Prof. Dr. Mustafa ÖZDOĞAN
Prof. Dr. Mustafa Özdoğan Kimdir ?

Kanserden korunma

Kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp çoğalmasıyla ortaya çıkan kötü huylu hastalıklar grubuna verilen genel addır. Toplumda bilinenin aksine tek bir hastalık değil neredeyse 150’nin üzerinde türden oluşur. Bu türlerin ortaya çıkışı, neden olan faktörler, seyirleri ve tedavi şekilleri çoğunlukla farklılıklar içerir. Bu nedenle bu grup hastalıklar konusunda toplumun doğru bilgilenmesi kanserden korunma ve erken tanı için çok önemlidir. Kanser insanlar için bir kader olarak kabul edilmemeli, korunma stratejileri ve erken tanı için bilim insanları toplumu bilgilendirme adına doğru yönlendirmeleri kesintisiz sürdürmelidir.

Kanser önlenebilir bir hastalık mıdır?

Kanserleşmeyi tetikleyici faktörler 3’e ayrılır:

  1. Çevresel faktörler (önlenebilir),
  2. Kalıtsal faktörler (önlenemez, erken tanı çok değerli ve çoğunlukla mümkün),
  3. Rasgele mutasyonlar (önlenemez?, çoğu yaşlılıkla ilişkili).

Kanser ciddi oranda önlenebilir bir hastalıktır. Aşağıda detaylarıyla inceleyeceğimiz bir dizi çevresel faktörün, kanser oluşumu ile yakın ilişkisi kanıtlanmıştır ve çevresel faktörler önlemesi en kolay kanser etkenleridir. Erkeklerde ve kadınlarda birkaç kanser türü dışında neredeyse benzer faktörler söz konusudur. Her ne kadar önlem alsak da belli bir oranda kanser insanoğlu yaşadığı sürece var olacaktır. Çünkü kanser aynı zamanda bir yaşlılık hastalığıdır. Hücrelerin yaşlanması, bireyde var olan genetik yatkınlık, vücudumuzda var olan doğal kanserojenler (örneğin ileri yaşlarda erkeklerde testosteron; kadınlarda östrojen)bu süreci bir grup bireyde kaçınılmaz kılacaktır.

Oransal olarak bakacak olursak olayı daha da iyi kavrayabiliriz. Tüm kanserlerin neredeyse yarısından fazlası sigara alışkanlığı, önlenebilir infeksiyonlar, sedanter (hareketsiz) yaşam, obezite ve sağlıksız beslenme ile ilişkilidir. Asbest maruziyeti, benzen ve bir takım kanserojen kimyasallar ile yakın temas ve uzun süreli inhalasyon (solunum yolu ile vücuda alımı), düzenli alkol kullanımı gibi bir grup çevresel faktörün ve mesleki kanserojenin günümüzde kanserle ilişkisi kesin olarak tanımlanmıştır. Tüm bu faktörlerin toplumda oluşturulacak bilinçle birlikte azaltılması kanser görülme sıklığında ciddi oranda azalmalara neden olacaktır. Sigara içmeyen bir toplum yaratırsak neredeyse akciğer kanserlerinin %90’ından daha fazlasını yok edebiliriz. Günümüzde sigaranın çok sayıda kanser ile ilişkisi ortaya konulmuştur. Sigara içmeyen bir toplumda akciğer kanserinin yanı sıra baş boyun kanserleri, yutak borusu, mide, pankreas, böbrek, mesane, lösemi ve hatta meme kanseri gibi birçok kanser türünde etkili olduğu bilinmektedir.

Ülkemizde erkeklerde görülen en sık ilk 5 kanser türü sırasıyla akciğer, prostat, mesane (idrar kesesi), kolorektal (kalınbarsak) ve mide kanseri olarak sıralanmaktadır. Ülkemizde kadınlarda en sık görülen meme kanseri, her 8 kadın kanserinden birisi olmaya devam etmektedir. Bunu dışında rahim ağzı (serviks), rahim ve yumurtalık kanserleri de sık görülen kadın kanserleri olarak sıralanabilir. Kadınlarda akciğer kanseri erkeklere nazaran daha ender görülse de sık rastlanan kanser türü olarak sayılabilir. Ülkemizde en sık görülen çocukluk çağı kanseri ise lösemidir. Gençlerde ise (15-24 yaş grubu) erkeklerde testis kanseri ve kemik kanserleri, kadınlarda ise tiroid ve Hodgkin Lenfoma en sık karşılaşılan kanser türleridir.

