Tarih boyunca duyma engelliler kötü muameleye maruz kalmış veya dışlanmış olarak görülmüştür. En önyargılı ifadelerden biri Yunan Bilgin Aristoteles'e atfedilir: 

"Sağır doğanların hepsi duygusuzlaşır ve akıl yürütemez hale gelir."

İnsanlarda ses, iç kulağın sarmal, sıvı dolu bir organı olan kokleaya gider. Mikroskobik kıllar sıvının içine doğru uzanır, ses dalgalarına tepki olarak titreşir ve sesleri, işitme siniri boyunca beyne giden sinir uyarılarına dönüştürür. Eksik veya anormal saç hücreleri, gelişimsel anormallikler, travma veya hastalıktan kaynaklanan sensörinöral işitme bozukluğuna neden olabilir.

Koklear implant (KI), duyma engellilere ses hissi sağlayan elektronik bir cihazdır. Cihazın dış kısım bir mikrofondan, sesleri çeşitli frekans kanallarına bölen bir konuşma işlemcisinden ve işlenmiş sesi (elektromanyetik indüksiyon yoluyla) derinin altındaki alıcıya gönderen bir vericiden oluşmaktadır. Sinyaller daha sonra kokleadan geçen bir dizi elektrota gönderilir. KI'ler genellikle duyma yetisini yeni kaybedenlere veya duyma engeli olan çocuklara çok erken yaşta (iki yaşından önce) implante edildiğinde daha etkiliolabilmektedir. Uzun süredir duyma engelli olan veya doğuştan duyma engelli olan yaşlı bir kişi için beyin bu yeni duyusal girdiye uyum sağlamakta büyük zorluklar yaşayabilmektedir.

KI üzerine yapılan ilk araştırmalar, 1957 yılında, Fransız-Cezayirli Cerrahlar André Djourno ve Charles Eyries'in, ameliyat sırasında açığa çıkan işitsel bir sinir üzerine tel yerleştirmesini içermektedir. Duyma engelli hasta, akım uygulandığında “rulet çarkı” ve “cırcır böceği” gibi sesler duydu. 

İlk cihazlar konuşmayı anlamak için kullanılamıyor olsa da dudak okumaya yardımcı oluyorlardı.

1977'de Amerikalı Mühendis Adam Kissiah, insanlarda akustik sinirlerin dijital elektronikle uyarılması için temel ABD patenti aldı.

Yazı Görselinin Açıklaması: Bir kulakta, işitme cihazı ve koklear implant kombinasyonunun yer aldığı elektrikli akustik stimülasyonun çizimi. Bir grup elektrot spiral şeklinde koklea boyunca dolaşır.

Yazıda Geçen Tarihi Kişiler: André Djourno (1904–1996), Charles Eyries (1908–1996), Adam M. Kissiah Jr. (d. 1947)