Rahim ağzı kanseri, dünya genelinde kadınlar arasında en yaygın görülen kanser türlerinden biridir ve erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilirken, geç teşhis edildiğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Türkiye'de 2020 Kanser İstatistikleri'ne göre, her yıl yaklaşık 2.532 kadına rahim ağzı kanseri teşhisi konulmakta ve bu hastalık nedeniyle her yıl 1.245 kadın hayatını kaybetmektedir. Bu verilerle, rahim ağzı kanseri ülkede kadınlarda görülen jinekolojik kanserler arasında hem sıklık hem de yaşam kaybı oranı bakımından üçüncü sırada yer almaktadır.

Rahim ağzı kanseri, özellikle İnsan Papilloma Virüsü (HPV) enfeksiyonunun neden olduğu servikal (rahim ağzı bölgesinde bulunan) hücrelerdeki değişiklikler sonucu gelişir. HPV enfeksiyonu oldukça yaygındır ve çoğu zaman vücut tarafından bağışıklık sistemi aracılığı ile temizlenir; ancak, virüsün neden olduğu hücresel değişiklikler zamanla kontrolsüz hücre büyümesine ve kansere yol açabilir.

Erken evrelerde, rahim ağzı kanseri genellikle belirti vermez, bu da düzenli kanser tarama ve erken teşhisin önemini artırır.

Rahim Ağzında Kanser Öncesi Değişiklikler Nelerdir?

Rahim ağzı kanseri gelişimi öncesinde, rahim ağzında atipik hücresel değişiklikler meydana gelir. Bu durum, rahim ağzı kanserinin öncüsü olarak kabul edilir ve tıbbi literatürde genellikle servikal intraepitelyal neoplazi (CIN) olarak adlandırılır. Bu terim, rahim ağzındaki hücrelerde görülen prekanseröz değişiklikleri ifade eder.

CIN= Cervical Intraepithelial Neoplasia

Atipik rahim ağzı hücrelerine sahip her birey rahim ağzı kanseri geliştirmez ve bu hücreler çoğunlukla kendiliğinden kaybolabilir. Yine de, bu anormal hücreler bazı durumlarda rahim ağzı kanserine dönüşebilir.

Servikal İntraepitelyal Neoplazi (CIN) Nedir?

Servikal intraepitelyal neoplazi (CIN), rahim ağzında prekanseröz atipik hücre büyüme paternlerini tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu hücresel değişiklikler kanser değildir, ancak tedavi edilmezse rahim ağzı kanserine dönüşebilirler.

CIN, hücresel anormalliklerin şiddetine bağlı olarak CIN1, CIN2 ve CIN3 olmak üzere sınıflandırılır:

 • CIN1 (Hafif displazi): Hafif hücresel anormallikleri ifade eder ve çoğu durumda tedavi gerektirmez çünkü vücut bu hafif değişiklikleri genellikle kendi başına düzeltebilir.
 • CIN2 ve CIN3 (Orta ila şiddetli displazi): Daha ciddi hücresel anormallikleri gösterir. CIN2 ve CIN3 durumları ilerlerse veya 1-2 yıl içinde kendiliğinden düzelmezse tedavi gerekebilir. Özellikle CIN3, rahim ağzı kanserine dönüşme riski yüksek olduğu için çoğunlukla tedavi edilir.

CIN1-2-3'ün Rahim Ağzı Kanserine Dönüşme Riskleri Ne Kadardır?

CIN'in rahim ağzı kanserine dönüşme riski, CIN derecesine bağlı olarak artar.

 • CIN1: Hafif derecede displazi olarak da bilinir ve genellikle düşük risk taşır. CIN1'in rahim ağzı kanserine dönüşme riski düşüktür, genellikle %1 ile %5 arasında değişir. Çoğu CIN1 vakası kendiliğinden düzelir ve ilerlemez.
 • CIN2: Orta derecede displazi olarak tanımlanır ve daha yüksek bir dönüşüm riski taşır. CIN2'nin rahim ağzı kanserine dönüşme riski, çalışmalara göre %5 ile %10 arasında değişebilir. CIN2 durumları, genellikle daha yakından izlenir ve bazı durumlarda tedavi edilir.
 • CIN3: Şiddetli displazi veya karsinoma in situ (CIS) olarak adlandırılır ve en yüksek dönüşüm riskine sahiptir. CIN3'ün rahim ağzı kanserine dönüşme riski %30 ile %50 arasında değişir ve genellikle aktif tedavi gerektirir.

