermesine yardımcı olmak için hastaya nefes egzersizleri verilecektir.

Akciğerin Bir Bölümünün Alınması

Bazı cerrahi yöntemlerde akciğerin belli bir kısmı alınır. Alınacak cerrahi sınır belirlenerek akciğerin bir veya iki lobu alınır. Segmentektomide akciğerde kanserin geliştiği bölüm o alandaki atardamarlar, toplardamarlar ve havayolları ile birlikte alınır. Bu tür bir operasyon, kanser erken evrede teşhis edildiğinde ve sadece küçük bir bölgede geliştiğinde kullanılır. Akciğerin başka yerlerinde de kanser hücrelerinin olduğu düşünülürse, bu tür bir cerrahi önerilmeyecektir.

Akciğer Kanserinde Anahtar Deliği Cerrahisi

Anahtar deliği cerrahisi küçük hücreli olmayan akciğer kanseri hastalarda tümör çok küçük ve kanser erken evredeyse uygulanabilir. Bu tür cerrahiye, video yardımlı torakoskopik cerrahi denir.

Bu operasyonda göğüsten açılan küçük bir kesiden teleskopik kameralı esnek bir tüp sokulur. Bu sayede, akciğerler görüntülenerek yakından kontrol edilir ve bu görüntüler kayda alınır. Ardından yine göğüste açılan 1,2 veya 3 küçük kesiden ameliyat aletleri sokularak operasyona devam edilir.

Akciğer Kanserinde Lenf Bezlerinin Alınması

Cerrahi sırasında akciğerin çevresindeki bazı lenf bezleri alınacaktır. Bunun sebebi, bu lenf bezlerinin asıl kanserden ayrılarak yayılımı tetikleyecek kanser hücreleri içerme olasılığıdır. Alınan şüpheli lenf bezleri laboratuvar ortamında incelenir. Patoloji sonuçları, lenf bezlerinin kanser hücreleri içerdiğini gösterirse, bu sonuç cerrahi sonrası hastaya verilecek olan tedaviyi etkileyecektir.

Akciğer Kanseri Yayılım Göstermişse

Kanser vücudun diğer bölgelerine yayılım göstermişse, ana tedavi genellikle cerrahi olmaz. Vücudun herhangi bir yerinde olabilecek kanser hücrelerinin bölgesel bir tedavi yöntemi olan cerrahi ile temizlenmesi pek mümkün olmaz. Bu durumda, hastaya cerrahi tedavi yerine tüm vücuda kan dolaşımı yoluyla ulaşan kemoterapi tedavisi ve bu tedaviye yardımcı yine bölgesel bir tedavi yöntemi olan radyoterapi tedavileri önerilecektir.

Akciğer Kanseri Hastasının Genel Sağlık Durumu

Hastada ciddi bir kalp rahatsızlığı veya başka bir akciğer hastalığı olduğunda cerrahiye uygun olmayacaktır. Hastaya uygulanan fiziksel muayene ve bir dizi test, cerrahiye uygunluğu ve uygunsa ne tür bir cerrahi yapılabileceğini gösterecektir. Sağlık koşulları cerrahiye uygun olmayan hastalar için radyoterapi ve kemoterapi önerilebilir.

Akciğer Kanserinde Radyoterapi (Işın Tedavisi)

Radyoterapi tedavisi, kanser hücrelerindeki DNA’ya zarar verir. DNA, vücuttaki hücrelerin nasıl hareket edeceğini kontrol eden genetik bir koddur. Radyoterapi ya doğrudan DNA’ya zarar verir ya da DNA’ya zarar veren, serbest radikaller olarak adlandırılan yüklü parçacıkları meydana getirir.

Kanser hücreleri, DNA’ları zarar gördüğünde ölür veya gelişmesi durur. Kanser hücresi öldüğünde vücut ölü hücreleri parçalar ve atık madde olarak vücuttan atar. Kanser hücrelerinin yanı sıra normal hücrelerde radyoterapiden zarar görebilir, ancak genellikle kendi kendilerini onarabilirler.

İlginizi Çekebilir: Radyoterapi ve Işın Tedavisi

Akciğer Kanserinde Radikal Radyoterapi

I ve II. evrede çoğunlukla tercih cerrahidir. Ancak, cerrahinin tercih edilemediği durumlarda radyoterapi bir seçenektir. Son yıllarda erken evrelerde SBRT adlı özel radyoterapi yönteminin kullanımı giderek artmaktadır.

III evrede cerrahiye uygun olmayan hastalarda, radyoterapi eş zamanlı kemoterapi standart tedavi yöntemi olarak uygulanır. Bu yönteme, radikal radyoterapi ya da küratif amaçlı radyoterapi denir. Radyoterapi, kanser akciğerin sağ üst tarafında geliştiğinde sık kullanılan bir yöntemdir. Pancoast tümörler olarak adlandırılan bu tümör türü, kola bağlı sinirlere çok yakındır ve ameliyat edilmesi zordur. Bu sebeple, kemoterapi, radyoterapiyi takiben verilebilir. Bu tedavilerin sonucunda küçülen tümörün ameliyatla alınması sağlanabilir.

Kemoterapi ve radyoterapinin birlikte uygulanmasına eşzamanlı kemoradyoterapi veya eşzamanlı kemoradyasyon denir. İki tedavinin birlikte verilmesi hastada oluşan yan etkileri arttırır. Bu sebeple, kemoradyoterapi sağlık koşulları elveren hastalarda uygulanmaktadır. Yine, sağlık koşulları elveren II ve III. evre küçük hücreli olmayan akciğer kanseri hastalara da kemoradyoterapi önerilmektedir.

Akciğer Kanseri Tedavisinde Radikal Radyoterapi Uygulama Yolları

Radikal radyoterapi tedavisi farklı yollarla uygulanabilmekle birlikte, günümüzde en tercih edilen yöntem 4-7 hafta arası her gün 1 tedavi olarak verilen yöntemdir. Radyoterapi, hastaya pazartesiden cumaya ayakta tedavi şeklinde verilir. Tedavi planına göre, hafta sonları hariç her gün hastanede tedavi uygulanır. Hastaya verilen radyasyon dozu, her iki uygulama şeklinde de yaklaşık aynıdır. Bazı araştırmalar, bir kısım akciğer kanseri hastalarda günlük verilen tek tedavi yerine fraksiyon sayısı artırılmış ve tedavi süresi kısaltılmış radyoterapi rejiminin daha faydalı olduğunu göstermiştir. Ancak bu henüz tartışma konusudur ve pratik uygulamaya girmemiştir.

