Prof. Dr. Mustafa ÖZDOĞAN
Prof. Dr. Mustafa Özdoğan Kimdir ?

Kanserden Korunma

Kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp çoğalmasıyla ortaya çıkan kötü huylu hastalıklar grubuna verilen genel addır. Toplumda bilinenin aksine tek bir hastalık değil neredeyse 150’nin üzerinde türden oluşur. Bu türlerin ortaya çıkışı, neden olan faktörler, seyirleri ve tedavi şekilleri çoğunlukla farklılıklar içerir. Bu nedenle bu grup hastalıklar konusunda toplumun doğru bilgilenmesi kanserden korunma ve erken tanı için çok önemlidir. Kanser insanlar için bir kader olarak kabul edilmemeli, korunma stratejileri ve erken tanı için bilim insanları toplumu bilgilendirme adına doğru yönlendirmeleri kesintisiz sürdürmelidir.

Kanser önlenebilir bir hastalık mıdır?

Kanserleşmeyi tetikleyici faktörler 3’e ayrılır:

  1. Çevresel faktörler (önlenebilir),
  2. Kalıtsal faktörler (önlenemez, erken tanı çok değerli ve çoğunlukla mümkün),
  3. Rasgele mutasyonlar (önlenemez?, çoğu yaşlılıkla ilişkili).

Kanser ciddi oranda önlenebilir bir hastalıktır. Aşağıda detaylarıyla inceleyeceğimiz bir dizi çevresel faktörün, kanser oluşumu ile yakın ilişkisi kanıtlanmıştır ve çevresel faktörler önlemesi en kolay kanser etkenleridir. Erkeklerde ve kadınlarda birkaç kanser türü dışında neredeyse benzer faktörler söz konusudur. Her ne kadar önlem alsak da belli bir oranda kanser insanoğlu yaşadığı sürece var olacaktır. Çünkü kanser aynı zamanda bir yaşlılık hastalığıdır. Hücrelerin yaşlanması, bireyde var olan genetik yatkınlık, vücudumuzda var olan doğal kanserojenler (örneğin ileri yaşlarda erkeklerde testosteron; kadınlarda östrojen)bu süreci bir grup bireyde kaçınılmaz kılacaktır.

Oransal olarak bakacak olursak olayı daha da iyi kavrayabiliriz. Tüm kanserlerin neredeyse yarısından fazlası sigara alışkanlığı, önlenebilir infeksiyonlar, sedanter (hareketsiz) yaşam, obezite ve sağlıksız beslenme ile ilişkilidir. Asbest maruziyeti, benzen ve bir takım kanserojen kimyasallar ile yakın temas ve uzun süreli inhalasyon (solunum yolu ile vücuda alımı), düzenli alkol kullanımı gibi bir grup çevresel faktörün ve mesleki kanserojenin günümüzde kanserle ilişkisi kesin olarak tanımlanmıştır. Tüm bu faktörlerin toplumda oluşturulacak bilinçle birlikte azaltılması kanser görülme sıklığında ciddi oranda azalmalara neden olacaktır. Sigara içmeyen bir toplum yaratırsak neredeyse akciğer kanserlerinin %90’ından daha fazlasını yok edebiliriz. Günümüzde sigaranın çok sayıda kanser ile ilişkisi ortaya konulmuştur. Sigara içmeyen bir toplumda akciğer kanserinin yanı sıra baş boyun kanserleri, yutak borusu, mide, pankreas, böbrek, mesane, lösemi ve hatta meme kanseri gibi birçok kanser türünde etkili olduğu bilinmektedir.

Ülkemizde erkeklerde görülen en sık ilk 5 kanser türü sırasıyla akciğer, prostat, mesane (idrar kesesi), kolorektal (kalınbarsak) ve mide kanseri olarak sıralanmaktadır. Ülkemizde kadınlarda en sık görülen meme kanseri, her 8 kadın kanserinden birisi olmaya devam etmektedir. Bunu dışında rahim ağzı (serviks), rahim ve yumurtalık kanserleri de sık görülen kadın kanserleri olarak sıralanabilir. Kadınlarda akciğer kanseri erkeklere nazaran daha ender görülse de sık rastlanan kanser türü olarak sayılabilir. Ülkemizde en sık görülen çocukluk çağı kanseri ise lösemidir. Gençlerde ise (15-24 yaş grubu) erkeklerde testis kanseri ve kemik kanserleri, kadınlarda ise tiroid ve Hodgkin Lenfoma en sık karşılaşılan kanser türleridir.

