OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka (YZ) destekli chatbot olan ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer), tarihteki en hızlı büyüyen internet uygulaması oldu. GPT gibi büyük dil modellerini de içeren yaratıcı YZ, insanların oluşturduğu metne benzer bir metin üretebilme ve insan düşüncelerini taklit etme yeteneğine sahiptir.

Teknolojinin Kabul Süreci Tıpta Farklıdır

Tıbbi eğitim alanında bekle-gör politikası lüks değildir; bu alanın, YZ'nin etkileriyle hemen baş etmesi gerekmektedir. YZ'nin tıp üzerindeki etkileri hakkında birçok geçerli endişe dile getirilmiştir. Bunlar arasında YZ'nin bilgiyi uydurup bunu gerçekmiş gibi sunma eğilimi, hastaların gizliliği için olası sonuçları ve kaynak verilere yanlışlıkların eklenme riski bulunur.

Bu anlık zorlukların üzerinde durmak, YZ'nin tıp eğitimi ve gelecek nesil doktorların düşünme ve uygulama modelleri üzerindeki geniş kapsamlı etkilerini gözden kaçırmamıza neden olabilir ve bu durum bizi endişelendiriyor.

Tarih boyunca, teknoloji doktorların düşünme şeklini değiştirmiştir. 19. yüzyılda stetoskopun icadı, fiziksel muayenenin gelişimine ve rafine olmasına yardımcı olmuştur. Bu da doktorların kendilerini teşhis detektifleri olarak algılamalarının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Daha yakın zamanda, bilgi teknolojisi, problem odaklı tıbbi kayıtların mucidi Lawrence Weed'in ünlü bir şekilde iddia ettiği gibi, klinik muhakeme şemalarını yeniden şekillendirmiştir: doktorların verileri nasıl yapılandırdığı, nasıl düşündüğümüzü etkiler. Modern faturalandırma yapıları, kalite iyileştirme sistemleri ve mevcut elektronik sağlık kaydı (ve bununla ilişkili durgunluk) hepsi bu kayıt tutma yaklaşımından derinden etkilenmiştir.

İLGİLİ KONULAR:

2022 sonbaharında yayınlanmasından bu yana, ChatGPT'nin problem odaklı tıbbi kayıtlar kadar pratik değiştirici olma potansiyeli olduğunu göstermiştir. Hem lisans hem de klinik muhakeme sınavlarını geçmiş ve doktorların teşhis düşünce modellerini taklit etme yeteneğine sahiptir. Yükseköğretim şu anda "üniversite makalesinin sonu" ile mücadele ederken, tıp fakülteleri kişisel beyanları da takip edecektir. Büyük sağlık hizmetleri şirketleri, teknoloji firmaları ile ortaklık kurarak YZ'yi sağlık hizmetleri sistemi genelinde geniş ve hızlı bir şekilde yayılmak için çalışıyorlar. Bunun yanı sıra, bazı tıbbi karşılaşmalar için doktorların yerini almayı hedefleyen chatbotlar ticari olarak kullanılabilir hale gelecektir.

Değişim Başladı

Tıp eğitimindeki değişimler bariz bir şekilde görülüyor ve bu durum, bu disiplini varoluşsal bir seçenekle karşı karşıya getiriyor: Tıp eğitimcileri, YZ'yi doktor eğitimine entegre etmek adına aktivist bir tutum mu sergilemeli ve dolayısıyla doktorları, bu dönüştürücü teknolojiyi sağlık hizmetlerinde güvenli ve etkili bir şekilde kullanmak için mi hazırlamalı? Yoksa entegrasyon sürecinin nasıl görüneceğini belirlemek adına, operasyonel verimliliği ve karları öne çıkaran, sağlık profesyoneli olmayan dış faktörlerin etkisine mi izin vermeliyiz? Müfredat tasarımcılarına, program ve kurum liderlerine ve akreditasyon organlarına, YZ'nin dikkate alınması gerektiğine dair derin bir inanca sahibiz.

Felsefeci Jacques Derrida, bir 'pharmakon' kavramını ortaya attı; bu bir şeyin hem iyileştirebileceğini hem de zarar verebileceğini ifade eder. YZ teknolojisi de hem fırsatları hem de tehditleri beraberinde getirir. Bahse konu olan şey - bizce sağlık hizmetlerinin geleceği - tıp eğitiminin alan olarak klinik uygulamaya YZ'yi entegre etme konusunda öncülük etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu süreç, özellikle değişimin hızı ve yol gösterici literatürün eksikliği göz önüne alındığında, kolay olmayacaktır, ancak Pandora'nın kutusu zaten açıldı. Eğer biz kendi geleceğimizi şekillendirmezsek, güçlü teknoloji şirketleri memnuniyetle bizim yerimize şekillendirecektir.