Akciğer Kanseri Tedavisinde Kemoterapi Sonrası Radyoterapi

Göğüste tümörün karşı tarafındaki lenf bezlerine yayılan III. evre akciğer kanserinde kemoterapi sonrasında radyoterapi uygulanabilir. Kemoterapi ve sonrasında radyoterapi uygulamasına ardışık tedavi adı verilir.

Akciğer Kanseri Tedavisinde Cerrahi Sonrası Radyoterapi

Erken evre akciğer kanseri olan hastalarda cerrahi sonrası radyoterapi, akciğerde kanserin tekrarlama riskini az da olsa azaltabilir. Bu yönteme adjuvan radyoterapi denir. Radyoterapi genellikle cerrahi ile tamamen alınamayan kanserin tedavisi için uygulanır ya da cerrahi sırasında akciğere yakın lenf bezlerinde kanser hücreleri tespit edilirse, hastaya radyoterapi tedavisi verilebilir.

İlginizi Çekebilir: Adjuvan Tedavi Nedir?

Akciğer Kanseri Belirtilerini İyileştirmek İçin Uygulanan Radyoterapi

Radyoterapi öksürük, ağrı ya da öksürükle kan gelmesi (hemoptizi) gibi göğüste oluşan bazı belirtileri kontrol altına almada oldukça iyi bir yöntemdir. Ayrıca, kemiğe yayılan kanser hücrelerine bağlı oluşan ağrıyı da azaltabilir. Bu tür bir radyoterapi, hastaya farklı yollarla verilebilir.

 • Sadece 1 tedavi
 • Yaklaşık 1 hafta arayla 2 tedavi
 • Yaklaşık 2 hafta boyunca bir kür tedavi

Kanser tedavisini farklı yollarla vermek, bazı durumlarda fayda sağlayabilir. Tedavinin uygulanma yolu, hastanın kişisel ihtiyaçlarına bağlıdır. Ayrıca, yan etkilerin neredeyse her zaman geçici süreli olduğunu, ancak tedavi kürü uzadıkça bu yan etkilerin artığını bilmek gerekir.

Stereotaktik Vücut Radyoterapisi (SBRT)

Stereotaktik vücut radyoterapisi, küçük, yeri tam tespit edilmiş derinlerde bulunan tümörlerde kullanılabilir. Daha çok akciğer, karaciğer veya pankreasta gelişen tümörler için kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu tür radyoterapi yöntemine, stereotaktik vücut radyoterapisi veya stereotaktik ablatif radyoterapi denir.

Akciğer Kanserinde Kemoterapi İle Tedavi

Kemoterapi, kanser hücrelerini yok etmek için kanser (sitotoksik) ilaçlarının kullanılması anlamına gelir. Bu tedavi yöntemiyle kanser hücrelerinin büyümesi ve çoğalması engellenir.

Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Kemoterapi

Küçük hücreli akciğer kanserinde hastalık, teşhis koyulduğunda akciğerden başka bölgelere yayılım göstermiş olma eğiliminde olduğu için ve kemoterapiye çok iyi yanıt verdiği için ana tedavi kemoterapidir.

Kemoterapi ilaçları, kan yoluyla tüm vücudu dolaşarak akciğerdeki tümöründen ayrılan ve görüntüleme testlerinde gözle görülemeyecek kadar küçük olan yayılım göstermiş kanser hücrelerini tedavi edebilir. Mikroskobik yayılım çoğunlukla küçük hücreli akciğer kanserinin en erken evresinde bile görülebilir.

Kemoterapi çoğunlukla tek başına uygulanır ya da radyoterapi öncesi veya sonrası (ya da aynı anda) uygulanabilir. En erken evre küçük hücreli akciğer kanseri hastasına cerrahi yapılacaksa, hastaya öncesinde veya sonrasında kemoterapi önerilebilir.

Kemoterapi, genellikle sisplatin veya karboplatin içeren kombine tedaviler olarak verilir. Bu tedaviler şöyledir:

 • EP: sisplatin ve etoposid
 • Karboplatin ve etoposid
 • İrinotekan Sisplatin
 • GemKarbo (gemsitabin ve karboplatin)

Küçük hücreli akciğer kanseri genellikle bu tedavilere olumlu yanıt vermektedir. Ancak, tedaviden elde edilen sonuçları geliştirmek ve yan etkileri azaltmak için diğer tedavi kombinasyonları araştırılmaya devam etmektedir.

Tedavi sonrası tekrarlayan (nüks) kanserlerde, yukarıda bahsi geçen tedavilerden biri veya aşağıda belirtilen kemoterapi kombinasyonlarından biri uygulanabilir.

 • Siklofosfamid, doksorubisin ve vinkristin
 • Siklofosfamid, doksorubisin ve vinkristin ek olarak etoposid
 • Doksorubisin, siklofosfamid ve etoposid

Siklofosfamid, doksorubisin ve vinkristin ya da doksorubisin, siklofosfamid ve etoposid üçlü kombine tedavileri alamayan hastalar için topotekan kemoterapi tedavisi uygulanabilir.

Ayrıca yeni nesil immünoterapi ilaçlarıdan olan pembrolizumab küçük hücreli akciğer kanserinde etkili bulunmuştur, fakat henüz klinik pratikte kullanılmaya başlanmamıştır.

Bu alanda oldukça yeni ve dikkat çekici gelişmelerden biri de 2016 Amerikan Tıbbi Onkoloji Derneği’nin (ASCO) yıllık toplantısında sunulan Rovalpituzumab Tesirine (Rova-T) adlı ilaçtır.

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Kemoterapi

Erken evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinde (KHDAK) cerrahi sonrası; radyoterapi tedavisi öncesi, sonrası veya birlikte; lokal ileri evre küçük hücreli olmayan akciğer kanserinde veya kanser yayılım gösterdiğinde kemoterapi tedavisi uygulanır.

