Güncel Koronavirüs Haberleri
Güncel Koronavirüs Haberleri

Kanser Tanı ve Tedavisinde Doktoruma Ne Sormalıyım

Kanser tedavisinde başarı, doğru tedavinin doğru zamanda tercih edilmesi ile olur. Önemli olan alanında yetkin hekimleri ve ileri teknolojiyi doğru zamanlama ile bir araya getirebilmektir.

Kanser tanı ve tedavi süreci hasta ve ailesini son derece zorlayan bir süreçtir. Kanser kuşkusu sonrası yapılan tetkikler, biyopsi süreci, kanserin saptanması ve sonrasında tüm bilgilerin hasta ve ailesi ile paylaşılarak hasta için en doğru tedavi planının yapılması zaman alır.

Bununla birlikte tedavinin başlaması ile de bu zorlu süreç tamamlanmış olmaz. Farklı tedavi seçenekleri ve ardışık veya kombine uygulanacak tedavilerin doğru zamanlaması, tedaviye yanıtsızlık, tedavi yan etkileri, alternatif tedaviler, eş-dost önerileri, daha önce benzeri tedavi almış hastaların önerileri ile bazen durum beklenenden daha karmaşık hal alabilir.

Görüldüğü üzere bu süreçte hasta ve ailesini bekleyen çok sayıda soru vardır. Bizler sizlere bu zorlu yolunuzda kolaylık sağlamak amacı ile örnek sorular hazırladık. Bu sorulara vereceğimiz kısa yol gösterici yanıtlara bakarak size özel meraklarınız belirleyebilir, hekiminizle paylaşabilirsiniz.

Dilerseniz direkt kliniğimizi ziyaret edip ikinci görüş hizmeti de alabilirsiniz. Amacımız en uygun tedaviyi en doğru zamanda almanıza yardımcı olmaktır. Verdiğimiz ikinci görüşte, kanserli hasta ve ailesinin bilmek istediği tüm soruları bilimsel kanıtlar eşliğinde ekibimizle ve gerekli durumlarda size özel ulusal ve uluslararası konseyler oluşturarak yanıtlamaya çalışıyor olacağız.

Kanserinizin yaygınlığı, evresi, aldığınız tedavilere yanıt

 • Hastalığımın evresi yani yaygınlık derecesi nedir?
 • Yapılan görüntülemeler yeterli mi?
 • Vücudumda kanserin yayılımı ve organlarım ile ilişkisini görebilir miyim?
 • Uygulanan tedaviler sonrası radyolojik yanıt var mı?
 • Kaç değişik türde PET uygulaması var, bana yapılan PET BT uygun mu?

Kanser tanısı için en doğru biyopsi yöntemi

 • Biyopsi yaptırmalı mıyım? Biyopsi kanserin yayılmasına neden olur mu?
 • Hastalığımın adının konması için biyopsi önerildi. Biyopsim için ameliyatla çıkarma, ince iğne ile biyopsi, kalın iğne (tru-cut) biyopsi yöntemlerinden hangisi seçilmeli?
 • Vakum biyopsi nedir? Sadece meme kanserinde mi yapılır?
 • Kandan alınıp incelenerek yapılan sıvı (likit) biyopsi benim için uygun olur mu?

Patoloji raporunuzun yeniden incelenmesi ve moleküler patolojik testler

 • Patolojik incelemeler tekrar edilmeli mi? Hata şansı var mı?
 • Kanser türlerine özel çalışan patolog var mı?
 • Benden alınan kanser örneğinde genetik testler yapılabilir mi? Tedavimde yol gösterici olur mu?
 • Moleküler patolojik inceleme nedir? Benim için gerekli mi?
 • Uygulanacak tedavilerde en doğru ilacı seçebilmek için ilaç duyarlılık testi benim için uygun olur mu? Bu testler hangi aşamada yapılmalı?
 • Akıllı ilaç testleri ve kan alınarak yapılan likit biyopsi gerekli mi?