Günümüzde kansere neden olan etkenlerin birçoğu iyi bir şekilde tanımlanmıştır. Gelin şimdi bu etkenleri inceleyerek kanserden nasıl korunabileceğimizi öğrenelim.

Akciğer Kanseri Taramasının Kimler için Daha Yararlı Olacağını Tahmin Eden Kan Testi

Akciğer Kanseri Taramasının Kimler için Daha Yararlı Olacağını Tahmin Eden Kan Testi

Onkolojinin önde gelen bilimsel yayını Journal of Clinical Oncology'de 7 Ocak 2022'de yayımlanan bir çalışmanın bulgularına göre, akciğer kanseri risk faktörlerini değerlendiren bi...

14.01.2022
Aşı ile Meme Kanserini Önlemek Mümkün mü?

Aşı ile Meme Kanserini Önlemek Mümkün mü?

Kanseri hedef almak için bağışıklık sistemini kullanmak, uzun süredir doktorların hedefindedir. Ancak kanser hücreleri, kontrolden çıkarak büyümek için mutasyona uğrayan normal hüc...

17.12.2021
Covid-19, Kanser Taramalarında ve Yeni Tanılarda Büyük Düşüşlere Yol Açtı

Covid-19, Kanser Taramalarında ve Yeni Tanılarda Büyük Düşüşlere Yol Açtı

Cancer adlı dergide 6 Aralık 2021’de yayımlanan geniş çaplı bir analiz sonucuna göre, Covid-19 Pandemisi, kanser taramalarında ve yeni kanser tanılarında önemli düşüşlere yol açtı....

08.12.2021
Alkol, Meme Kanseri Riskini Ne Kadar ve Nasıl Artırır?

Alkol, Meme Kanseri Riskini Ne Kadar ve Nasıl Artırır?

Alkol östrojeni yükselttiği, folat emilimini azalttığı ve hücre DNA'sına zarar verdiği için meme kanseri riskini artırabilmektedir. Ayrıca alkol, oksidatif stres aracılığı ile kans...

05.12.2021
D Vitamini Seviyesi Kolon Kanserinin Önlenmesinde Önemli Bir Rol Oynayabilir

D Vitamini Seviyesi Kolon Kanserinin Önlenmesinde Önemli Bir Rol Oynayabilir

D vitamini ve kolorektal kanser arasındaki bağlantıyı araştırmak için süregelen çabalarda, yeni araştırmalar, özellikle diyet kaynaklarından daha yüksek düzeyde D vitamini tüketen ...

30.10.2021
Kolon ve Rektum Kanseri için Artan Risk, Üçüncü Derece Akrabalara Kadar Uzanıyor

Kolon ve Rektum Kanseri için Artan Risk, Üçüncü Derece Akrabalara Kadar Uzanıyor

Erken tanı için kanser tarama önerilerini etkileyebilecek yeni bir araştırmaya göre, erken (50 yaş öncesi) başlangıçlı kolorektal kanserli kişilerin üçüncü derece akrabaları bile h...

01.10.2021
50 çeşit kanserin kan testi ile erken tanısı için büyük bir çalışma başlatıldı

50 çeşit kanserin kan testi ile erken tanısı için büyük bir çalışma başlatıldı

Belirti vermeden önce 50 çeşit kanseri tespit etmeyi amaçlayan kan testi için Birleşik Krallık'ta büyük bir klinik araştırma başladı. Kanser hücreleri ilk oluşmaya başladıklarında...

15.09.2021
Akciğer kanseri için erken tanı testi, yaşam kaybını dörtte bir oranında azaltabilir

Akciğer kanseri için erken tanı testi, yaşam kaybını dörtte bir oranında azaltabilir

Sigara kullanımı sebebi ile akciğer kanseri için yüksek risk taşıyan kişileri, düşük doz bilgisayarlı tomografi (DDBT) ile düzenli tarama, yaşam kaybını dörtte bir oranında azaltab...

19.07.2021
Alkole bağlı dünyada her yıl 740 bin yeni kanser tanısı konmakta

Alkole bağlı dünyada her yıl 740 bin yeni kanser tanısı konmakta

Alkol tüketimi, 2020'de dünya çapında teşhis edilen tüm kanserlerin %4'ünü oluşturdu ki bu yaklaşık 740 bin kişiye denk gelmektedir ve bu kanserlerin dörtte üçü erkeklerde görülüyo...

15.07.2021