Cerrahi Sonrası Kemoterapi

Erken evre küçük hücreli olmayan akciğer kanserinde cerrahi sonrası kemoterapi (adjuvan tedavi), kanserin tekrarlama riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak uygulama öncesinde kemoterapinin faydaları ve olası riskleri konusunda doktorla görüşülmesi önemlidir.

Kemoterapi ilaçlarının yan etkilere yol açabildiği bilinmektedir. Bu sebeple, uygun koşullara sahip hastalarda kemoterapi daha olumlu sonuçlar vermektedir. Kemoterapi alabilecek durumda olan hastalar için (sağlık durumu, kanserin evresi ve durumu gibi) kemoterapi genellikle cerrahi sonrası 8 hafta içinde başlatılır.

Kombine kemoterapi, tek bir ilaç tedavisinden daha olumlu sonuçlar verme eğilimindedir. Küçük hücreli olmayan akciğer kanserinde hastalara, genellikle kombine tedavi olarak sisplatin veya karboplatin ve ek olarak aşağıda belirtilen ilaçlardan en az bir tanesi verilir:

 • Vinorelbin
 • Gemsitabin
 • Paklitaksel
 • Dosetaksel
 • Doksorubisin
 • Etoposid
 • Pemetreksed

Kemoterapi ve Radyoterapi

Radyoterapi öncesi veya sonrası kemoterapi verilmesi, bazen cerrahi uygulanamayan erken evre küçük hücreli olmayan akciğer kanserinin yok edilmesine yardımcı olabilir. Kemoterapi ilaçları yukarıda belirtilen ilaçlarla aynı olacaktır.

Bu tedaviler, ileri evre küçük hücreli olmayan akciğer kanseri hastaların yaşam sürelerinin uzamasına yardımcı olabilir. Hastanın durumu (sağlık durumu vs.) uygunsa kanseri kontrol altına almak için en iyi yol olarak kemoterapi ve radyoterapiden (kemoradyoterapi) oluşan kombine tedavi önerilebilir.

Bölgesel Olarak ilerlemiş Evre Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri veya Yayılım Göstermiş Kanser için Kemoterapi Tedavisi

Bölgesel ileri evre akciğer kanseri, akciğerin ötesinde etrafındaki dokulara ve yakınındaki lenf bezlerine yayılım göstermiş demektir. Metastatik akciğer kanseri, vücudun uzak bölgelerindeki organlara ve lenf bezlerine yayılım göstermiş kanser anlamına gelir. Kemoterapi, bölgesel ileri evre veya metastatik küçük hücreli olmayan akciğer kanseri gelişimini yavaşlatmaya veya küçültmeye yardımcı olabilir. Bazı vakalarda, belirtileri kontrol altına almak için de hastaya kemoterapi uygulanmaktadır.

Metastatik küçük hücreli olmayan akciğer kanserinde hastalara, genellikle kombine tedavi olarak sisplatin veya karboplatin ve ek olarak aşağıda belirtilen ilaçlardan en az bir tanesi verilir:

 • Gemsitabin (Gemzar)
 • Paklitaksel (Taksol)
 • Vinorelbin (Navelbine)
 • Dosetaksel (Taxotere)
 • Pemetreksed (Alimta)

Sisplatin ve pemetreksed tedavisi alan ve kanseri küçülen veya kanser gelişimi duran hastalara tek başına pemetreksed tedavisine devam edilmesi önerilebilir. Buna, pemetreksed koruma/idame tedavisi adı verilir.

Kemoterapi tedavisi devam ederken kanserin gelişimi devam ederse, daha önce uygulanmamış olan hastalara dosetaksel kemoterapi tedavisi önerilebilir ya da başka bir kemoterapi tedavisi uygulanabilir.

4. Evre Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri Tedavi Planı - Özet
4 evre küçük hücre dışı akciğer kanseri tedavi planı nasıl yapılmalı 1024x786

Hastanın kanser hücreleri belli proteinleri içeriyorsa, hastalık erlotinib (Tarceva), gefitinib (Iressa) veya krizotinib (Xalkori) gibi hedefe yönelik tedavi ilaçlarına yanıt verebilir. Bu sebeple, bu ilaçlardan biri hastaya önerilebilir.

Bir sonraki tedavinin olası riskleri ve faydaları hastaya detaylı bir şekilde anlatılacaktır. Ancak, bu tedaviler tüm hastalarda aynı etkiyi göstermeyecektir. Tedavi hastaya özel planlanırken hastanın içinde bulunduğu koşullar, sağlık durumu dikkate alınarak gelişecek olası yan etkileri tolere etme gücü sorgulanacaktır.

Kemoterapi Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Kemoterapi tedavisi, hastaya damardan enjekte edilerek ya da ağızdan hap şeklinde verilebildiği gibi atar damardan doğrudan tümör içine (intraarteryel) yoğun olarak da uygulanabilir. Hastanın hangi ilacı ne sıklıkta kullanacağına; sağlık durumu, hastalığının evresi, devamlı kullandığı ilaçlar gibi bir dizi etken göz önünde bulundurularak karar verilir.

Kemoterapi tedavisi çoğunlukla her 3-4 haftalık sürelerde verilir. Sonrasında tedaviye ara verilerek vücudun olası yan etkilerle baş etmesi için zaman verilir. Hastaya uygulanacak bir dizi tedavi aşağıda belirtilen etkenler göz önünde bulundurularak verilir:

 • Hastanın hangi ilaçları kullandığı
 • Hastanın hangi tür akciğer kanseri olduğu
 • Tedavinin ne kadar fayda sağladığı
 • Hastanın yan etkilerle nasıl baş ettiği

Kemoterapi tedavilerinin çoğu hastaya ayakta tedavi olarak verilir. Bir başka deyişle, hasta kemoterapi verilecek günlerde hastaneye gelerek tedavisini alır ve evine döner. Yan etkileri kontrol altına almak için hastaya evde kullanmak üzere ayrıca ilaç tedavisi verilir.

Uzun süre alınan bazı kemoterapi ilaçlarının hastanede verilmesi gereklidir. Bu gibi durumlarda hasta, bir ya da birkaç gece hastanede kalabilir.

Hastaya Kaç Kemoterapi Tedavisi Uygulanabilir?