Kanserinizin kalıtsal geçişi, ailesel geçiş riski, genetik olma riski

 • Kanserim kalıtsal geçişli bir tür müdür?
 • Ailem ve çocuklarım kanser açısından risk altında olabilirler mi? Bunu nasıl anlarım?
 • Ailemde herhangi bir kanser olmaması kanserimin kalıtsal kanserlerden olmadığını gösterir mi?
 • Kalıtsal kanser türüne sahip olup olmadığımı nasıl anlarım?
 • Kalıtsal kanserler için bana uygun test var mı? Nerede yaptırabilirim?
 • Kalıtsal olan kanserlerin tedavisi farklı mıdır?
 • Kalıtsal kanser taraması için genetik testler aileme de yapılmalı mı?

Kanser tedavisinde ameliyat, ameliyat öncesi veya ameliyata alternatif olabilecek tedaviler

 • Ameliyat kanserimin yayılmasına neden olur mu?
 • Açık ameliyat, kapalı ameliyat, robotik cerrahi için bilimsel veriler ne söylüyor? Benim için hangisinin doğru olduğunu kimlerden öğrenebilirim?
 • Ameliyat öncesi ilaçlı küçültücü tedavilere, kemoterapiye ihtiyaç var mı?
 • Ameliyat öncesi radyoterapi veya radyoterapi eş zamanlı kemoterapi başarı şansımı artırır mı?
 • Ameliyat öncesi kanserimi küçültmek ve başarı şansını artırmak için hormonal tedavi, akıllı ilaç (hedefe yönelik tedavi), immünoterapi uygun olur mu?
 • Ameliyat olmak istemiyorum, farklı tedavi seçeneklerim var mı? Bu tedavi seçenekleri ameliyat kadar başarılı olur mu?
 • Kanserimin ameliyatla alınması zorunlu mu? Ameliyatta elde edilecek başarı oranlarına benzer farklı tedavi yöntemleri var mı?

Kanser ameliyatı sonrası koruyucu (adjuvant) tedaviler

 • Kanser ameliyatı sonrası doktorum kanserimi tamamıyla aldığını söyledi. Koruyucu kanser tedavileri (kemoterapi, radyoterapi, hormonal tedavi) neden gereklidir?
 • Koruyucu kemoterapi mutlaka uygulanmalı mı? Hastalığımın yineleme riski nedir?
 • Saç dökmeyen koruyucu kemoterapi var mı? Saçım korunabilir mi?
 • Koruyucu amaçlı verilecek tedaviler de farklılıklar olabilir mi, yan etkisi daha az tedaviler seçilebilir mi? Tüm koruyucu tedavilerde kür sayısı aynı mıdır?
 • Koruyucu kemoterapiler sırasında alternatif tıp ürünleri kullanabilir miyim?
 • Vücut direncimi ve bağışıklık sistemimi nasıl güçlendirebilirim?
 • Koruyucu kemoterapi yerine akıllı ilaç veya immünoterapi alabilir miyim?
 • Koruma amaçlı radyoterapi almak zorunda mıyım?
 • Genetik test yapılarak kanserimin tekrarlama riski hesaplanabilir mi?
 • Yineleme riskim yüksek, aşı tedavileri ve immünoterapiler uygun olur mu?
 • Koruyucu kanser tedavileri için risk hesaplama yöntemlerini SGK karşılar mı?