Bu risk oranları, genel toplum içinde yapılan gözlemlere dayanır ve bireysel risk faktörleri, HPV enfeksiyonunun varlığı ve süresi, kişinin bağışıklık sisteminin durumu ve diğer çevresel veya genetik faktörler gibi birçok değişkene bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, CIN tanısı alan kadınlar düzenli tıbbi takip ve gerekirse tedavi ile yönetilmelidir.

rahim ağzı serviks kanseri nasıl oluşur prekanseröz lezyon CIN HPV enfeksiyonu ASCUS HSIL LSIL

Rahim Ağzı Kanseri Öncesi Belirtiler

Rahim ağzı kanseri öncesinde genellikle belirgin belirtiler görülmez. Ancak, erken evre rahim ağzı kanserinin belirtileri şunlar olabilir:

 • Anormal vajinal kanama
 • Artan vajinal akıntı
 • Cinsel ilişki sırasında ağrı
 • Menstrüasyon değişiklikleri
 • Pelvik (kasık bölgesidne ağrı) ağrı

Bu belirtiler, yalnızca rahim ağzı kanseri için özgü olmayıp, endometrioz, miyomlar veya bir enfeksiyon gibi başka durumların belirtisi de olabilir. Bu nedenle, bu belirtileri yaşayan kişilerin daha fazla değerlendirme için bir sağlık uzmanına başvurması önemlidir.

Rahim Ağzı Kanseri Öncesi Risk Faktörleri

HPV (İnsan Papilloma Virüsü), rahim ağzı kanseri vakalarının neredeyse tamamından sorumludur. HPV, cinsel yolla bulaşan en yaygın enfeksiyonlardan biridir ve dünya genelindeki yetişkinlerin büyük bir kısmı hayatlarının bir döneminde HPV ile enfekte olur. HPV enfeksiyonunun yaygınlığı yaş, cinsel aktivite, cinsel partner sayısı ve coğrafi konum gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ancak, bazı çalışmalar cinsel olarak aktif bireylerin yaklaşık %80'inin hayatlarının bir noktasında HPV'ye maruz kaldığını göstermektedir.

Ergenler ve genç yetişkinler için önerilen HPV aşısı, en yaygın kansere yol açan HPV türlerine karşı koruma sağlar.

Rahim ağzı kanseri ve öncesi durumları geliştirme riskini artırabilecek diğer faktörler:

 • Zayıf bağışıklık sistemi
 • Sigara kullanımı
 • Belirli cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların (CYBE) varlığı
 • Ailede rahim ağzı kanseri öyküsü
 • Birden fazla gebelik
 • Uzun süreli oral kontraseptif kullanımı
 • Birden fazla cinsel partner

Rahim Ağzı Kanseri Öncesi Durumlarının Teşhisi ve Tedavisi

Rahim Ağzı Kanseri Öncesi Durumların Teşhisi: Adım Adım Süreç

Rahim ağzı kanseri öncesi durumların teşhisi, modern tıp tekniklerini kullanarak erken aşamalarda yapılabilmektedir. Pap smear veya HPV testi sonuçlarında atipik bulgular tespit edildiğinde, sağlık uzmanları daha detaylı incelemeler için kolposkopi testini önermektedir. Kolposkopi, rahim ağzının kolposkop adlı özel bir mikroskop ile detaylı bir şekilde incelenmesini sağlar. Bu işlem sırasında, atipik görünümlü alanlardan alınan servikal biyopsi örnekleri, hücresel değişikliklerin derecesini belirlemek ve tedavi ihtiyacını saptamak amacıyla incelenir.

CIN Lezyonlarının Kansere Dönüşümü Önlenebilir mi? Tedavisi

Bu amaçla yapılan bilimsel ve klinik araştırmalar, öncelikle CIN'in erken teşhisi, etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi ve risk faktörlerinin azaltılmasına odaklanmıştır.

CIN lezyonları kanser olmayıp, servikal hücrelerdeki kanser-öncülü değişiklikleri ifade eder. Bu nedenle, bu durumların tedavisi tıbbi onkoloji uzmanları tarafından değil, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları veya jinekoonkoloji alanında yandal uzmanlığına sahip kadın doğum uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir.