Kemoterapilerin çoğu 4-6 kür tedavi şeklinde verilir. Böylece, tüm süreç 3-6 ay arasında tamamlanabilir. Kemoterapi belirtilerini kontrol altına almak için uygulanan tedavide, hastanın bu süreci daha rahat geçirmesi hedeflenir.

Kanserin yol açtığı belirtileri kontrol altına almak için kemoterapi verildiğinde hastanın kendini daha iyi hissetmesi amaçlanır. Belirtiler gözlemlenerek tedavinin etkisi, ayrıca röntgen ve tarama testleri ile kanserin büyüklüğü sık sık kontrol edilir.

Hastaya fayda sağladığı görülen tedavi uygulanmaya devam edilecektir. Tedavi fayda sağlamazsa, uygulanan tedavi durdurulabilir veya farklı bir tedavi planı önerilebilir.

Akciğer Kanserinde Hedefe Yönelik Tedavi (Akıllı İlaçlar)

Hedefe yönelik tedavi, kanserin gelişmesini ve yaşamasını sağlayan belli genleri ve proteinleri hedef alan bir tedavi yöntemidir

Bu tür bir tedavi, kanserli hücrelerdeki değişiklikleri hedef alarak normal hücrelere verilen zararı azaltır ve kanser hücrelerinin gelişimini ve yayılımını engeller.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, tüm tümörlerin hedeflerinin aynı olmadığını göstermiştir. En etkili tedaviyi bulmak için hastadaki tümörde gen, protein ve diğer faktörleri tanımlamak için bir dizi test uygulanabilir. Bazı akciğer kanserlerinde, kanser hücrelerinde oldukça fazla miktarda anormal protein bulunur. Bu proteinleri bulmak için uygulanan testler, hangi tedavinin hasta için etkin olacağına karar verilmesinde önemli rol oynayabilir. Ek olarak, belli moleküler hedefler hakkında daha çok bilgi edinmek ve yeni tedaviler bulmak için yapılan birçok araştırma sürdürülmektedir.

Akciğer kanserinde aşağıda belirtilen farklı türde hedefe yönelik tedaviler uygulanabilir. Bu tedavilerin planlama sürecinde tedavi ve olası yan etkileri konusunda hastanın bilgi alması, gelişebilecek olası durumlarda daha bilinçli hareket etmesini sağlayacaktır.

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Kişileştirilmiş Tedavi

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) tüm akciger kanserlerinin %80’nini olusturur. KHDAK'de kemoterapi ile hedefimiz tümör hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını engelleyerek hastanın şikayetlerini azaltmak, yaşam kalitesini arttırarak yaşam süresini uzatmaya çalışmaktır. KHDAK deki moleküler yolları ve bu yollardaki anormal değişiklikleri (mutasyonlar) anladıkça bu mutasyonlara özgü hedefe yönelik ilaçlar geliştirilmiştir. Geliştilen bu ilaçlarla metastatik evredeki hastalarda yaşam sürelerinde uzama, hastalıksız geçirilen sürede artış ve yaşam kalitesinde artışı beraberinde getirmiştir.

Bu kanserli hücreye özgü moleküler değişiklikler tümörün DNA’sından yapılan analizler sonucu ortaya konur. Genel olarak bu mutasyonlar saptanmayan hastalarda kemoterapi tercih edilir. İmmünoterapi ayrıca kemoterapi sonrası hastalığı artan, kemoterapiden fayda görmeyen hastalarda da tercih edilebilir.

Epidermal Büyüme Faktör Reseptörü (EGFR) Mutasyonu

1956 yılında bir biyokimyager olan Dr Cohen malign hücrelerde büyümeye neden olan mekanizmayı merak etmesi ile başlayan süreçte yaptığı gözlemlerde farelerden alınan tümör hücrelerinin civciv embryolarına verildiğinde embryolarda sinir gelişimi, büyümesine yolaçan bir maddenin salındığını saptamasıyla Epidermal büyüme faktörünü (EGF) keşfeder. Yaptığı hayvan deneyleri sonrası EGF'nin sadece malign hücreler için değil embiryonel gelişim, vücudun normal dengesinin sağlanmasıda da önemli rol oynadığını ortaya koyar. Dr Cohen EGF'nin keşfinden sonra moleküler yapısını açıklayabilmesi 20 yıllık bir sürecini alır ki nobel ödülünü ise ancak 1986 yılında alabilir.

EGFR protein yapıda, hücre yüzeyinde bulunan bir algaçtır (reseptör)

Bu algaç hücre yüzeyinde uyaranin baglandigi bolum, hucre zari bolumu ve hucre icinde enzim aktivitesi gosteren bolum olmak uzere uc kisimdan meydana gelir. Aktifleştiğinde hücre içinde sinyal iletimine ve bunun sonucunda hücre içi değişikliklere yol açar. EGFR’i kodlayan gende bir anormallik (değişim, mutasyon) meydana geldiğinde reseptörün çok çalışmasına bu da kanser hücrelerinin büyüme ve çoğalmasında artışa yol açar.

KHDAK'de EGFR'nin aşırı çoğalması (overekspresyon) hastaların %70'inde görülür. Fakat tedavi yanıtını belirleyen şey EGFR'de mutasyon varlığıdır. Mutasyonun var olma ihtimali KHDAK'de %20'dir

Mutasyon taraması özellikle KHDAK’nin alt tiplerinden

 • adenokarsinom,
 • büyük hücreli tip ve
 • alt tiplendirmesi yapılamayanlarla
 • hiç sigara içmemiş skuamöz hücreli, ve
 • adenoskuamöz hücreli (karışık tip) kanserlere önerilir.

En sık mutasyon ekzon 19-21 (%90) ve ekzon 18-21'dedir. Bu mutasyonların varlığında hücre dış uyaran gelmeden hücre içinde sürekli kendi kendine sinyal oluşturur. Bu da tümörün büyümesine, çoğalmasına, damarlanma artışı ve metastaz yapmasına neden olur.

KHDAK de EGFR mutasyonu olanlarda bu tedavilerle cevap oranı % 50-60'dır

EGFR mutasyonu günümüzde hem tümör dokusundan hem de kandan bakılabilmektedir.