Dördüncü evre kanser tedavisinde farklı tedavi seçenekleri

 • Kemoterapi yerine daha etkili olabilecek tedavi seçeneği (immünoterapi, hormonal tedavi, akıllı ilaçlar, fitoterapi) var mı?
 • Kemoterapi ve akıllı ilaç seçimimde ilaç duyarlılığını ölçen testler var mı? Doğru ilaç seçimi nasıl yapılır?
 • Dördüncü evre kanserde kanserimin ameliyatla alınması yarar sağlar mı?
 • Dördüncü evre kanser tedavisinde ameliyat hastalığımın yayılmasına neden olur mu?
 • Radyoterapi veya kemoterapi eş zamanlı radyoterapi hastalığımda yarar sağlar mı?
 • Ameliyat yerine radyoterapi veya farklı bir tedavi uygun olur mu?
 • Kemoterapilerden sonra kanserimde tama yakın gerileme oldu. Kalan tümörlere radyoterapi yapılabilir mi?
 • Hedefe yönelik akıllı ilaçlar tek başına ya da kemoterapi ile kombine edilebilir mi?
 • İmmünoterapiden daha fazla yarar görür müyüm? Kemoterapi ile birlikte kullanılabilir mi?
 • Literatürde yer alan hasta grupları doğrultusunda kanıta dayalı uygulanan tedavilerden elde edilen yararlar nelerdir, yaşamıma ne kadar katkı sağlar?
 • Bilimsel veriler doğrultusunda kemoterapi veya herhangi bir kanser tedavisi almadan bana benzer hastalar ne kadar yaşar?
 • Hekimimin bana tavsiye ettiği tedavileri almasam beni bekleyen durumlar nelerdir?
 • Tedavi yan etkilerini nasıl en aza indiririm?
 • Kilo kaybı, uykusuzluk, halsizlik, kabızlık gibi sevimsiz şikayetlerim ile nasıl baş edebilirim?
 • Yaşam kalitemi kanıta dayalı nasıl artırabilirim?

Yurt dışında uygun olabilecek tedaviler ve klinik araştırmalar

 • Yurt dışında daha farklı ve etkin bir tedavi seçeneği var mı?
 • Yurt dışı tedaviler ülkemizde uygulanan tedavilerden farklı mı?
 • Sosyal güvenlik kurumunun ödemediği ancak bilimsel olarak kanıtlanmış henüz ülkemizde onay almamış bana yararlı olacak tedaviler var mı?
 • Ülkemizde benim için uygun, standart tedavilerden daha üstün olabilecek klinik araştırma var mı?
 • Henüz onay almamış insani amaçlı ilaç erken erişim programlarından benim için uygun olan var mı?
 • Dünya da araştırma aşamasında ancak ümit vaad eden benim için uygun olabilecek tedaviler, klinik araştırmalar var mı?
 • Yurt dışında klinik araştırmalara dahil olabilir miyim?
 • Küba veya İsrail’de kanser tedavisi ülkemizden üstün müdür?
 • İleri radyoterapi yöntemlerinden olan Proton Tedavisi ülkemizde uygulanıyor mu? Benim tedavim için gerekli mi? Nereden bilgi alabilirim?
 • İleri radyoterapi yöntemlerinden olan Carbon İyon Tedavisi benim için uygun olur mu? Nereden bilgi alabilirim?

Ameliyatsız kanser tedavileri (RFA, Kriyoablasyon ve Nano-Knife, atar damardan tedaviler)

 • Bir tür tümörü ısı ile yakma yöntemi Radyofrekans Ablasyon (RFA) benim tedavimde uygun olur mu?
 • Bir tür tümörü dondurarak yok etme yöntemi olan Kriyoablasyon yöntemi benim tedavimde uygun olur mu?
 • Nano-Knife olarak bilinen yüksek voltajda geri dönüşümsüz elektroterapi yöntemi kanser tedavim için uygun olur mu?
 • Mikrodalga yöntemi ülkemizde uygulanıyor mu? Benim tedavimde uygun olur mu?
 • Atar damardan kemoterapi (intraarteryel) uygulamaları benim tedavimde yarar sağlar mı?
 • Y90 mikroküre; atardamadran doğrudan tümör içine uygulanan radyoterapi yani ışınlama yöntemi tedavimde yarar sağlar mı?

