Anasayfa - Kanser Haberleri - Kolon, rektum kanseri
Kolon, rektum kanseri
Kolon ve rektum kanserine yakalanmaktan nasıl korunabilirim?
Kalın bağırsağımız kolon ve rektum adında iki bölümden oluşur ve bu organımızda ortaya çıkan kanserlere kolorektal kanser denilmektedir. Ülkemizde hem erkekler hem kadınlarda görülme sıklığı açısından 3. sıradadır ve kolorektal kanserlerin önemli bir kısmı kontrol edilebilecek risk faktörleri nedeni...
Doğum kontrol hapları - oral kontraseptifler ve KANSER RİSKİ
Tıp dilinde oral kontraseptif olarak adlandırdığımız doğum kontrol hapları, son 50 yıldır milyonlarca kadının kullandığı önemli ilaçlar arasındadır. Doğum kontrol hapları, gebeliği önlemesinin yanı sıra adet düzensizliği, aşırı kanamanın önlenmesi, adet öncesi şikayetlerin azaltılması ve yumurtalık ...
4. evre kolon ve rektum kanseri için nivolumab FDA onayı aldı
31 Temmuz 2017'de ABD Gıda ve İlaç Dairesi FDA, fluoropirimidin, oksaliplatin ve irinotekan tedavisi sonrasında hastalığı ilerlemeye devam etmiş, DNA tamir genlerindeki yetersizlik (Mismatch Repair System, dMMR) ve mikrosatellit instabilitesi yüksek (MSI-H) olan 12 yaş ve üzeri metastatik kolorektal...
Sigara ilişkili kanserlerdeki Gen Mutasyonları keşfedildi
Amerika’da yaşayan Afrika kökenli kişilerde sigara ilişkili kanserlerin gidişatı oldukça kötüdür. Şimdiye kadar bu durumun sebebi bilinmemekteydi. Hassas tıbbın ilerlemesinin örneklerinden olan yeni bir çalışmada, Afrika kökenli Amerikan vatandaşlarda sigara ilişkili tümörlerde daha fazla sayıda gen...
KRAS mutasyonu nedir? Kolon ve diğer kanserlerde KRAS pozitifliği
KRAS proteini, normal hücre büyümesinde görev alan önemli moleküllerden biridir. KRAS geni tarafından üretimi sağlanan protein, dış ortamdan alınan sinyallerin hücre çekirdeğine iletiminde rol oynar. Mutasyona uğraması durumunda hücre "agresif" bir büyüme gerçekleştirir. Mutasyonlu KRAS, hücre dış ...
İlk defa Tümör Biyobelirtecine göre bir ilaca FDA onayı verildi
Pembrolizumab etken maddeli Keytruda adlı immünoterapi ilacı, ilk defa kanserin köken aldığı organdan bağımsız olarak, belirli genetik mutasyonlara sahip tümörler için Amerikan Gıda ve ilaç Dairesi FDA onayı aldı. Bugüne kadar onay alan ilaçlar genelde kanserin meydana geldiği organa göre verilmekte...
Kalın bağırsak (kolon ve rektum) kanseri hakkında bilinmesi gerekenler
Çoğunlukla 50 yaş üzerinde görülen kalın bağırsak kanseri, son yıllarda genç erişkinlerde de görülme sıklığının artması ile gündemde. Her iki cinsi de yakından ilgilendiren ve sık görülen bu kanserle mücadelede hastalığın tanınması; korunma, erken tanı ve tedavisinde neler yapılması gerektiğinin bil...
Divertikülit nedir? Kalın bağırsak kanserleriyle ilişkisi var mıdır?
Divertiküller, sindirim sitemini duvarının dışa doğru fıtıklaşmasıyla oluşan keselerdir. Sindirim siteminin genelinde görülebilse de en sık kolonda (kalın bağırsakta) oluşur. Genellikle hastada herhangi bir şikâyete sebep olmamaktadır. Oluşabilecek problem keselerin iltihaplanması yani divertikülitt...
Lynch Sendromu – Kalıtsal Polipozis Olmayan Kolorektal Kanser nedir?