Bu mutasyonu taşıyanlarda kullanılabilecek hedefe yönelik tedaviler:

Erlotinib (Tarseva)

EGFR’nin hücre içindeki bölümünün enzim aktivitesi mevcuttur (fosfataz). Dış bölümüne uyaran bağlandıktan sonra iç bölümdeki bu enzim aktivitesiyle sinyal iletimi sağlanır. Erlotinib bu iç bölümdeki enzim aktivitesini önleyerek hücre içinde sinyalin devam etmesini engeller.

Hap şeklinde bir ilaçtır. Aç karnına alınması gerekir. En sık yan etkisi ciltte kızarık döküntü, ishal, bulantı ve kusmadır. Nadiren karaciğer, akciğer, böbrek problemleri yapabilir.

tarceva erlotinib 4 evre akciger kanseri adenokanser yasam surelerini uzatan tedavi 1024x610

İlk Basamak Tedavide EGFR Mutasyonu Taşıyanlarda Erlotinibin Etkinliği

Erlotinibin kemoterapi ile kıyaslandığı çalışmalarda tedavi bitttikten sonra hastalığın tekrarlamasına veya kötüleşmesine kadar geçen sürede (PFS), tedaviye cevap verme oranlarında Erlotinib ile anlamlı katkı sağlandığı, ortaya konmuştur. Genel sağkalımda istatisitiksel olarak anlamlı bir üstünlük sağlamaması kemoterapi alan çalışma kolundaki hastalardan hastalığında ilerleme gösterenlere erlotinib başlanmasına bağlanmaktadır. EGFR mutasyonu bulunan hastalarda Erlotinib ile 13 aylık PFS, 27 aylık genel sağkalım sağlanmıştır.

Gefitinib (Iressa)

Erlotinib ile benzer mekanizmaya sahiptir.

Kemoterapi ile karşılaştırıldığı üç büyük çalışmadan olan IPASS çalışmasına 1217 hasta alınmıştır. Gefitinib ile karboplatin-paklitaxel kemoterapisi kıyaslanmıştır. Çalışmanın sonucunda hastalığın ilerilemesine kadar geçen sürede (PFS), tedaviye cevap verme oranlarında gefitib ile anlamlı katkı sağlandığı, ortaya konmuştur. Genel sağkalımda istatisitiksel olarak anlamlı bir üstünlük sağlamamıştır. Gefitinib ile 10 aylık PFS, 22 aylık genel sağkalım elde edilmiştir. Bu çalışmada EGFR mutasyonu olmayan hastalarda PFS’nin kemoterapiye göre 5 ay daha kötü olduğu gösterilmiştir.

Afatinib (Gilotril)

EGFR'nin enzim aktivitesi olan iç bölümüne geri dönüşümsüz olarak bağlanan ikinci kuşak EGFR engelleyici ilaçtır. Ilk basamak ikili kemoterapi sisplatin- pemetrexet ile yapılan karşılaştırmada 11 aylık PFS katkısı ve artmış cevap oranı ile EGFR mutasyonu olan hastalarda kemoterapiye üstün bulunmuştur. Genel sağkalım her iki hasta kolunda da 25 ay olarak benzer bulunmuştur.

Hangi EGFR Baskılayıcı İlacı Seçeceğiz?

Yapılan çalışmalarda EGFR mutasyonu olan hastalarda her üç ilacın da benzer etkinlikte olduğunu ortaya koymuştur. Yan etkiler açısından ileri düzey (grad 3-4) ilaç cilt toksisitesi erlotinib alanlarda daha fazla görülmüştür.

Gefitinib ile afatinibin karşılaştırıldığı çalışmada hastalık kontrol oranları afatinibde 2 ay daha iyi olmakla birlikte ciddi yan etkiler de yine afatinib alan hastalarda daha fazla gözlemlenmiştir.

Kemoterapi sonrası hastalığı artan hastalarda ikinci basamakta gefitinib ile erlotinibin karşılaştırıldığı çalışmada her iki ajan ile benzer etkinlik, genel sağkalım elde edilmiştir.

EGFR Engelleyici İlaçlar ile Birlikte Kemoterapi kullanılabilir mi?

EGFR engelleyici ilaçlar ile birlikte standart platin içeren ikili kemoterapinin kullanımının sağkalım katkısı sağlamadığı yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur.

Aynı şekilde ikinci basamak tedavide de birlikte kullanımları başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

Tedaviye ne kadar süre ile devam etmek gerekir?

Hedefe yönelik tedavilerde tedaviden fayda görülmemeye başlayana kadar tedaviye devam etmek isteriz. Bu ya yeni sirayet ile ya da var olan hastalık alanlarında artış oluncaya kadarki süreci kapsar. Eğer ilaca bağlı ciddi, kontrol altına alınamayacak yan etkiyle de karşılaşırlaşılırsa tedavi kesilebilir.

EGFR Baskılayıcı İlaçlara Karşı Direnç Gelişimi

Genellikle bu tedavilerin 1. yılından sonra direnç gelişmeye başlar. Allta yatan en önemli neden EGFR geninde ikinci bir genetik değişiklik (mutasyon) gelişmesidir. Direnç gelişenlerin %60'lık kısmında T790M mutasyonu görülür.

Bu T790M mutasyonu taşıyanlarda hedef olarak geliştirlen üçüncü kuşak EGFR baskılayıcı ajan Osimertinib'dir. Yapılan erken dönem çalışmalarında (Faz I-II) Erlotinib veya gefitinibe direnç gelişmiş T790M mutasyonu taşıyan hastalarda 10 aylık PFS katkısı ve %60lık cevap oranı ile FDA onayını almıştır.

Gefitinib veya erlotinib kullanmış ve direnç gelişmiş hastalarda geri dönüşümsüz baskılayıcı ajan olan Afatinib in etkin olduğu gösterilmiştir.

ALK Yolu Mutasyonu

ALK akciğer kanser hücrelerindeki yüzey resptörlerinden biridir.

ALK (Anaplastik Lenfoma Kinaz) geninin bir parçasının başka bir genle birleşip yeni bir gen oluşturması sonucu oluşan mutasyondur. Bu oluşan mutasyon ALK yüzey reseptörlerinin aşırı aktifleşmesine buna bağlı kanser hücrelerinde büyümeye yol açar. EGFR mutasyonu ile birlikte görülmez.

KHDAK %7 sinde bu mutasyon gözlenirken akciğer adeokarsinom alt tipine sahip hiç sigara içmemiş, EGFR mutasyonu olmayan hastalarda bu oran %33’e çıkar.

