Anasayfa - Kanser Haberleri - Teknoloji Haberleri
Teknoloji Haberleri
İlaçlı MR çekilmesi zararlı değil - emarın üstünden kuşku kalktı
Manyetik rezonans (MR), çalışma prensibi su moleküllerinde bulunan hidrojen atomunun manyetik alana verdiği tepkiye dayanan ve radyasyon içermediği için güvenle kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Organ anatomisini en iyi görüntüleyen radyolojik yöntem olarak bilinir. Görüntüleme sırasında alerji...
Nomofobi - cep telefonundan uzak kalma korkusu nedir?
Sabah kalktığınızda ilk işiniz telefona bakmak mı oluyor? Bildirim geldiğinde işinizi gücünüzü bırakıp telefonunuza mı koşuyorsunuz? Şarjınız azaldığında soğuk terler mi basıyor? Dikkat, nomofobiyle savaşıyor olabilirsiniz. Nomo-Ne!? Teknoloji çağının bize kazandırdığı yeni bir kavram da nomof...
IBM’in yapay zekası Watson, kanser tedavisi için iddialı geliyor
IBM’in tarihi – Watson kimdir? IBM, 1911 yılında New York’da kart delici makinelerin bulucusu Herman Hollerith’in patentlerini işlemek ve geliştirmek için Thomas J. Watson tarafından kurulmuştur. Donanım, yazılım, sunucu, süper bilgisayarlardan nanoteknolojiye kadar birçok alanda faaliyet göstere...
Siber tehlikenin farkında mısınız? Petya virüsü
Son bir ay içerisinde gerçekleştirilen küresel çapta siber saldırılardan ikincisi olan Petya’nın hâlen kapatma düğmesi araştırılıyor. 27 Haziran’da Ukrayna’dan başlayan saldırı, sadece 2 günde ikibinden fazla bilgisayarı etkiledi. Mayıs 2017’de İngiltere’nin sağlık sistemlerini hedef alan ve orad...
Wanna cry virüsü ile İngiltere sağlık sistemine siber saldırı
Birleşik Krallık Sağlık Servisi’nin (NHS), daha önce görülmemiş Wanna cry adlı virüs yazılımından bilişim sistemlerini korumak için zamanla yarıştığını gördük. 12 Mayıs 2017’de bilgisayar korsanları İngiltere Sağlık Servisi NHS’nin verilerini Microsoft işletim sistemlerindeki bir açıktan yararlan...
Kanser teşhisinde bilgisayarlar - yapay zeka, doktorlarla yarışıyor
Sadece görüntü analizi ile cilt kanseri teşhisi ve sınıflandırması için eğitilen bir bilgisayar, şu anda o kanserin türünü bir doktor gibi saptayabiliyor. 1960’larda bilim-kurgu serilerinden Star Trek’te Dr Leonard McCoy, “tricorder” olarak bilinen portatif bir cihazla James Kirk’ün ve diğer Ente...
Mobil Mikroskoplar ile Kansere Neden olan Mutasyonlar Tespit Edilebilecek
Kanser tedavisinde ve teşhisinde her geçen gün yeni teknolojilerin kullanımı artmaktadır. Son yıllarda genetik testlerin kanserde daha etkili yapılmasına yönelik çalışmalar artmıştı. “Nature” Dergisi’nde yayımlanan çalışmaya göre tasarlanan mobil bir mikroskop ile birlikte tümörlerdeki genetik değiş...
Fotoimmünoterapi: Kanserde hedeflenmiş immünoterapi yöntemi
Standart onkolojik tedaviler cerrahi, radyoterapi ve kemoterapiyi içermektedir. Ancak kanseri tedavi etme veya kanserden korunma amacıyla her geçen gün daha fazla sayı ve çeşitte tedavi yaklaşımları geliştirilmektedir. Kanser hücrelerinde olan fakat normal hücrelerimizde bulunmayan biyolojik özellik...
