Prof. Dr. Mustafa ÖZDOĞAN
Prof. Dr. Mustafa Özdoğan Kimdir ?

Mide kanseri

CDH1 gen mutasyonu nedir? Hangi kanserlerin riskini artırır?

CDH1 gen mutasyonu nedir? Hangi kanserlerin riskini artırır?

Kalıtsal CDH1 mutasyonu nedir? Bilinmesi gerekenler – Özet CDH1 ismi "Cadherin 1"den gelir. CDH1 geni 16. kromozomda yer alır ve dokuların ve organların oluşması için hücrelerin...

22.01.2021
İmmünoterapi, mide kanseri birinci basamak tedavisine adını yazıyor

İmmünoterapi, mide kanseri birinci basamak tedavisine adını yazıyor

İleri evre mide ve mide-yemek borusu bileşke kanserlerinin birinci basamak tedavisinde pembrolizumab (Keytruda) adlı immünoterapinin etkinliğini gösteren KEYNOTE-062 çalışması, 3 E...

28.09.2020
HER2 pozitif 4. evre mide kanserinde umut vaad eden tedaviler

HER2 pozitif 4. evre mide kanserinde umut vaad eden tedaviler

Mide ve mide-yemek borusu bileşke kanserlerinin %15 ila 20'si, insan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2'yi (HER2) kanser hücresi yüzeyinde aşırı bulundurur ki bunlara HER2 poziti...

18.09.2020
Mide kanseri tedavisinde immünoterapi artı akıllı ilaç – pembrolizumab ve lenvatinib – ile yüksek yanıt oranları

Mide kanseri tedavisinde immünoterapi artı akıllı ilaç – pembrolizumab ve lenvatinib – ile yüksek yanıt oranları

The Lancet Oncology'de bildirilen Japonya'da tek merkezde gerçekleştirilen bir faz II klinik çalışmada Kawazoe ve arkadaşları, birinci veya ikinci basamak tedavi olarak lenvatinib ...

08.07.2020
İntestinal metaplazi nedir? Belirtileri ve tedavisi

İntestinal metaplazi nedir? Belirtileri ve tedavisi

İntestinal metaplazi nedir? İntestinal metaplazi, üst sindirim sisteminin dokularındaki – genellikle mide veya özofagusdaki (yemek borusu) hücreler – bağırsak hücrelerine daha faz...

01.02.2020
Genç yaşta ortaya çıkan mide kanserinin klasik mide kanserinden farklı olduğu bulundu

Genç yaşta ortaya çıkan mide kanserinin klasik mide kanserinden farklı olduğu bulundu

Mide kanserine 60 yaşından önce yakalanan bireylerin genetik ve klinik olarak farklı bir hastalıkla karşı karşıya oldukları, Mayo Klinik’te yakın zamanda yapılan bir araştırma ile ...

25.12.2019
Mide ve özofagus (yemek borusu) kanserinde immünoterapi – güncel durum ve geleceğe bakış 2019

Mide ve özofagus (yemek borusu) kanserinde immünoterapi – güncel durum ve geleceğe bakış 2019

Dünyada her yıl 1.6 milyon yeni özofagogastrik (yemek borusu-mide) kanser tanısı konmakta ve yıllık 1.25 milyon kişi bu kanserlere bağlı yaşamını kaybetmektedir. Mide ve özofagus k...

28.05.2019
Gastrointestinal (mide-bağırsak) kanserlerde periton (karın zarı) metastazları nasıl değerlendirilmeli?

Gastrointestinal (mide-bağırsak) kanserlerde periton (karın zarı) metastazları nasıl değerlendirilmeli?

Annals of Surgical Oncology'de yayımlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre, deneyimli kanser cerrahları, gastrointestinal kanserler için laparoskopi (kapalı ameliyat) sırasında be...

15.04.2019
Tekrarlayan, metastatik mide ve gastroözofageal bileşke kanseri tedavisi için Lonsurf, FDA onayı aldı

Tekrarlayan, metastatik mide ve gastroözofageal bileşke kanseri tedavisi için Lonsurf, FDA onayı aldı

Tekrarlayan veya metastatik ve daha önce en az 2 basamak kemoterapi almış mide ve gastroözofageal bileşke kanserinin tedavisi için trifluridine / tipiracil tabletleri (Lonsurf), 2...

27.02.2019