Mutasyon taraması özellikle KHDAK’nin alt tiplerinden adenokarsinom, büyük hücreli tip ve alt tiplendirmesi yapılamayanlarla hiç sigara içmemiş squamöz hücreli, adenosqumaöz hücreli (karışık tip) kanserlere önerilir.

ALK Baskılayıcı İlaçlar

Crizotinib (Xalkori)

ALK’nın hücre içindeki bölümüne bağlanarak hücre içi sinyal iletimini baskılar. Crizotinib aynı zamanda ROS1 yolunu da baskılar. Bu nedenle her iki mutasyon durumunda da kullanılabilir.

KHDAK de başlangıç tedavisinde kullanımında xalkori ile platin-pemetrexet ikili kemoterapisi ile kıyaslanmıştır. Bu çalışmada kemoterapiye göre 11 aylık PFS ve %74lük cevap oranı ile kemoterapiden üstün gelmiştir.

KHDAK de daha önce kemterapi almış hastalarda yapılan Fax III çalışmada xalkori ile kemoterapi ajanlarında dosetaksel, pemetrexet kıyaslanmış. PFS de kemoterapi kolarında göre üstünlük elde edilmiş. Xalkori ile %65 cevap oranı ile 23 aylık sağ kalım elde edilmiştir.

Hap formunda olan xalkori günde iki kez yemeklerle birlikte veya yemekten önce kullanılır.

En sık yan etkisi görme problemleridir. Bunun yanısıra kusma, ishal, kabızlık, halsizlik görülebilir.

Crizotinibe Karşı Direnç Gelişimi

Genellikle direnç gelişimi 1. yıldan sonra meydana gelir. Direnç gelişimde birden fazla genetik değişiklik meydana getirir. Bu durumda ikinci kuşak ALK yolu baskılayıcısı olan Ceritinibe geçilebilir.

Ceritinib (Zykadia)

Daha önce crizotinib kullanmış hastalardaki cevap oranı %56, cevap süresi 8,3 ayken, ilk basamak kullanımında cevap oranı%72 ve cevap süresi 17 aydır. Bu erken dönem çalışmalar sonrası Ceritinib FDA onayını almıştır.

Alectinib (Alecensa)

Diğer bir ikinci kuşak ALK baskılayıcı ilaçtır. Crizotinib tedavisine direnç gelişen hastalarda özellikle beyin metastazında etkinliği gösterilmiştir. Daha önceden hem kemoterapi kullanan hem de crizotinib kullanan hastaları içeren 122 hastanın alındığı çalışmasında cevap oranı %50, hastalık control oranı %79 ve PFS 9 ay olarak belirlenmiş. Bu çalışma sonrası Alecensa FDA onayını almıştır.

ROS1 gen mutasyonu

Tüm KHDAK’nin %2'sinde görülür. ALK mutasyonu gibi yüzey reseptörlerinin aşırı aktifleşmesine buna bağlı kanser hücrelerinde büyümeye yol açar. ROS 1 testi ALK ve EGFR mutasyonu bulunmayan ya da mutasyon durumu bilinmeyen akciğer kanserli hastalara bakılması önerilir. Crizotinib (Xalkori) Crizotinib aynı zamanda ROS1 mutasyonunda da etkilidir. Yapılan klinik çalışmasında xalkori ile %72lik cevap ile 19 aylık hastalığın ilerlemesie kadar geçen süre sağlanmıştır.

alk_egfr_ros1_hucre_ici_buyume_yolaklari_crizotinib_ceritinib_alectinib_cetuximab_afatinib_erlotini

KHDAK'deki moleküler yolları ve bu yollardaki anormal değişiklikleri (mutasyonlar) anladıkça bu mutasyonlara özgü hedefe yönelik ilaçlar geliştirilmiştir. Bu mutasyonlardan akciğer kanseri için en iyi tanımlanan 3 tanesi (EGFR, ALK ve ROS1) ve bu hedeflere yönelik geliştirilen ilaçlar yukarıdaki şekilde gösterilmiştir.

Diğer Testler

Nadiren görülen mutasyonlardır. Bu hedeflere yönelik geliştirilen ilaçlar bulunmakla birlikte KHDAK'deki etkinliği gösterecek olan klinik çalışmaları halen devam etmektedir.

Bu mutasyonlar:

 • BRAF V600 E
 • Met Mutasyonu
 • RET yeniden yapılanması
 • HER2 mutasyonu

VEGF Yolu

Kanser hücreleri büyümek için kandaki yiyecek ve oksijene ihtiyaç duyar. Tümör VEGF (vasküler büyüme faktör reseptörü) molekülleri üzerinden kan damarını yapar, büyüme sinyalleri oluşturur. VEGF’ün bağlandığı yüzey algacına karşı geliştirilen ilaçlar kanser damar yapılanmasını bozar ve büyümesini engeller.

Bevasizumab (Altuzan)

VEGF'e bağlanarak büyüme sinyallerinin gönderilmesini önler.

Başlangıç tedavisinde genel performansı iyi olan skuamöz hücreli dışı KHDAK'de platin içeren ikili kemoterapi rejimine eklenmesinin tek başına kemoterapi alanlara göre daha iyi cevap oranı, hastalığın artışına kadar geçen süre ve genel sağ kalım sağladığı gösterilmiştir. Bevacizumab ile ilgili önemli olan husus hemoptizi (öksürükle kan gelmesi) ve beyne sirayet etmiş hastalıkta kullanımı önerilmemektedir.

Venöz (toplar) damardan verilir. İlk verilişte 90 dakikada sonraki dozlarda 30 dakikada verilir. Kemoterapi ile birlikte kullanılır. Verilen kemoterapi rejimine göre değişmekle birlikte iki vey a üç haftada bir verilir.

En sık yan etkisi tansiyonda yükselme ishal, yorgunluk hissidir.İdrardan protein kaçağına yol açabilir. Nadiren görülen fakat ciddi yan etkileri, kalp krizi, inme, barsak yırtığı, vücutta kanamadır.

Ramucirumab (Cyramza)

Endotel hücresindeki VEGF algacına bağlanır böylece VEGF'ün algaca bağlanmasını önlemiş olur. Büyüme sinyallerinin başlamasını engellemiş olur.

