Kanser, dünya genelinde yılda yaklaşık 10 milyon kişinin yaşam kaybına neden olan bir hastalıktır. Tedavi seçenekleri ve bilgileri hakkında doğru ve güvenilir bilgilere ulaşmak, hastalar ve sağlık profesyonelleri için kritik öneme sahiptir. Yapay zeka (YZ) sohbet botları, sağlık bilgileri için giderek daha fazla tercih edilen kaynaklar haline gelmektedir. Ancak, bu botların sağladığı tıbbi tavsiyelerin kalitesi henüz ciddi bir şekilde değerlendirilmemiştir. JAMA Oncology'de yayımlanan iki yeni çalışma, bu konuda önemli veriler sunmaktadır. Bu çalışmaların sonuçları, kanser hastaları ve sağlık profesyonelleri için büyük bir öneme sahiptir.

YZ Sohbet Botları Genellikle Doğru Bilgi Veriyor

Kalite ve Kaynaklar

Birinci çalışma, en çok aranan kanserle ilgili Google aramalarını inceledi ve YZ sohbet botlarının genellikle tüketicilere doğru bilgi sağladığını belirtti.

Araştırmacılar;

  • ChatGPT-3.5,
  • Perplexity,
  • Chatsonic ve
  • Bing AI gibi

dört farklı YZ sohbet botu tarafından sağlanan yanıtların kalitesini analiz ettiler.

Bu dört chatbottan üçü, Amerikan Kanser Derneği, Mayo Kliniği ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri gibi güvenilir kaynakları atıf yaparak bilgi sağlamıştır.

Not: Yapay zeka sohbet botları, teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte sürekli olarak daha da iyileşmektedir. Örneğin, bu çalışmada incelenen ChatGPT'nin 3.5 versiyonu varken, şu anda GPT-4 versiyonu mevcuttur ve bu yeni versiyon, bilgi sağlama ve sorulara cevap verme konusunda çok daha gelişmiş özelliklere sahiptir. GPT-4, daha geniş bir veri seti üzerinde eğitilmiş olup, daha karmaşık sorulara ve senaryolara daha doğru ve detaylı yanıtlar verebilmektedir. Bu, yapay zeka sohbet botlarının tıbbi tavsiyeler ve kanser tedavisi konusunda gelecekte daha güvenilir bir kaynak olabileceğini göstermektedir. Ancak, bu gelişmelerin de klinik uygulamalarda etkin bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Karmaşıklık Sorunu

Ancak, çalışma aynı zamanda sağlanan bilgilerin karmaşıklığı nedeniyle faydasının sınırlı olabileceğini belirtmiştir. Özellikle, yanıtlar genellikle üniversite okuma seviyesindeydi ve bu da genel toplum için anlaşılabilir olmayabilir.

İLGİLİ KONULAR

Ancak Tedavi Önerileri Konusunda Eksikler Var

Uyum Sorunları

Diğer yandan, kanser tedavi önerilerini değerlendiren ikinci çalışma, YZ sohbet botlarının genellikle ulusal tedavi rehberleriyle uyumlu önerilerde bulunamadığını gösterdi. Özellikle meme, prostat ve akciğer kanserleri konusunda, botlar genellikle beklentiyi karşılamadı.

Bu çalışma kapsamında, 104 farklı soru önerisi oluşturuldu ve bu önerilerle elde edilen tedavi stratejilerini 2021 Ulusal Kapsamlı Kanser Ağı (NCCN) rehberleriyle karşılaştırdı.

Yanıltıcı Tavsiyeler

Çalışma, chatbotların yaklaşık üçte birinde (%34) en az bir tedavi önerisinin ulusal rehberler veya kabul görmüş tıbbi uygulamalarla uyumlu olmadığını ortaya koydu. Dahası, chatbotlar tarafından sunulan tedavi önerilerinin yaklaşık %13'ü, mevcut tıbbi rehberlerde yer almayan, yani "gerçek dışı" veya "hayali" olarak kabul edilen önerilerdi. Bu tür yanıltıcı öneriler, çoğunlukla ileri evre kanser hastaları için lokal tedavi, hedefe yönelik tedavi ya da immünoterapi gibi seçenekler şeklindeydi.

Geleceğe Dair Umutlar ve Öneriler

Yapay Zekanın (YZ) Potansiyeli

Bu sınırlamalara rağmen, yapay zeka'nın tıp alanındaki geleceği konusunda umutlu olunmaktadır. YZ algoritmaları, dünya çapında en iyi tıbbi sistemlerden veri ile eğitilebilir ve NCCN gibi en güncel rehberlerle güncellenebilir.

Dikkatli İzleme Gerekliliği

Ancak, bu algoritmaların sağlık sistemlerine entegre edilirken dikkatli bir şekilde izlenmesi gerekmektedir. Özellikle, algoritmaların yanlış veya yanıltıcı bilgi sağlama potansiyeli vardır ve bu, hastalar için ciddi sonuçlar doğurabilir.

Sonuç

Yapay zeka sohbet botları, kanser hakkında genellikle doğru bilgiler sağlasa da, tedavi önerileri konusunda güvenilir bir kaynak olmadıkları gözükmektedir. Bu, hastalar ve sağlık profesyonelleri için önemli bir uyarıdır ve YZ'nin tıbbi alandaki potansiyelini tam olarak gerçekleştirebilmesi için daha fazla çalışma ve düzenleme gerekmektedir.