Hızlı Arama
Anasayfa - Kanser Haberleri - Nadir Tümörler

Nadir Tümörler

Ewing sarkomu nedir? Belirtileri ve tedavisi
Ewing sarkomu genellikle çocukları ve ergenleri etkileyen bir kemik kanseridir ve nadir tümörlerden biridir. Ewing sarkomu çok agresif olabilir, ancak hücreler radyasyon tedavisine iyi cevap verme eğilimindedir. Genel olarak bu kanser metastaz yapmadan önce teşhis edilir. ABD'de tahminen her y...
Myelofibrozis tedavisi için fedratinib FDA onayı aldı
ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), belirli miyelofibroz tipleri olan erişkin hastaların tedavisi için fedratinib (Inrebic, Celgene) kapsüllerini 16 Ağustos 2019'da onayladı . Yüksek düzeyde seçici bir JAK2 inhibitörü olan fedratinib, orta-2 veya yüksek riskli primer veya sekonder (post- polisitemi v...
Tenosinovyal dev hücreli tümör tedavisi için pexidartinib FDA onayı aldı
2 Ağustos 2019'da, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), semptomatik, şiddetli morbidite veya fonksiyonel sınırlamaya neden olan ve cerrahi olarak çıkarılamayan tenosinoviyal dev hücreli tümöre (TDHT) sahip yetişkin hastalar için pexidartinib (Turalio) kapsüllerini onayladı. Pexidartinib, TDHT hastaları i...
Santral sinir sistemi germinoması
Santral Sinir Sistemi germinoması, pediatrik (çocukluk çağı) hastalarda ağırlıklı olarak ortaya çıkan germ hücreli tümörlerdir. Bu en sık görülen pineal bölge tümörleridir ve erkekleri kadınlardan daha sık görülür. Bu hastalığın diğer isimler nelerdir? • CNS Germinoma • Merkezi sinir sistemin...
Uveal melanoma (göz kanseri) karşı etkili bir ilaç kombinasyonu keşfedildi
Uveal melanom, gözde meydana gelen agresif deri kanseri türlerinden biridir. Nadir tümörlerden biri olmakla birlikte, metastatik uveal melanoma sahip hastaların prognozu (hastalık gidişatı) oldukça kötüdür ve ortalama yaşam süresi 17 ile 20 ay arasındadır. Hastaların yarısında, başta karaciğer olmak...
Periton (karın zarı) kanseri nedir? Belirtileri ve tedavisi
Periton (karın zarı) kanseri veya primer periton kanseri, 1 milyon insandan sadece 6'sında ortaya çıkan nadir kanserlerden biridir. Ne kadar nadir olduğunu anlamak için bir örnek vermek gerekirse, over (kadın yumurtalık) kanseri, yaklaşık 1 milyon kişiden 120'sinde ortaya çıkar. Ancak kesin sayıyı t...
Nadir bir kanser türünde daha immünoterapi umut oldu
Gestasyonel trofoblastik kanserlerin tedavisinde immünoterapi Bazı terimler ve anlamları: • Gestasyonel kavramı gebelik anlamına gelmektedir ve rahim içinde embriyo gelişme sürecini tanımlar. • Plasenta, hem fetüse hem de anneye ait, bebeğin anne karnında ihtiyaç duyduğu hemen her türlü kayna...
Tekrarlayan veya metastatik adenoid kistik karsinom tedavisinde lenvatinib
Adenoid kistik karsinomlar, çoğunlukla tükürük bezlerinden kaynaklanan kötü huylu nadir tümörlerdendir. Erken evrede temel tedavisi ameliyat ve adjuvan (ameliyat sonrası koruyucu) radyoterapi iken; tekrarlamış veya metastaz yapmış adenoid kistik karsinomlar değişken bir klinik gidişata sahiptir ve b...
İleri evre ve tedaviye dirençli desmoid tümörlerin tedavisinde sorafenib
Desmoid tümörler (ayrıca agresif fibromatoz olarak da bilinir), bağ dokularından kaynaklanan, ortaya çıktıkları bölgede agresif davranan nadir kanserlerlerdendir. Yıllık yeni ortaya çıkan hasta sayısı ABD'de 1000 vaka civarındadır. Desmoid tümörler tipik olarak 20'li ve 30'lu yaşlarda genç yetişkinl...