KHDAK 1253 hastanın alındığı çalışmada, ikinci sıra tedavide dosetaksel kemoterapisi ile birlikte kullanımı ile genel sağ kalımda uzama sağlamıştır.

Venöz damardan 60 dakikada verilir. Her iki haftada bir kemoterapi ile birlikte verilir.

En sık yan etkisi tansiyon yükselmesi ve ishaldir. Nadir görülen ciddi yan etkileri kanama, barsak yırtılmasıdır.

akciger_kanseri_vegf_bevasizumab_altuzan_ramucirumab_cyramza_monoklonal_antikor_yeni_damarlanma_ant

Monoklonal antikor yapısında iki ilaç olan bevasizumab ve ramucirumab, VEGF adlı uyarıcıların (ligand), kendi reseptörlerine bağlanmasını engeller, böylelikle tümörü besleyecek yeni damarların oluşması engellenmeye çalışılır.

4. Evre Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri Tedavi Planı - Özet

4 evre küçük hücre dışı akciğer kanseri tedavi planı nasıl yapılmalı 1024x786

Akciğer Kanserinde İmmünoterapi Tedavisi

Yakın zamana kadar akciğer kanseri, bağışıklık sistemi tarafından tanınamayan, başka bir deyişle immünojenik olmayan bir kanser türü olarak düşünülmekteydi. Fakat 2010 sonrası adını duyuran immün kontrol noktası inhibitörleri ile akciğer kanseri tedavisinde önemli adımlar atılmıştır. İleri (4.) evre akciğer kanseri hastaların bir kısmı bu ilaçlardan ciddi orandan fayda görmüş ve yaşam süreleri uzamıştır.

İlginizi Çekebilir: İmmünoterapi ve Kanser Aşısı

Günümüzde akciğer kanserinde denenen immünoterapiler 3 ana başlıkta incelenebilir:

İmmün Kontrol Noktası İnhibitörleri

Bu tedavi "bağışıklık sisteminin fren mekanizmalarının kaldırılması" olarak özetlenebilir. Böylelikle kansere karşı daha güçlü ve etkili bir immün yanıt oluşmasının önü açılır. Birden fazla sayıda immün kontrol noktası (immune checkpoint) vardır ve bu hücresel fren mekanizmalarına karşı çeşitli ilaçlar hem kullanıma girmiş hem de halen geliştirilmektedir. Burada ilacın enteresan bir çalışma mekanizması vardır: buna inhibitörün inhibisyonu (baskılayıcının baskılanması) denir. Bağışıklık sisteminin baskılayan ve hem tümörde hem bağışıklık sistemi hücreleri üzerinde bulunabilen moleküller (PD-1, PD-L1 ve CTLA4 gibi), antikor yapısındanki ilaçlar ile engellenmekte, böylelikle immün yanıtın önü açılmaktadır.

Akciğer kanserinde onay alan 2 adet immün kontrol noktası inhibitörü vardır, ikisi de anti-PD-1 yapısında monoklonal antikorlardır (nivolumab ve pembrolizumab).

immün kontrol noktası inhibitörleri

Opdivo (nivolumab)

4 Mart 2014 tarihinde FDA onayını alan Opdivo, ileri evre yassı hücreli akciğer kanserli hastalarda, standart tedavi olarak adlandırılan platin içerikli ilaçlar (sisplatin, karboplatin) sonrası yanıtsızlık gelişmesi durumunda kullanılmaya başlanmıştır. Opdivo ayrıca 9 Ekim 2015 tarihinde adenokanser türünde ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinde de FDA onayı almıştır. Opdivo, immun sistem hücrelerimizi baskılayan PD-1 proteininin aktivitesine engel olmaktadır ve böylece immün sistem hücrelerimiz çalışmasını sürdürebilmektedir. Opdivo, daha önce melanom tedavisinde de onay alan bir immünoterapi ilacıdır. En önemli yan etkisi isilik olarak gösterilmiştir.

Keytruda (pembrolizumab)

Pembrolizumab etken maddeli Keytruda adlı ilaç, 2 Ekim 2015 tarihinde küçük hücreli dışı akciğer kanserinde kullanım onayı almıştır.

Pembrolizumab küçük hücreli akciğer kanseri dahil birçok kanser türünde etkinik göstererek heyecan yaratmıştır. Etkinlik gösterdiği diğer kanser türleri; metastaz yapmış maling melanom, baş boyun kanseri, özofagus (yemek borusu) kanseri, mide kanseri, mesane (idrar torbası), küçük hücreli olmayan akciğer kanserleri, karaciğer kanseri (hepatoselüler kanser), over (kadılarda yumurtalık) kanseri, kolon rektum (kalın barsak) kanseri.

Terapötik (Tedavi Edici) Kanser Aşıları

Terapötik kanser aşıları, tümöre özgü antijenleri hedef alarak bağışıklık sistemi yanıtı oluşturmayı hedefleyen immünoterapilerdir. Bu antijenlerin en bilinenleri MAGE-3 (akciğer kanserlerinde %42 oranında bulunur); NY-ESO-1 (akciğer kanserlerinde %30 oranında bulunur), survivin ve MUC1'dir.

Çok sayıda klinik çalışma devam etmekle birlikte, şimdiye kadar uluslararası kullanım onayı alan bir akciğer kanseri aşısı olmamıştır.

Hücresel Tedaviler

Adoptif hücre tedavisi olarak da adlandırılan bu yöntemde T hücre olarak adlandırılan bağışıklık sistemi hücreleri hastadan toplanır, genetik olarak modifiye edilir veya aktiviteleri artması için kimyasallara edilir, ve kansere karşı bir bağışıklık yanıtı tetiklemesi için tekrar hastaya verilir. Akciğer kanseri için adoptif hücre terapisinin denendiği birçok klinik çalışma mevcuttur, fakat henüz uluslararası onay alan bir yöntem olmamıştır.

Bu klinik çalışmalardan biri faz-2 aşamasına kadar gelmiştir. Küçük hücre dışı akciğer kanserli hastaların dahil edildiği çalışmada tümör içinde bulunan lenfositler (tumor-infiltrating lymphocytes = TIL) hastadan toplanmakta, çeşitli işlemlerden geçirilmekte ve kemoterapiyi takiben uygulanmaktadır (klinik çalışma adı ve linki: T Cell Receptor Immunotherapy for Patients With Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer).

