Hızlı Arama
Anasayfa - Kanser Haberleri - Genetik

Genetik

Soğuk ve nemli hava, kanser sıklığında artışla ilişkilendirildi
İlk defa, soğuk ve nemli bölgelerde yaşam ile kanser görülme sıklığı arasında ilişki bir gözlemsel çalışma aracılığıyla saptandı. Çalışma sonuçları ilginç ve tartışma uyandıracağa benziyor. Uzunca bir süre önce, ultraviyole (UV) ışınlara maruziyetin cilt kanseriyle olan ilişkisi saptanmıştı. Anca...
Yaşlanan kanser hücreleri birbirini yiyerek hayatta kalmaya devam ediyor
Kanser hücreleri, yaşamda kalabilmek için birbirleriyle rekabet içindedir. Enerji ve besine yoğun bir şekilde ihtiyaç duydukları için kanibalizm adlı davranışı gösterirler. Eylül 2019'da Journal of Cell Biology adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmaya göre, kanser hücreleri çevrelerindeki diğer ka...
Biohacker, milyon dolarlık gen terapisinin ucuz bir versiyonunu vaad ediyor
Günümüzde sağlık alanında en çok çalışılan alanlardan bir tanesi genetik hastalıklar ve bu hastalıkların tedavisidir. Biyoteknolojinin gelişmesiyle birlikte önü açılan bu alanda birçok bilim insanı ve ilaç şirketi araştırma yapmaya başlamıştır. Fakat bazı gen tedavilerinin fiyatı oldukça yüksektir. ...
Sonunda akciğer kanserinde KRAS mutasyonunu hedef alan bir tedavi yola çıktı
Yeni geliştirilen bir antikanser ajan olan KRAS inhibitörü "AMG 510", 2019 Dünya Akciğer Konferansı'nda sunulan bir faz-1 klinik araştırma sonuçlarına göre, ileri evre, küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastaların neredeyse tümünde, tümör kontrolü sağladı. KRAS proteini, normal hücre büyümesind...
4. evre meme kanseri: Hastaların %14'ü kalıtsal risk taşımakta
Metastatik (4. evre) meme kanserli hastalarda yapılan ve 29 Ağustos 2019'da JAMA Oncology'de yayımlanan bir vaka serisi çalışmasına göre, multigen (çoklu gen) panel genetik testinde, hastaların % 14'ünün "patojenik / muhtemel patojenik" germline varyantlara (genetik değişimlere) sahip olduğu tespit ...
HPV ilişkili kanserler için T-hücre reseptör gen tedavisi
Journal of Clinical Oncology adlı dergide 13 Ağustos 2019'da bildirilen ilk insan faz I / II klinik çalışmasında, Doran ve ark., HPV 16 E6 onkoproteinine karşı yönlendirilen ve T-hücre reseptörü üzerinden genetik olarak modifiye edilen T hücrelerin, metastatik, HPV ile ilişkili kanserlerde tümör küç...
Zıplayan genlerin öyküsü ve kanserde önemi
İnsan genomunun yaklaşık %50’sini transpozon adı verilen genler oluşturur. Transpozonlar tek bir hücre içerisinde bulunan ve bulunduğu bölgeden kopup hücre genomunda hareket edebilen DNA dizileridir. Bilgisayarlardaki gibi kopyala-yapıştır, kes-yapıştır işlemlerini yapabilen transpozonlar, evrimin ç...