Ameliyatla çıkarılamayan, tekrarlayan veya tedaviye dirençli ALK-pozitif inflamatuar miyofibroblastik tümörleri olan 1 yaş ve üzeri pediyatrik ve yetişkin hastalar için krizotinib (Xalkori, Pfizer Inc.) 14 Temmuz 2022'de FDA (ABD Gıda ve İlaç İdaresi) onayı aldı.

İnflamatuar Miyofibroblastik Tümör Nedir?

İnflamatuar miyofibroblastik tümör (IMT), mukozal yüzeyler ve mezenter adı verilen dokularda oluşur. Mukozal yüzeyler gözlerinizde, burnunuzda, ağzınızda, sindirim sisteminizde, akciğerlerde, genital ve idrar yollarında bulunur. Mezenter, karnınızdaki organları birbirine bağlar. IMT genellikle akciğerlerde başlar ancak mesane, rahim, gırtlak, mide, karaciğer veya bağırsakta başlayabilir. IMT ayrıca inflamatuar fibrosarkom veya IMFT olarak da adlandırılabilir. Nadir tümörlerden biridir.

İnflamatuar miyofibroblastik tümör (IMT), tümörde bulunan iki tip hücre sebebi ile bu şekilde adlandırılır. IMT, miyofibroblast adı verilen bir hücre türünden oluşur. Miyofibroblastlar, organların şeklini korumaya ve yaraları iyileştirmeye yardımcı olur. IMT'ler ayrıca çok sayıda bağışıklık hücresi içerir ve bu da tümörün bir enfeksiyon gibi "iltihaplı" görünmesini sağlar ve inflamatuar adı da buradan gelir.

IMT genellikle iyi huyludur, yani kanser değildir ve bu tümör hücreleri genellikle vücudun diğer bölgelerine gitmez. Bununla birlikte, IMT yakındaki dokuyu istila edebilir ve birçok soruna neden olabilir. IMT, akciğer veya mide gibi önemli organların yolunda büyüyebilir. Çok nadir durumlarda IMT metastaz yapabilir, yani uzak organlara yayılabilir.

IMT'ler çoğunlukla çocuklarda ve genç erişkinlerde bulunur ancak her yaşta ortaya çıkabilir.

Bazı IMT vakalarında kromozomların (hücrelerinizin tüm genlerinizi içeren kısımları) parçalandığını ve yanlış bir şekilde tekrar bir araya geldiğini biliyoruz. Bu tür mutasyonlara (genetik değişim) füzyon diyoruz. Bu genetik değişimler, hücrelerin olması gerektiği gibi çalışmamasına neden olabilir. IMT'de ALK adlı bir gen diğer genlerle birleşebilir. Böyle bir durum genetik testlerle belirlenir ve bir tümörde ALK-füzyonunun bulunması, hem o tümörün IMT olması yönünde tanıtyı destekler hem de tedavi için önemli bir belirleyicidir.

İki Klinik Araştırma ile Gelen FDA Onayı

Krizotinibin ALK-pozitif inflamatuar miyofibroblastik tümörlerde (IMT) güvenliliği ve etkililiği, ADVL0912 çalışmasından 14 çocuk hastayı ve A8081013 çalışmasından 7 yetişkin hastayı içeren iki çok merkezli, tek kollu, açık etiketli çalışmada değerlendirilmiştir.

Bu klinik araştırmaların ana etkinlik sonuç ölçüsü, objektif yanıt oranıydı. 14 pediyatrik hasta arasında, 14 hastanın toplam 12'si (%86) objektif yanıt yaşadı. Yedi yetişkin hastadan beşinde tedaviye objektif yanıtlar vardı.

Pediyatrik hastalarda en yan (≥ %35) etkiler kusma, bulantı, ishal, karın ağrısı, döküntü, görme bozukluğu, üst solunum yolu enfeksiyonu, öksürük, ateş, kas-iskelet ağrısı, yorgunluk, ödem, kabızlık ve baş ağrısıdır. Erişkin hastalarda en sık görülen (≥ %35) yan etkiler görme bozuklukları, bulantı ve ödemdir.

Yetişkin hastalarda önerilen krizotinib dozu, hastalık progresyonuna (ilerlemesine) veya kabul edilemez yan etkiye kadar oral olarak günde iki kez 250 mg'dır. Önerilen pediatrik doz, hastalık progresyonuna veya kabul edilemez yan etkiye kadar oral olarak günde iki kez 280 mg/m2'dir.