Akciğer Kanserinde Isı (Hipertermi) Tedavisi

Isı tedavisi veya termoterapi olarak da bilinen hipertermi, vücut dokusunun yüksek ısıya (39 – 44 °C arası) maruz bırakılmasıyla uygulanan tamamlayıcı bir kanser tedavi yöntemidir. Araştırmalar yüksek ısının normal dokulara çok az zarar vererek kanser hücrelerine hasar verdiğini veya öldürdüğünü göstermiştir. Hipertermi, kanser hücrelerini öldürerek ve hücrelerdeki proteinlere ve yapıya zarar vererek tümörü küçültebilir.

Akciğer kanserinde dışarıdan uygulanacak cihazlar ile uygulanan hipertermi yönteminin yararı ile ilgili bilgi yok denecek kadar azdır.

Akciğer Kanseri Tedavisinde Başarı Gösteren Yeni Teknolojiler

Erken Evre Akciğer Kanserinde SBRT, Cerrahiye Alternatif Olabilir

Erken evre küçük hücreli dışı akciğer kanserinde ameliyat, klasik tedavi yaklaşımımızdır. Son dönemde hedeflenmiş ışın tedavi yöntemi olan sterotaktik vücut radyoterapi (SBRT) ile ilgili yapılan çalışmalarda SBRT’nin bu hasta grubu için etkin ve güvenilir bir yöntem olduğu görülmüştür.

Özellikle yaşlı ve performansı kırılgan hastalarda operasyona alternatif olabilecek olan SBRT yönteminin tek başına ameliyat kadar etkin olduğunun görülmesi ve işleme bağlı yaşam kaybı oranının ( mortalite ) yayımlanan çalışmalarda %0 olması klasik tedavi yaklaşımımız değişiyor mu sorusunu gündeme getirmiştir.

Saygın onkoloji dergilerinden Cancer’de yayımlanan çalışmada küçük hücreli dışı akciğer karsinomlu 92 hasta değerlendirilmiş. Akciğerdeki tümör çapı 5 - 7.5 cm olan ve lenf bezlerinde sirayet bulgusu olmayan erken evre operasyona uygun hastalara SBRT uygulanmış. Çalışmanın sonucunda SBRT ile 1 yıllık bölgesel hastalık kontrol oranı %72 iken 2 yılda %54 olarak belirlenmiş. Hastalığa bağlı sağ kalım oranı 1 yılda %96 iken, 2 yıllık sağ kalım oranı %76 olarak saptanmış.

Bu çalışmayla SBRT'nin, erken evre küçük hücre dışı akciğer kanserinde cerrahi kadar etkin ve güvenilir olduğunu kanıtlamıştır, bununla birlikte var olan sonuçların olgunlaşmasını beklemek gerekiyor.

Radyofrekans Ablasyonu

Radyofrekans ablasyonu, kanser hücrelerini öldürmek için radyo dalgalarının ürettiği ısıyı kullanır. Radyofrekans bir tür elektrik enerjisidir. Ablasyon ise, tamamen yok etmek demektir. Elektrik enerjisi, tümörü ısıtır ve kanser hücrelerini öldürür. Bu yöntem, ameliyat edilemeyen veya klasik bir ameliyatı tercih etmeyen erken evre küçük hücreli olmayan akciğer kanseri hastalar için uygulanabilir. Ayrıca, tümörün hava yollarını tıkaması sonucu nefes darlığı şikayeti olan ileri evre akciğer kanseri hastalarda da kullanılabilir. Radyofrekans ablasyon (RFA), akciğer kanserinin diğer tedavi yöntemleri ile birlikte kullanılabilir ve gerekirse bir kezden fazla tekrarlanabilir.

Radyofrekans ablasyonu, hasta lokal veya genel anestezi altında iken yapılabilir. Küçük bir sonda (iğne gibi) göğüsten direk tümörün içine sokulur. Bu yönteme, perkütan (deri içinden uygulanan) radyofrekans ablasyonu denir. Bu yöntem genellikle BT görüntüleme yönteminin rehberliğinde yapılarak göğüsten içeri sokulan sondanın tam hedefi bulduğundan emin olunur. Sondada bulunan elektrotlar, ısı üretmek ve tümör dokusunu yok etmek için radyofrekans enerjisi yaratırlar. Bu işlem sonrasında hastanın bir gece hastanede yatırılması gerekebilir.

Kriyoablasyon

Kriyoablasyon kanserli dokuyu dondurarak tahrip eden bir ablasyon yöntemidir. İşlem sırasında yüsek basınçlı Argon gazı tümörün içine yerleştirilen iğnelerin içinden geçirilerek iğnenin tam ucunda serbestleştirilir. Argon gazının basıncının aniden düşmesi dokuda eksi 40-80 derecelere varan bir soğutma yani dondurma etkisi yaratır. Joule-Thompson etkisi denen bu olayda, kriyoablasyon iğnesinin çevresinde bir buz topu (iceball) oluşur. Bu buz topu tümörde buz kristallerinin oluşması, damarların tıkanması ve hücrelerin kendi kendine ölümü (apoptoz) sonucu yaygın bir doku ölümüne yol açar.

Bu yöntemde kullanılan her bir iğne 2-3 cm arasında bir ablasyon yani tümör tahribatı oluşturabilmektedir. Büyük boyutlu tümörlerde iğne sayısı artırılarak ablasyon alanı büyütülebilir ve şekli değiştirilebilir. Örneğin tek iğne kullanıldığında yaklaşık 2 cm olan ablasyon çapı 4 iğne kullanıldığında 5 cm ye ulaşır ve böylece büyük tümörleri de tedavi etmek mümkün olabilir. Günümüzde kullanılan kriyoablasyon cihazlarına aynı anda 25 kriyoprob bağlanabilir ve çok büyük tümörlerde de etkin bir şekilde dokdurarak ablasyon uygulanabilir.

Kriyoablasyonun kullanıldığı kanserlerden biri de akciğer kanserleri veya akciğere metastaz yapmış diğer organların kanserleridir.

RFA ve kriyoalasyon hakkında daha detaylı bilgi için Ameliyatsız Kanser Tedavileri yazımızı inceleyebilirsiniz.