Günümüzde kansere neden olan etkenlerin birçoğu iyi bir şekilde tanımlanmıştır. Gelin şimdi bu etkenleri inceleyerek kanserden nasıl korunabileceğimizi öğrenelim.

Yeni teknolojiler, over (yumurtalık) kanserinin erken tanısını mümkün kılacak

Yeni teknolojiler, over (yumurtalık) kanserinin erken tanısını mümkün kılacak

Over (kadın yumurtalık) kanserinin tedavisine çok sayıda yeni ve etkili ilaç seçeneği eklenmiştir (bakınız over kanseri tedavilerinde son gelişmeler). Over kanserinde bağlı sağkalı...

21.11.2020
Meme kanseri ne kadar ÖNLENEBİLİR? İşte bilmeniz gerekenler

Meme kanseri ne kadar ÖNLENEBİLİR? İşte bilmeniz gerekenler

Meme kanserine bağlı ölümler gelişmiş tedaviler sayesinde azalmaktadır, buna karşın mamografi taraması sonucunda artan tanı sebebiyle yıllık yeni ortaya çıkan meme kanseri sayısı d...

06.08.2020
Kan testi ile kanseri 4 yıl öncesinden teşhis etmek mümkün olacak mı?

Kan testi ile kanseri 4 yıl öncesinden teşhis etmek mümkün olacak mı?

Kanser tedavisi ileri evrelerde halen istenildiği kadar yüz güldürücü değildir. Bu nedenle kanseri erken evrede yakalamak, bu hastalığın sonuçlarını iyileştirmek için en temel stra...

24.07.2020
Akciğer kanserinde erken tanı için tarama önerileri yenilendi: 2 önemli değişiklik!

Akciğer kanserinde erken tanı için tarama önerileri yenilendi: 2 önemli değişiklik!

Sigara içen ancak belirtileri ve şikayetleri olmayan kişiler için akciğer kanseri tarama önerilerini, 7 Temmuz 2020’de ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü (USPSTF) güncelledi. USPST...

22.07.2020
Biraz bile hareket ederek, kansere bağlı ölüm riski nasıl azaltılır? Oturmak, nasıl sağlığımızın en büyük düşmanlarından biridir?

Biraz bile hareket ederek, kansere bağlı ölüm riski nasıl azaltılır? Oturmak, nasıl sağlığımızın en büyük düşmanlarından biridir?

Hareketsiz yaşam tarzının kalp hastalıkları, diyabet, obezite gibi ciddi sağlık problemlerine zemin hazırladığı bilinmektedir. Ayrıca hareketsizlik; iskelet, kas, dolaşım, solunum,...

27.06.2020
HPV aşısı, baş ve boyun kanserlerinden korunmak için FDA onayı aldı

HPV aşısı, baş ve boyun kanserlerinden korunmak için FDA onayı aldı

12 Haziran 2020'de ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), baş ve boyun kanserlerinden korunmak için dokuzlu HPV aşısı Gardasil-9'a onay verdi. 1900’lü yılların sonlarında araştırmacıla...

17.06.2020
Kanserde erken tanı için tarama programlarının kanser sıklığına ve kansere bağlı ölüm nedenlerine etkisi

Kanserde erken tanı için tarama programlarının kanser sıklığına ve kansere bağlı ölüm nedenlerine etkisi

Uluslararası rehberlere göre uygulanan kanser taramalarının, kanser sıklığı ve kanser ölümleri üzerinde önemli bir etkisi olduğu bilinmektedir. Bu taramalar aynı zamanda şu anda ve...

22.05.2020
Düzenli aspirin kullanımı hangi kanserlerin riskini azaltabilir?

Düzenli aspirin kullanımı hangi kanserlerin riskini azaltabilir?

Düzenli aspirin kullanımı, bir kez daha pankreas ve karaciğer kanseri de dahil olmak üzere gastrointestinal (mide-bağırsak) sistemdeki tüm bölgelerde önemli ölçüde azalmış kanser r...

20.04.2020
Yaşam tarzı, prostat kanseri riskini nasıl etkiler?

Yaşam tarzı, prostat kanseri riskini nasıl etkiler?

Prostat kanseri yükü Prostat kanseri dünya çapında erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türüdür ve gelişmiş ülkelerde erkekler %70'e varan oranlarda ilerleyen yaşlarda prosta...

03.03.2020