SBRT: Erken evre akciğer kanserinde tek seçenek ameliyat mı?
Akciğer kanserinde ameliyatın tek kurtuluş şansı olarak görüldüğü 1930’lardan bu yana hem teknolojinin getirdiği yenilikler hem de hastaya özgü tedavilerin geliştirilmesi bakış açımızı değiştirmiştir. Hastalarımız için sunduğumuz tedavi seçenekleri güvenilir, etkin ve yan etkisi az yöntemler olmalıd...
Küba kanser aşısı yeniden tartışılıyor – Peki gerçek nedir?
Kanser alanında Küba ile adeta özdeşleşen "kanser aşısı"nı her yönü ile ele aldığım yazım Star Gazetesi'nde tam sayfa olarak yayınlandı.. Peki nedir kanser aşısı? Gerçekten kanser tedavisinde bir umut mudur? Kanserde aşı çalışmaları 1960'lardan beri yapılmakta iken Kübalılar'ın aşısı neden bu kadar ...
Hipertermi - Isı tedavisi nedir? Kanser tedavisinde yeri var mıdır?
Hipertermi (ısı tedavisi veya termoterapi), vücut dokusunun yüksek ısıya (39 – 44 °C arası) maruz bırakılmasıyla uygulanan bir kanser tedavi yöntemidir. Araştırmalar yüksek ısının normal dokulara çok az zarar vererek kanser hücrelerine hasar verdiğini veya öldürdüğünü göstermiştir. Hipertermi, kanse...
Onkolojide girişimsel radyoloji uygulamaları: Radyofrekans ablasyon, Kriyoablasyon, Nanoknife, İntraarteryel kemoterapi, Ağrı tedavisi için sinir blokajı
Önceleri sadece kanserin tanı ve evrelemesinde görüntüleme amacıyla kullanılan radyoloji uygulamaları, günümüzde giderek artan oranda tedavi alanında kullanılma başlanmıştır. Girişimsel radyoloji başlığı altında toplanan bu uygulamalar radyolojinin ileri bir uzmanlık alanını oluşturmaktadır. Bu yazı...
Kanserde gen tedavisi
Kanser hücresel anlamda genetik bir hastalık olarak düşünülebilir. Hücrenin çoğalmasını ve diğer hücrelerle ilişkisini kontrol eden genlerde meydana gelen mutasyonların (hasarların) birikmesi kanser oluşumuyla sonuçlanır. Kanser oluşumunda kritik rol oynayan 3 gen tipi vardır. Bunlar onkogenler, ...
Düşük ve orta risk prostat kanserinde cerrahisiz tedavi mümkün mü? FDA cerrahisiz prostat kanseri tedavisinde bir yöntemi daha onayladı: HIFU (ultrason dalgaları ile tümörü ısıtarak yok etme)
Özellikle gelişmiş ülkelerin rakamlarına bakıldığında prostat kanseri en sık görülen kanser türüdür. Hastaların uzun yaşaması, son yıllarda bu alandaki tedavi stratejileri üzerinde daha çok yoğunlaşılmasına neden olmuştur. Bugüne kadar erken evre prostat kanseri tedavisinde, cerrahi hep ilk seçenek ...
Prostat kanseri tedavisinde yeni görüntüleme yöntemi: Galyum-68 PSMA-PET
PET/BT tetkikinde yeni bir görüntüleme maddesi ile prostat kanseri hücreleri, bilinen diğer tüm yöntemlerden çok daha doğru ve hassas bir şekilde tespit edebiliyor. Mevcut görüntüleme yöntemlerinin prostat kanserinde zayıf kalması, hastalığın yayılımını tahmin etmeyi, dolayısı ile başarılı tedavi...
Yeni bir kemoterapi tekniği: ışıkla kemoterapi
Birçok kemoterapi ilacı yıllardır bilinmekte ve kullanılmaktadır. Örnek olarak, 1970'lerin sonunda porsuk ağacından elde edilen taksan grubu ilaçları verebiliriz. Bu ilaçların en iyi tanınan ve birçok kanser türünde kullanılan üyeleri paklitaksel ve dosetakseldir. Işığın kullanıldığı yeni bir teknik...