İmmünoterapiler, aşı tedavileri, CAR-T hücreli tedavi, dentritik hücre tedavisi

 • Yeni nesil immünoterapiler ilk tedavi seçeneğim olarak kullanılabilir mi?
 • Kemoterapi ile birlikte yeni nesil immünoterapiler birlikte kullanılabilir mi?
 • Çoklu tedaviler aldım ve tümörüm kemoterapilere dirençli hale geldi, yeni nesil immünoterapiler işe yarar mı? Bunun için bir test var mı?
 • Hücresel tedavilerden CAR-T hücre tedavi bana uygun olur mu? Ülkemizde uygulanabilir mi?
 • Aşı tedavisi benim için uygun olur mu? Hastalık türüme ve bana özel aşı, dentritik hücre aşısı tedavimde yarar sağlar mı?
 • Küba’da üretilen kanser aşısı benim için kullanılabilir mi?
 • Ülkemizde yürütülmekte olan ve bana uygun immünoterapi ve aşı klinik çalışmaları var mı? Nasıl dahil olabilir mi?

Kanser tedavisi sırasında ve sonrasında beslenme, vitamin ve gıda takviyeleri

 • Kanser hastası için özel bir beslenme şekli var mı, nasıl beslenmeliyim?
 • Şekerli gıda tüketebilir miyim? Şeker kanserin yayılmasına neden olur mu?
 • Tedavim sırasında gıda takviyeleri, bitkisel ekler kullanmam uygun olur mu?
 • Tedavim sırasında hangi vitaminleri almalıyım? Vitamin kullanımı tedavi başarımı azaltır mı?

Kanser tedavilerinin erken ve geç yan etkileri ve yönetimi

 • Almakta olduğum tedavilerin erken dönem (akut) yan etkileri nelerdir?
 • Kronik hastalıklarıma yönelik kullandığım ilaçlar kanser tedavi ilaçlarım ile etkileşir mi?
 • Bana verilen tedaviler vücudumda kalıcı hasar yapar mı?
 • Çocuk sahibi olma ihtimalim azalacak mı? Alabileceğim önlemler var mı?
 • Saçımı koruyabilir miyim? Saçımın dökülmesini önlemek bana zarar verir mi?
 • Aldığım tedaviler yeni kanser oluşumuna veya kanserimin daha da agresifleşmesine neden olur mu?
 • Tedavilerim süresince cinsel yaşamımda bir kısıtlılık olacak mı? Bu konuda beni neler bekliyor?
 • Ben ve ailem psikolojik destek almalı mıyız? Bu desteği nereden alabiliriz?
 • Tedavim sırasında yaşam kalitemi bilimsel kanıtlara dayalı nasıl artırabilirim?

Kanser ağrı tedavisinde yenilikçi yöntemeler

 • Çok sayıda ilaç almama rağmen ağrım kontrol altına alınamıyor, ağrı kontrolü için girişimsel yöntemler ve başka tedavi metodları var mı?
 • Morfin kullanımı bağımlılık yapar mı?
 • Ağrı bantları morfin içerir mi? Diğer ağrı kesiciler ile kombine edilebilir mi?
 • Girişimsel radyolojik yöntemler ile ganglion blokajı (çeliak ganglion, stellat ganlion) ağrı tedavimde kullanılabilir mi?
 • Ağrı kontrolünde morfin ve klasik ağrı kesiciler dışında yardımcı olabilecek ilaçlar var mı?
 • Ağrımı nasıl ölçebilirim ve nasıl takip edebilirim? Ağrı eğitimi almalı mıyım?

Kanser tedavisinde hipertermi: ısı ile kemoterapi veya sıcak kemoterapi

 • Kanser tedavisinde hiperterminin yeri var mı? Benim tedavimde yarar sağlar mı?
 • Hipertermi radyoterapi ile kombine edilebilir mi?
 • Hipertermi kemoterapi dışında zerdeçal gibi fitoterapi ürünleri ve yüksek doz C vitamini ile kombine edilirse bana yarar sağlar mı? Bilimsel bir kanıtı var mı?
 • Tüm vücut hipertermi ile bölgesel (lokal) hiperterminin farkı nedir? Benim için hangisi uygun olur?
 • Hipertermi yeni nesil immünoterapiler, aşılar veya hedefe yönelik tedaviler ile birlikte uygulanabilir mi?
 • Ameliyat edilemez boyutta bölgesel ilerlemiş kanserim var, hipertermi ile kemoterapi bana uygun olur mu?