Aşağıda, CIN lezyonlarının kansere dönüşümünü önlemeye yönelik bazı önemli stratejiler ve bu konudaki araştırmalar sunulmaktadır:

1. HPV Aşılama

 • HPV Aşısı Araştırmaları: HPV enfeksiyonunun, özellikle yüksek riskli HPV türlerinin, CIN ve sonuçta serviks kanserinin ana nedeni olduğu bilinmektedir. HPV aşıları (örneğin, Gardasil ve Cervarix), bu yüksek riskli HPV türlerine karşı koruma sağlayarak CIN ve serviks kanseri riskini önemli ölçüde azaltabilir. Çeşitli uluslararası çalışmalar ve klinik denemeler, HPV aşısının serviks kanseri öncüllerinin ve kanser vakalarının önlenmesinde etkili olduğunu göstermiştir. Yani CIN geliştikten sonra bile aşılar yapılabilmekte ve etkili olabilmektedir.

2. Düzenli Tarama ve Kolposkopi

 • Pap Smear ve HPV Testi: Düzenli servikal taramalar (Pap smear testleri) ve HPV testleri, CIN lezyonlarının erken teşhisinde hayati bir rol oynar. Erken evre CIN lezyonlarının tespiti, gerekli müdahalelerin yapılmasını ve kansere ilerlemenin önlenmesini sağlar.
 • Kolposkopi ve Biyopsi: Anormal Pap smear veya HPV testi sonuçları olan hastalarda kolposkopi ve gerekirse biyopsi yapılması, CIN'in derecesini belirlemek ve uygun tedavi stratejisini planlamak için önemlidir.

3. Cerrahi Müdahaleler ve Tedaviler

 • LEEP ve Konizasyon: CIN2 ve CIN3 gibi daha yüksek dereceli lezyonların tedavisinde, Loop Elektrocerrahi Eksizyon Prosedürü (LEEP) veya konizasyon gibi cerrahi müdahaleler yaygın olarak kullanılır. Bu yöntemler, anormal hücreleri etkili bir şekilde çıkararak kansere ilerlemenin önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca, kriyoterapi (soğuk tedavi) ve koni biyopsisi (servikal konizasyon) de tedavi seçenekleri arasında yer alır. Bu yöntemler, anormal hücreleri etkili bir şekilde yok ederek rahim ağzı kanserinin önlenmesine yardımcı olur. Her iki yaklaşım da, rahim ağzındaki prekanseröz hücre değişikliklerinin erken müdahale ile tedavi edilmesini sağlayarak, kanser gelişim riskini önemli ölçüde azaltır.

4. Yaşam Tarzı Değişiklikleri ve Risk Faktörlerinin Azaltılması

 • Sigara İçmeme ve Sağlıklı Yaşam Tarzı: Sigara içmenin CIN ve serviks kanseri riskini artırdığı bilinmektedir. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek ve sigara içmekten kaçınmak, riski azaltabilir.

5. Bilimsel Araştırmalar ve Klinik Çalışmalar

 • Yeni Tedavi Yöntemleri: CIN tedavisinde kullanılabilecek yeni yöntemler ve ilaçlar üzerine yapılan araştırmalar devam etmektedir. Örneğin, immünoterapi ve HPV'ye yönelik antiviral tedaviler gibi yeni tedavi stratejileri, klinik deneyler ve araştırma projelerinin konusudur.

CIN lezyonlarının kansere dönüşümünün önlenmesi, kapsamlı bir yaklaşım gerektirir. HPV aşılama, düzenli tarama, erken teşhis, etkili tedavi yöntemleri ve yaşam tarzı değişiklikleri, bu sürecin önemli bileşenleridir. Son yıllarda bu alandaki ilerlemeler, serviks kanseri önleme stratejiler.

Özet

Anormal Pap smear veya HPV test sonuçları, bireyin rahim ağzı kanseri öncesi değişikliklere sahip olabileceğini gösterir. Bu, takip incelemeleri ve mümkün olan tedavinin gerekliliğini işaret eder. Erken teşhis ve tedavi, rahim ağzı kanseri öncesi durumların yönetilmesinde ve genel sağlık durumunun iyileştirilmesinde büyük önem taşır.