Kalıtsal polipozis olmayan kolorektal kanser (HNCC) olarak da bilinen Lynch Sendromu, kolorektal kanserlere yakalanma riskini ciddi oranda artıran genetik bir bozukluktur. Kalıtsal kolorektal kanserlerin en yaygın sebebidir. Genel kolorektal kanserlerin % 3 – 5’ini oluşturur. Lynch Sendromu nasıl...
Kalın bağırsak - rektum kanserli Ali Bey’in umut veren öyküsü
Bundan sonra zaman zaman gerçek hastalarımızın yaşamından alınmış kesitler ile sizlere çarpıcı olgular sunacağız. Olumsuzlukların ve çaresizliğin sıklıkla konuşulduğu ve insanların ümitsizliğe sürüklendiği kanser alanında, aslında çok sayıda başarı ve ümit öykülerinin olduğunu sizlere "umut verem öy...
Kalın bağırsak - kolorektal kanser için kolonoskopi ile tarama
Kolonoskopi, kalın bağırsak kanserleri için hem erken tanı, hem de polipleri tespit etmek, biyopsi almak ve/veya polipi tamamen çıkarmak için en iyi yöntemdir. Kolorektal kanser ve bu hastalığa bağlı yaşam kaybı oranlarını azalttığı kanıtlandığı halde; işlem ilişkili kaygı, ağrı ve rahatsızlık, uygu...
Aspirinin kalın bağırsak kanserini önlemedeki etkisi kanıtlandı
Yıllardır faydalarını bildiğimiz ve kardiyovasküler hastalıklarda koruyucu amaçla düşük doz olarak kullanılan aspirinin artık kalın barsak kanserlerinden de koruduğu ispatlandı. Damar içerisinde yıllar içerisinde gelişen aterosklerotik plaklar, zaman içinde bulunduğu yüzeyden koparlar. Bu kopan p...
Polip nedir, kalın bağırsak polipleri nasıl tedavi edilmelidir?
Kalın bağırsak (kolon ve rektum) kanserleri, iyi huylu adenom ve poliplerin bir kısmının zamanla malignleşmesi sonucu başlar. Polipler büyük ya da birden fazla sayıda olduğunda kanserleşme riski daha yüksektir. Kolonoskopi gibi tarama yöntemleri sayesinde, polipler erken dönemde saptanabilmekte ve k...
Kalın bağırsak (kolon ve rektum) kanseri neden gençleri hedef alıyor?
Kalın bağırsak (kolorektal) kanserlerinin ileri yaştaki bireylerde sık görülen bir hastalık olduğu düşünülse de,  şimdilerde 50 yaşından genç bireyleri hedef aldığı gözlenmektedir. Hatta bazen ilk kolonoskopi taraması için önerilen yaş sınırından onlarca yıl önce. Kolonoskopi (kalın bağırsağın, u...
Obezite kalın bağırsak (kolon ve rektum) kanserine nasıl yol açar?
Obezite ile kalın bağırsak (kolorektal) kanseri arasında biyolojik bir ilişki olduğunu bir müddettir birçok çalışma ile gösterilmiştir. Sonuçları yeni açıklanan bir çalışma ise FDA tarafından huzursuz bağırsak sendromu için onaylanmış bir ilacın kolorektal kanser gelişimini önleyebileceğini gösterdi...
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ileri evre (metastatik) kalın bağırsak (kolon ve rektum) kanserli hastaların tedavisi için yeni bir ilaç onayladı: Lonsurf (trifluridin ve tipirasil bileşimi)
Kalın bağırsak kanserleri ülkemizde hem kadınlar hem erkeklerde en sık rastlanan üçüncü kanser türüdür. Sıklıkla 50 yaşından sonra görülmekle birlikte, özellikle gelişmiş toplumlarda daha erken yaşlarda kalın bağırsak kanseri görülme sıklığı artmaktadır. Son yıllarda, kanser tarama testlerinden biri...
Bağırsak kanseri belirtileri nelerdir?