Kişiye özel tedaviler ve hassas tıp uygulamaları

 • Çok sayıda kemoterapi aldım ve artık kemoterapi işe yaramıyor. Bana yapılacak bir test var mı ve benim hastalığıma özel bir tedavi seçeneği bulunabilir mi?
 • Kemoduyarlılık veya ilaç duyarlılık testleri, kanserime yönelik gen testleri kanser tedavisinin her aşamasında yapılabilir mi?
 • OncotypeDx, Mammaprist, More, Heredigene, ComplitDx, FoundationOne veya diğer likit biyopsi testleri benim için uygun olur mu? Hangi testi seçmeliyim. Ücreti SGK tarafınca karşılanır mı?

Yaşamın son döneminde yaşam kalitesine yönelik tedavi yaklaşımları

 • Çok sayıda tedavi aldım ve hastalığımda ilerleme var. Doktorlarım tedavilerimi kesti bu süreçte beni ne bekliyor ve bu süreci en iyi nasıl yönetebilirim?
 • Ülkemizde palyatif tedavi kliniği var mı?
 • Kemoterapi ve diğer modern tedavi yöntemleri için uygun bulunmadım. Alternatif tıp ürünleri, fitoterapi veya vitaminler yaşamımı uzatır mı?
 • Kalan yaşam süremi tahmin edecek bir yöntem var mı? Literatürde yer alan ve bana benzeyen hastaların yaşam süresi fikir verir mi?

Tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemleri

 • Savunma sistemimi güçlendirmek için neler yapabilirim? Vitamin ve özel diyetler ile savunma sistemimi güçlendirebilir miyim?
 • Akupunkturdan fayda görür müyüm?
 • Zerdeçal, Reishi mantarı, diğer bitkisel ürünler, arı ürünleri, sülük, hacamat, homeopati, hipnoz, biorezonans, enerji tedavileri ile tedavim mümkün mü?
 • Küba’da üretilen kanser aşısı benim için uygun mu?
 • Sanatsal tedaviler benim için yararlı olur mu? Kime danışabilirim?
 • Kemoterapi ve/veya akıllı ilaç tedavim süresinde zerdeçal, Reishi mantarı ve diğer bitkisel ürünleri, alternatif tıp yöntemlerini kullanmam uygun olur mu?

Hasta ve hasta yakınının kanser ve kanser tedavileri konusunda bilgilendirilmesi

 • Hastama kanser tanısı söylenmeli mi? Hastama bilgi ne düzeyde ve nasıl verilmeli?
 • Çocuklarım kanser tanımı bilmeli mi? Hastalığım ile ilgili bilgiler çocukları ve aileme nasıl anlatılmalı?
 • Hastalığımıza ve uygulanacak tedavilere yönelik eğitim alabilir miyiz?

Kanser tedavisi tamamlanmış hastaları bekleyen soru ve sorunlar

 • Tedavim süresince aşırı kilo aldım. Zayıflamak için nasıl bir yol seçmeliyim?
 • Nasıl beslenmeliyim, vitamin ve destek ürünleri, gıda takviyeleri kullanmalı mıyım?
 • Tamamen iyileştiğim söylendi. Hastalığımın yineleme riski var mı? Bu riski nasıl azaltabilirim?
 • Ne kadar sürede tetkik yaptırmalıyım? İyileştiğim söylendi, bu süreçte PET Tomografi yaptırmalı mıyım?
 • Saç boyaları, deodorant ve ter için kullanılan kimyasallar bana zarar verir mi?
 • Sigarayı bırakamıyorum, nasıl bırakabilirim?
 • Ne sıklıkta egzersiz yapmalıyım? Hangi egzersizleri seçmeliyim?