Prof. Dr. Mustafa ÖZDOĞAN
Prof. Dr. Mustafa Özdoğan Kimdir ?

Kan ve kemik iliği hastalıkları ve kanserleri hakkında güncel bilgiler ve yenilikler

Büyük B-hücreli lenfoma için yeni bir CAR T-hücre tedavisi FDA onayı aldı

Büyük B-hücreli lenfoma için yeni bir CAR T-hücre tedavisi FDA onayı aldı

5 Şubat 2021'de, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), daha önceki en az iki basamak tedaviye yanıt vermeyen veya tekrarlayan diffüz büyük B hücreli lenfoma türlerine sahip yetişkin hast...

08.02.2021
Diffüz büyük B hücreli lenfoma tedavisinde yeni onay: tafasitamab-cxix

Diffüz büyük B hücreli lenfoma tedavisinde yeni onay: tafasitamab-cxix

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) 31 Temmuz 2020 tarihinde, nükseden veya tedaviye cevap vermeyen diffüz büyük B hücreli lenfoma tanısı alan yetişkinlerde kullanılmak üzere, lenalidom...

10.08.2020
Multipl Miyelom tedavisinde yeni onay: belantamab mafodotin-blmf

Multipl Miyelom tedavisinde yeni onay: belantamab mafodotin-blmf

5 Ağustos 2020 tarihinde ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), anti-CD38 monoklonal antikoru, proteozom baskılayıcı ajanı ve bağışıklık sistemini düzenleyici ilaçlar ile en az 4 tedavi a...

10.08.2020
Mantle hücreli lenfoma tedavisi için ilk hücre-bazlı gen tedavisi FDA onayı aldı

Mantle hücreli lenfoma tedavisi için ilk hücre-bazlı gen tedavisi FDA onayı aldı

Diğer tedavi türlerine yanıt vermeyen veya başka bir tür tedaviyi takiben tekrarlayan mantle hücreli lenfoma (Mantle Cell Lymphoma, MCL) tanılı yetişkin hastaların tedavisi için, h...

01.08.2020
Miyelodisplastik sendrom için evde alınabilecek yeni bir tedavi FDA onayı aldı

Miyelodisplastik sendrom için evde alınabilecek yeni bir tedavi FDA onayı aldı

Miyelodisplastik sendrom (MDS) ve kronik miyelomonositik lösemi (KMML) olan yetişkin hastaların tedavisi için desitabin ve sedazuridin (Inqovi) tabletleri, 7 Temmuz 2020 tarihinde ...

10.07.2020
Castleman Hastalığı nedir? Belirtileri ve tedavisi

Castleman Hastalığı nedir? Belirtileri ve tedavisi

Genel bakış Castleman hastalığı (Castleman Disease – CD), yaş ve cinsiyetten bağımsız olarak görülen lenf nodlarının aşırı büyümesidir. İlk olarak 1956’da Dr. Benjamin Castleman ...

30.05.2020
Covid-19 tedavisinde ruxolitinib etken maddeli ilacın faz-III klinik çalışması başladı

Covid-19 tedavisinde ruxolitinib etken maddeli ilacın faz-III klinik çalışması başladı

İlk olarak 2011 yılında myelofibroz, daha sonra 2014'te polisitemi vera ve 2019 yılında akut graft versus host hastalığı tedavilerinde ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onayı alan rux...

26.04.2020
FDA, multipl miyelom için isatuksimab-irfc etken maddeli ilacı onayladı

FDA, multipl miyelom için isatuksimab-irfc etken maddeli ilacı onayladı

Isatuximab-irfc (Sarclisa) adlı ilaç, lenalidomid ve proteazom inhibitörü de dahil olmak üzere en az iki önceki tedaviyi almış olan multiple miyelomlu yetişkin hastalar için pomali...

03.03.2020
Lenfoid tümörlerin tedavisi için yeni bir canlı kanser ilacı: CAR-NK

Lenfoid tümörlerin tedavisi için yeni bir canlı kanser ilacı: CAR-NK

Bağışıklık sistemi hücrelerinin, tümör hücreleriyle savaşacak şekilde modifiye edilerek ve çoğaltılarak hastaya verilmesi şeklinde uygulanan kimerik antijen reseptör (CAR) T-hücre ...

17.02.2020