Prof. Dr. Mustafa ÖZDOĞAN
Prof. Dr. Mustafa Ozdogan Kimdir ?

Kanser Belirtileri, Tanı ve Tedavisi

Güncel Kanser Haberleri

Bazı Pestisitlerin Pankreas Kanseri Riski ile Bağlantılı Olduğu Bulundu

Bazı Pestisitlerin Pankreas Kanseri Riski ile Bağlantılı Olduğu Bulundu

Fransız araştırmacılar tarafından yapılan iki çalışma, pestisitlere maruz kalmanın pankreas adenokarsinomu (klasik pankreas kanseri) riskini artırdığını ortaya koydu. Bu çalışmalar...

15.04.2024
ALK-pozitif ve Erken Evre Akciğer Kanserinde Alektinib FDA Onayı Aldı

ALK-pozitif ve Erken Evre Akciğer Kanserinde Alektinib FDA Onayı Aldı

18 Nisan 2024'te FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi), ALK-pozitif küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) hastalarında ameliyat sonrasında adjuvan tedavi için alektinibi (Alecensa, G...

13.04.2024
Yumurtalık Kanserinde PARP İnhibitörleri ve İkincil Lösemi Bağlantısı

Yumurtalık Kanserinde PARP İnhibitörleri ve İkincil Lösemi Bağlantısı

Yeni bir araştırma, over (kadın yumurtalık) kanseri olan kadınlarda poli(ADP-riboz) polimeraz (PARP) inhibitörü tedavisinin ardından miyelodisplastik sendrom (MDS) veya akut miyelo...

13.04.2024
Bilimsel olarak kanıtlanmış en iyi tedaviye ulaşmak kanser tanısı alan her bireyin evrensel hakkıdır. Biz hekimler bunu sağlamak için yeterli çabayı gösterdiğimizden emin olmalıyız.

Kanser, tarih boyunca, insanoğlunun en korktuğu hastalıkların başında olagelmiştir; fakat çağımızda artık bunun değiştiğini görmekteyiz. Web sitemde, kanserin ne olduğunu, sebeplerini ve kanser tedavilerindeki gelişmeleri okuyarak, tedavi süreci en doğru şekilde yönetilen ve modern tıbbi tedavilerden faydalanan kişi sayısının her geçen gün nasıl arttığını göreceksiniz.

Prof. Dr. Mustafa ÖZDOĞAN

Kanser Tedavi Türleri

Okuyucularımızdan Yorumlar

Kanser tedavisinde teknoloji

Tek Bir Kan Örneği ile Çoklu Kanser Erken Tanı Testine Ne Kadar Yakınız?

Tek Bir Kan Örneği ile Çoklu Kanser Erken Tanı Testine Ne Kadar Yakınız?

Çoklu kanser erken tanı (MCED= Multi Cancer Early Detection) testleri, kanser araştırmalarında büyük bir ilerleme vaat ediyor. Bu testler, belirtiler henüz ortaya çıkmadan önce, te...

26.02.2024
6 Yıl İçinde Girişimsel Onkoloji Pazarının 3.5 Milyar Doları Aşması Bekleniyor

6 Yıl İçinde Girişimsel Onkoloji Pazarının 3.5 Milyar Doları Aşması Bekleniyor

Fortune Business Insights tarafından hazırlanan rapora göre, küresel Girişimsel Onkoloji Pazarı büyüklüğünün 2030 yılında 3.45 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Ayrıca 2023-...

29.11.2023
Yapay Zekâ ile Cilt Kanseri Teşhisinde Önemli Bir Dönüm Noktası

Yapay Zekâ ile Cilt Kanseri Teşhisinde Önemli Bir Dönüm Noktası

Yapay zekâ (YZ, Artificial Intelligence= AI) teknolojilerinin hızla ilerlemesi, cilt kanseri teşhisi konusunda da önemli gelişmelere öncülük etmektedir. Görüntü tanıma, yapay zekan...

14.10.2023

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp

Psiko-onkoloji

 Akciğer Kanseri ve Depresyondan Kaynaklanan İnflamasyon, Sağkalım Sonuçlarını Etkliyor

Akciğer Kanseri ve Depresyondan Kaynaklanan İnflamasyon, Sağkalım Sonuçlarını Etkliyor

Inflamasyon, vücudun yaralanma veya enfeksiyona karşı doğal savunma mekanizmasının bir parçası olarak ortaya çıkan karmaşık bir biyolojik tepkidir. Bu süreç, zararlı uyaranların or...

25.12.2023
Kanser Riski ve Duygusal Sağlık – Depresyon ve Anksiyetenin Rolüne Yeni Bakış

Kanser Riski ve Duygusal Sağlık – Depresyon ve Anksiyetenin Rolüne Yeni Bakış

Depresyon ve anksiyetenin (aşırı kaygı), bir kişinin sağlıkla ilgili davranışlarını etkileyerek veya kanser gelişimini destekleyen biyolojik etkileri olabileceğinden şüphelenilmekt...

08.08.2023
Anksiyete-Aşırı Kaygı için İlaç Tedavisinin Yerini Alabilecek Bir Uygulama: Meditasyon

Anksiyete-Aşırı Kaygı için İlaç Tedavisinin Yerini Alabilecek Bir Uygulama: Meditasyon

Yeni bir araştırma, bir çeşit meditasyon olan “mindfulness (farkındalık) temelli stres azaltmanın (MTSA)”, anksiyete (aşısı kaygı, evham) yaşayan kişiler için birinci basamak ilaçl...

19.11.2022