Kanser hücreleri geçirdikleri bazı değişimlerle, normal bir hücreye göre, çok daha hızlı çoğalma özelliğine kavuşur. Yeni geliştirilen ilaçların önemli bir kısmı bu değişiklikleri tanıma ve hedef alma özelliğine sahiptir. Bunlar akıllı veya hedefe yönelik ilaç olarak adlandırılır. Aşağıda, akciğer kanserinde önemli bir hedef olan ALK-EML4 füzyon mutasyonuna karşı geliştirilmiş ilaçlar, bir başka deyişle, ALK pozitif akciğer kanseri tedavileri görülebilir.