Rektum kanserinde intraarteryel kemoterapi sonuçlarımız
Bu yazımızda, 21. Ulusal Kanser Kongresinde poster bildiri olarak sunduğumuz bir çalışmamızdan ve bu vesile ile kısaca rektum kanseri tedavisinden bahsedeceğiz. Çalışmamıza, 2012 - 2014 yılları arasında kliniğimizde intraarteryel kemoterapi uyguladığımız rektum kanserli hastalar dahil edilmiştir. Ça...
Akciğer Kanserinde Tümörü Hedef Alan Yeni Bir Silah: Nanotanecikler
ACS Nano dergisinde yeni yayımlanan bir çalışma, akciğer kanseri ile savaşımızda nanotaneciklerin nasıl kullanılabileceğini göstermiştir. Nanoteknoloji, maddenin atomic ve moleküler seviyede kontrolüdür, bilimin yeni bir dalıdır. Nanoteknoloji, "en az bir boyutunun büyüklüğü 1 nanometreden 100 na...
Böbrek Kanserinde Güvenli ve Etkili Yöntem: Kriyoablasyon
Geçtiğimiz dönemlerde, Avrupa Üroloji Kongresinin yıllık toplantısında sunulan bir çalışma da, kriyoablasyon tedavisinin böbrek kanseri olan belli hasta gruplarında oldukça yüksek etkiye sahip olduğu gözlenmiştir. Sık rastlanan kanser türlerinden olmasa da son yıllarda artış gösteren kanserlerden...
Kan testi ile meme kanseri riskini belirlemek mümkün müdür?
Geçen hafta Genome Medicine Dergisinde yayınlanan İngiliz bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, belki de basit bir kan testi ile kadında meme kanseri gelişme riski tahmin edilebilecek.. Araştırmacılar öncelikle, epigenetik bir belirteç tanımlamışlardır. Bu belirt...
Beyin tümöründe ICT-107 adlı yeni aşı umut vadediyor
Dünya Nöroonkoloji Federasyonu toplantısında kamuoyu ile paylaşılan araştırma sonuçları, ICT-107 ile aşılanan 16 glioblastoma multiforme hastasından 8’inin teşhis koyulduktan sonra yaşam süresinin 5 yıldan fazla uzadığını göstermiştir. Agresif bir beyin tümörü türü olan glioblastoma multiforme (G...
Kolon kanserinde Oncotype DX testi
II. evre kolon kanseri hastalar için uygulanan en yeni testlerden biri olan Oncotype DX, doğru tedavi kararı için rehber niteliğinde olabilir. Erken evre meme kanseri hastalar için kullanılan testle benzerlik gösteren Oncotype DX, cerrahi müdahale sonrası uygulanan bir testtir. Ancak son karar ce...
İlerlemiş prostat kanserinde Xofigo (radyum 223 diklorür) farkı
Xofigo®(radyum 223 diklorür) ilerlemiş prostat kanserinde fark yarattı. Bu ilaç, özellikle kemikte yayılma tespit edilen ilerlemiş prostat kanseri hastalara umut vadediyor. İlerlemiş kanser teşhisi konduğunda, hasta korkmuş ve endişelidir. Onu neler bekliyordur? Nasıl tedavi olacaktır? Bu tedavi ...
Kanserli hastaları değerlendirmede standart yöntem: PET/BT
PET/BT nedir? Hastalarımıza ne gibi yarar sağlar? Kullanım alanları nelerdir? Değerli hasta ve hasta yakınlarım, bugünkü makalemizin konusu PET/BT. Gelişmiş görüntüleme yöntemi olan PET/BT kanser şüphesi olan lezyonların tanımlanması, kanser tanısı koyduktan sonra yayılımının saptanması ve tedaviye...