ALK (anaplastik lösemik kinaz) füzyonu, kanseri tetkleme potansiyeline sahip bir genetik değişimdir. Bu mutasyon, iki gen arasında bir füzyon (birleşme) oluşmasına yol açar. Bu füzyon geni, hücrelerde anormal büyümeye ve kanser oluşumuna neden olur. ALK füzyonu en sık olarak küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) gibi bazı tümör türlerinde görülür. ALK füzyonu bulunan hastalar için ALK inhibitörleri gibi ilaçlar mevcuttur. Bu ilaçlar, ALK füzyon proteini üreten hücreleri tahrip ederek tümör büyümesini yavaşlatır veya durdurur.

Yeni geliştirilen kanser ilaçlarının önemli bir kısmı genetik değişimleri tanıma ve hedef alma özelliğine sahiptir. Bunlar akıllı veya hedefe yönelik ilaç olarak adlandırılır.

Aşağıda, akciğer kanserinde önemli bir hedef olan ALK-EML4 füzyon mutasyonuna karşı geliştirilmiş ilaçlar, bir başka deyişle, ALK pozitif akciğer kanseri tedavileri görülebilir.

ALK inhibitörleri arasında yan etki sıklığı konusunda bazı farklılıklar olabilir. Ancak, genel olarak, yaygın olarak bildirilen yan etkiler arasında baş ağrısı, halsizlik, hipertansiyon, diyare (ishal), karın ağrısı, mide bulantısı, anemi ve nötropeni (beyaz kan hücrelerinin düşük seviyesine neden olan bir durum) bulunmaktadır. Ayrıca, bazı ALK inhibitörlerinin nadir olarak kardiyak, böbrek veya diğer organları etkileyebilecek yan etkileri de olabilir. Her hasta için uygun ilacın seçimi genellikle hastanın genel sağlık durumu, diğer tedavileri ve yan etkileri göz önünde bulundurularak yapılır.