Bağırsaklarımız ince ve kalın bağırsak olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır. İnce bağırsak, mide ile kalın bağırsak arasında yer alan ve yaklaşık 7 metre uzunluğunda bir organımızdır. İnsanlarda "bağırsak kanseri" denildiğinde akla "kalın bağırsak kanseri" gelmektedir. Çünkü insanlarda kalın bağırsak...
Gençler! Aşırı kiloya dikkat
Dünya genelinde her yıl yaklaşık 1.000.000‘a yakın kişiye kolon ve rektum kanser teşhisi konulmakta, 500.000’e yakın hasta ise bu hastalığa bağlı yaşamını kaybetmektedir. Kolon ve rektum, sindirim siteminin kalın barsak denen kısmını oluşturur. Makata yakın son 20 cm’lik kısım rektum, buradan ince b...
Kanserleşme geri döndürülebilir mi? Hasarlı gen onarımı!
Kalın bağırsak (kolon-rektum) kanserleri en sık görülen üçüncü kanser olmakla birlikte, ölümle sonuçlanan kanserler arasında ikinci sırada yer almaktadır. Moleküler düzeyde  incelendiğinde kolorektal kanserlerin büyük kısmında (%80-%90), adenomatöz polipozis koli (APC) olarak adlandırılan tümör bask...
Rektum kanserinde intraarteryel kemoterapi sonuçlarımız
Bu yazımızda, 21. Ulusal Kanser Kongresinde poster bildiri olarak sunduğumuz bir çalışmamızdan ve bu vesile ile kısaca rektum kanseri tedavisinden bahsedeceğiz. Çalışmamıza, 2012 - 2014 yılları arasında kliniğimizde intraarteryel kemoterapi uyguladığımız rektum kanserli hastalar dahil edilmiştir. Ça...
Vejeteryan Beslenme Kalınbağırsak Kanseri Riskini Azaltıyor mu?
Amerikan Tıp Dergisi JAMA’da yayınlanan bir çalışma, vejeteryan beslenenlerde kalınbağırsak riskinin daha düşük olduğunu göstermiştir. Ancak doğru olan yaklaşım; kırmızı etin ağırlığını azaltarak genel anlamda bitkisel ve hayvansal gıdalarla dengeli bir şekilde beslenmek olmalıdır. Kalınbağırsak ...
İleri evre kolon kanserinde agresif kemoterapi tedavisinin etkisi
Amerikan Klinik Onkoloji Derneği’nin yayınladığı bir araştırmaya göre, ileri evre (metastatik) 75 yaş altı kolon kanseri olan hastalara verilen bevasizumab ve dörtlü kemoterapi tedavisi, yaşam süresini anlamlı ölçüde arttırmıştır. İleri evre (metastatik) kolon kanseri iki şekilde gelişmektedir. İ...
Acı biber kalın barsak kanseri riskini azaltabilir mi?
Baharatlı gıdaları sevenlere güzel haber: Amerikan Klinik Araştırma Dergisi'nde yeni yayımlanan bir çalışmaya göre, acı biberde bulunan “kapsaisin” adlı madde kalın barsak kanseri riskini azaltabilir (1). Acı biber Amerika kökenlidir. Bütün dünyada yiyecek ve ilaç malzemesi olarak kullanılmaktadı...
Kolon kanserinde Oncotype DX testi
II. evre kolon kanseri hastalar için uygulanan en yeni testlerden biri olan Oncotype DX, doğru tedavi kararı için rehber niteliğinde olabilir. Erken evre meme kanseri hastalar için kullanılan testle benzerlik gösteren Oncotype DX, cerrahi müdahale sonrası uygulanan bir testtir. Ancak son karar ce...
Düşük doz aspirin kadınlarda kolon kanseri riskini azaltıyor
10 yıl boyunca kadınlarda aspirin kullanımının kanser hastalığı üzerindeki etkisini inceleyen araştırmacılar, kolon kanseri riskini azalttığını tespit ettiler. Yaklaşık 100 yıldır kullanılan aspirin, artık her evde var olan bir ilaç haline gelmiştir. Genellikle ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak...