prof dr mustafa ozdogan kanser doktoru tibbi onkolog medikal onkoloji antalya

Prof. Dr. Mustafa Özdoğan kimdir?

Ne iş yapacağına veya kim olmak istediğine karar vermek birçokları için bir ömre sığmayan bir hasrettir. Talihsiz olayların güdülediği imkansız olduğu söylenen hedeflere ulaşma sevdası, ne yapmam ve kim olmam gerektiğini erken denilebilecek yaşlarda bana gösterdi.

Meslek hayatımda birçok defa masanın her iki tarafında da oturmanın bana farklı bir bakış açısı kazandırdığını biliyorum. Bu deneyimlerin en zorlusu, çok sevdiğim, bana onkologluğu öğreten değerli Hocam Prof. Dr. Mustafa Samur’un lösemi tedavi süreci idi.

Gerçeği arama, doğruyu ve güzeli paylaşma sevdası, bilime gönül vermiş herkesin ortak özelliğidir. Bilinen varlığı neredeyse tarih kadar eski bu hastalığı doğru bir şekilde anlama ve anlatma çabamız bu web sitesinin çıkış noktası olmuştur. Dilerim buradaki emekler sağlıklı yaşamın desteklenmesi, kanserin anlaşılması, korkulur bir hastalık olmaktan çıkması, ve kanser araştırmalarının gelişmesi için bir umut ışığı olur.

Mart 2006’da Doçent, Haziran 2011’de Profesörlüğe atandım ve 2011 yılından beri, Antalya Memorial - Medstar Kanser Merkezi Başkanlığı’nı ve bu hastanelerdeki Tıbbi Onkoloji Kliniklerinin sorumluluğunu yürütmekteyim.

Gelin, hep birlikte kanserden korkmayan bilinçli bir toplum yaratalım!

Prof. Dr. Mustafa Özdoğan Akademik Özgeçmişi

1968 Niğde doğumlu. 1986-1993 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde temel tıp eğitimimi tamamladı. Mecburi hizmetimi Isparta ve Antalya’da tamamladıktan sonra, 1996-2003 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, İç Hastalıkları Uzmanlığı ve Tıbbi Onkoloji ihtisaslarını tamamladı. 2003 yılında, Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak göreve başladı; 2004 yılında Almanya'da kanser tedavisinde tamamlayıcı tıp ve alternatif tedaviler, kanserde hipertermi tedavisi ve girişimsel (minimal invaziv) kanser tedavileri ile ilgili çalışmalar yaptı.

Şu ana kadar 112 üzerinde uluslararası ve ulusal, hakemli dergilerde makalesi yayımlandı, ve ikisi onkolojide hasta hekim ilişkisini sorgulayan, toplam 17 çalışması ödüle layık görüldü. Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği (ESMO) ve Amerikan Onkoloji Derneği (ASCO) üyesi. 2009-2011 yılları arasında, Türkiye Tıbbi Onkoloji Derneği yönetim kurulu üyeliği yaptı. Halihazırda, aynı derneğin üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

 • Yenilikçi ve ileri teknoloji kanser tedavileri,
 • İmmün kontrol noktaları ve hücresel tedavilerle immünoterapi,
 • Gen düzenleme teknolojileri ve CRISPR/Cas9,
 • Onkolojide hasta-hekim ilişkisi,
 • Minimal invaziv (ameliyatsız) kanser tedavileri,
 • Onkolojide mentorluk,
 • Kanserden korunma ve sağlıklı yaşam,
 • Kanserde tamamlayıcı tıp ve alternatif tedaviler,
 • Yüksek doz kemoterapi uygulamaları,
 • İntra-arteryel kemoterapi uygulamaları,
 • Onkolojide beslenme özel ilgi alanlarımdır.

Türkiye’de kemoterapi ünitelerine sanat evi kavramını getirerek, bu tanımın gelişmesine ve yaşam kalitesine odaklanan tedavi uygulamalarının arttırılmasına önemli katkı sağladım. Ayrıca Onkoloji Hemşireliği kavramını ülkemize tanıttım ve ilk Onkoloji Eğitim Hemşireliği Projesi fikir sahibi ve yürütücüsü olarak görev aldım.

Türkiye’de kemoterapi ünitelerine sanat evi kavramını getirerek, bu tanımın gelişmesine ve yaşam kalitesine odaklanan tedavi uygulamalarının arttırılmasına önemli katkı sağlamıştır. Ayrıca Onkoloji Hemşireliği kavramını ülkemize tanıtmıştır ve ilk Onkoloji Eğitim Hemşireliği Projesi fikir sahibi ve yürütücüsü olarak görev almıştır.

prof dr mustafa özdoğanın mesajı 17 nisan ulusal kanser haftasi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğü Kanser Okulları Projesi, toplumun kanser alanında bilinçlenmesinde önemli adımlardan biridir.

Prof. Dr. Mustafa Özdoğan Akademik Yayın Özeti

 • Toplam Atıf Saysısı: 2294
 • H Faktör: 24 (2 case report; 22 orginal report)
 • i10-endeksi: 46
 • Uluslararası hakemli (SCI Expanded) dergilerde yayımlanan makale sayısı: 96
 • Uluslararası kongre bildirileri: 32
 • Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makale sayısı: 14
 • Ulusal kongre, toplantı ve sempozyum bildirileri: 121
 • Son 5 yılda uluslararası (SCI Expanded) dergilerde yayın sayısı: 45
 • Son 5 yılda uluslararası kongre bildiri sayısı: 6
 • Son 5 yılda ulusal kongre, toplantı ve sempozyum bildiri sayısı: 59
 • Akademik Ödül sayısı: 12

Doktora Tezi / S.Yeterlik Çalışması / Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı

 • İç hastalıkları uzmanlık tezi: Sağlıklılar ve myelomalı hastalarda venöz oklüzyon testine von willebrand faktör yanıtı. Antalya 2000. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Levent Ündar
 • Tıbbi Onkoloji yan dal ihtisası uzmanlık tezi: Kanserli hastalarda tromboza eğilimi artıran faktörler. Antalya 2003. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa Samur

Prof. Dr. Mustafa Özdoğan Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

 1. Antalya Onkoloji Derneği Kurucu Üyesi ve 2 Dönem Başkanlığı
 2. Antalya Meme Hastalıkları derneği Kurucu Üyesi ve 2 Dönem Başkanlığı
 3. Antalya Kanser Savaş Derneği
 4. Antalya Nefroloji Derneği
 5. The European Society for Medical Oncology
 6. American Society of Clinical Oncology (ASCO)
 7. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
 8. Tıbbi Onkoloji Grubu Derneği

Prof. Dr. Mustafa Özdoğan Akademik Ödülleri

 1. VI. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Mart 2016, En İyi Poster Bildiri Ödülü
 2. VI. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Mart 2016, Uluslararası Rehberlere Referans Olan Çalışmalar Ödülü
 3. II. Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, Mart 2016, En İyi Poster Bildiri Ödülü
 4. XXI. Ulusal Kanser Kongresi, Nisan 2015, Poster Bildiri Ödülü
 5. XI. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı, Bildiri Ödülü
 6. Türk Girişimsel Radyoloji Derneği 8. Yıllık Toplantısı, Mart 2013, Sözel Bildiri Birincilik Ödülü
 7. IV. Tıbbi Onkoloji Kongresi Mart 2012, Seçilmiş Sözel Bildiri Ödülü
 8. Türk Hematoloji Derneği XXX. Ulusal Kongresi, Genç Araştırmacı Ödülü
 9. XV. Ulusal Kanser Kongresi, Bildiri Birincilik Ödülü
 10. Novartis Hasta Yakınları, Üçüncülük Ödülü
 11. Tıbbi Onkoloji Derneği, Araştırma Ödülü
 12. Tıbbi Onkoloji Çalıştayı, Bildiri Ödülü